งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศัพท์ทางเทคนิคกับการถ่ายทำ และควบคุมกล้อง. PAN เป็นการเคลื่อนกล้องและแท่นวางกล้อง โดยวิธีส่ายไปในแนวนอนส่วนขาตั้งกล้องยังคง ที่ คำสั่งที่ใช้ : ใช้ออกคำสั่งว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศัพท์ทางเทคนิคกับการถ่ายทำ และควบคุมกล้อง. PAN เป็นการเคลื่อนกล้องและแท่นวางกล้อง โดยวิธีส่ายไปในแนวนอนส่วนขาตั้งกล้องยังคง ที่ คำสั่งที่ใช้ : ใช้ออกคำสั่งว่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศัพท์ทางเทคนิคกับการถ่ายทำ และควบคุมกล้อง

2 PAN เป็นการเคลื่อนกล้องและแท่นวางกล้อง โดยวิธีส่ายไปในแนวนอนส่วนขาตั้งกล้องยังคง ที่ คำสั่งที่ใช้ : ใช้ออกคำสั่งว่า "Pan right" ส่ายไป ทางขวาหรือ "Pan left" ส่ายไปทางซ้าย

3 TILT คือ การเคลื่อนไหวกล้อง และแท่นวาง กล้องโดยวิธีการก้มหรือเงยกล้อง ส่วนขาตั้ง กล้องยังคงที่ คำสั่งที่ใช้ : ใช้ออกคำสั่งว่า "Tilt up" เงยกล้อง ขึ้น หรือ "Tilt down" ก้มกล้องลง

4 PEDESTAL คือ การเคลื่อนไหวกล้องโดยการเปลี่ยนความ สูงของขาตั้ง คำสั่งที่ใช้ : ใช้ออกคำสั่งว่า "Pedestal up" หรือ "Ped up" เป็นการยกกล้องให้สูงขึ้น "Pedestal down" หรือ "Ped down" เป็นการลดกล้องให้ต่ำลง การใช้ Pedestal up ก็ เหมือนกับการนั่งแล้วลุกขึ้นจะทำให้มุมของภาพที่มองนั้น เปลี่ยนไป

5 DOLLY คือ การเคลื่อนไหวกล้องโดยวิธีเคลื่อนที่เข้าหา หรือเคลื่อนที่ออกไปจาก วัตถุพร้อมขาตั้ง คำสั่งที่ใช้ : ใช้คำว่า "Dolly in" เป็นการเคลื่อนกล้องเข้า หาวัตถุและ "Dolly out" เคลื่อนออกไปจากวัตถุการเคลื่อนที่ ช้าหรือเร็วเพียงใดนั้นผู้ควบคุมรายการจะเป็นผู้ออกคำสั่ง

6 TRUCK คือการเคลื่อนไหวกล้องไปข้างซ้ายหรือขวาโดย ทั้งขาตั้งและตัวกล้องเคลื่อนที่ไปด้วยกัน คำสั่งที่ใช้ : ใช้คำว่า "Truck right" สำหรับการเคลื่อนไป ทางขวาและ "Truck left" สำหรับการเคลื่อนไปทางซ้าย

7 Zoom คือการใช้การควบคุมที่ต้องการเปลี่ยนมุมการรับภาพ ของเลนส์ที่ต่อเนื่องกัน คำสั่งที่ใช้ : ใช้ "Zoom in" เมื่อต้องการดึงภาพเข้ามาใกล้ ๆ และใช้คำว่า "Zoom out" เมื่อต้องการปล่อยมุมรับภาพให้ กว้างออกไป

8 ARC คือ การเคลื่อนไหวกล้องโดยวิธี Dolly และ Truck แต่ เป็นการเคลื่อนในลักษณะครึ่งวงกลม คำสั่งที่ใช้ : ใช้คำว่า "Arc right" สำหรับการเคลื่อนไป ทางขวามือ และ "Arc left" สำหรับการ เคลื่อนไปทางซ้าย มือ CRANE คือ การเคลื่อนไหวกล้องโดยที่กล้องติดอยู่บนคัน ยกที่มีแขนยาวยื่นออกไป คำสั่งที่ใช้ : ใช้คำว่า "Crane up" สำหรับการยกคันยกขึ้น และ "Crane down“ Focus คือ การปรับความคมชัดของภาพ คำสั่งที่ใช้ : ใช้คำ ว่า "Focus up"


ดาวน์โหลด ppt ศัพท์ทางเทคนิคกับการถ่ายทำ และควบคุมกล้อง. PAN เป็นการเคลื่อนกล้องและแท่นวางกล้อง โดยวิธีส่ายไปในแนวนอนส่วนขาตั้งกล้องยังคง ที่ คำสั่งที่ใช้ : ใช้ออกคำสั่งว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google