งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประวัติความ เป็นมาของ ภาพยนตร์. กำเนิดภาพยนตร์ของโลก ภาพยนตร์ที่ถือว่าเป็นต้นแบบของ ภาพยนตร์ในปัจจุบันคิดประดิษฐ์ขึ้นโดย โทมัส แอลวา เอดิสัน และผู้ร่วมงานของเขาชื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประวัติความ เป็นมาของ ภาพยนตร์. กำเนิดภาพยนตร์ของโลก ภาพยนตร์ที่ถือว่าเป็นต้นแบบของ ภาพยนตร์ในปัจจุบันคิดประดิษฐ์ขึ้นโดย โทมัส แอลวา เอดิสัน และผู้ร่วมงานของเขาชื่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประวัติความ เป็นมาของ ภาพยนตร์

2 กำเนิดภาพยนตร์ของโลก ภาพยนตร์ที่ถือว่าเป็นต้นแบบของ ภาพยนตร์ในปัจจุบันคิดประดิษฐ์ขึ้นโดย โทมัส แอลวา เอดิสัน และผู้ร่วมงานของเขาชื่อ วิ ลเลียม เคนเนดี้ ดิคสัน เมื่อ พ. ศ. 2432 ตรงกับ สมัยรัชกาลที่ 5 เรียกชื่อว่า " คิเนโตสโคป " มี ลักษณะเป็นตู้สูงประมาณ 4 ฟุต มักเรียกชื่อว่า " ถ้ำมอง " เพราะต้องดูผ่านช่องเล็กๆ ดูได้ที่ละ คน รัชกาลที่ 5 เป็นคนไทยพระองค์แรกที่ได้ชม ภาพยนตร์แบบนี้ที่ประเทศ ในปี พ. ศ. 2439 ต่อมาพี่น้องตระกูลลูมิแอร์ ชาวฝรั่งเศสได้ พัฒนาภาพยนตร์ถ้ำมองให้สามารถฉายขึ้นจอ ขนาดใหญ่ เรียกว่า " ซีเนมาโตกราฟ " พ. ศ. 2439 เป็นต้นมา ซึ่งคำว่า " ซีเนมา " (Cenema) ได้ใช้เรียกเกี่ยวกับภาพยนตร์มาถึง ปัจจุบัน

3 ภาพยนตร์ในประเทศไทย นับตั้งแต่ปี พ. ศ. 2440 เป็นต้นมา มีคณะฉายภาพยนตร์เร่จากประเทศต่างๆ เข้ามา จัดฉายภาพยนตร์เก็บค่าดูจากสาธารณชนชาว สยามเรื่อยมา ต่อมาชาวญี่ปุ่นได้ตั้งโรง ภาพยนตร์ขึ้นบริเวณวัดชัยชนะสงคาม ( วัดตึก ) คนนิยมดูกันมากจนชาวไทยเรียกกันติดปากว่า " หนังญี่ปุ่น " เป็นเหตุให้นักธุรกิจชาวไทยจัดตั้ง โรงภาพยนตร์ขึ้นมาอีกหลายโรง สมัยรัชกาลที่ 6 ได้ทรงจัดตั้งกองภาพยนตร์เผยแพร่ข่าว ขึ้น ในกรมรถไฟหลวง เพื่อผลิตภาพยนตร์ ข่าวสาร สารคดีและเผยแพร่กิจกรรมของกรมรถไฟ

4  พ. ศ.2466 ได้มีคณะผู้สร้าง ภาพยนตร์จากฮอลลีวู้ด สหรัฐอเมริกา เดินทางเข้ามาสร้าง ภาพยนตร์บันเทิง โดยใช้ผู้แสดง เป็นคนไทยเป็นครั้งแรก ชื่อเรื่อง " นางสาวสุวรรณ " ต่อมา พ. ศ. 2468 ได้มีคณะถ่ายทำภาพยนตร์ จากฮอลลีวู้ดอีกคณะหนึ่งเดิน ทางเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ เรื่อง " ช้าง "

5  ภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกที่สร้าง โดยคนไทยนำออกฉายในปี พ. ศ. 2470 ชื่อเรื่อง " โชคสองชั้น " สร้างโดยพี่น้องตระกูลวสุวัต แห่ง บริษัทกรุงเทพภาพยนตร์ และเรื่อง " ไม่คิดเลย " ของบริษัท ถ่าย ภาพยนตร์ไทย ซึ่งสร้างสำเร็จเป็น เรื่องที่ 2 รัชกาลที่ 7 จึงได้ออก กฏหมายควบคุมตรวจพิจารณา ภาพยนตร์ คือ พ. ร. บ. ภาพยนตร์ พุทธศักราช 2473 และโปรดให้ สร้างโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุง ในปี พ. ศ. 2475

6 คุณลักษณะพิเศษของ ภาพยนตร์  คุณลักษณะทางกายภาพ ได้แก่ คุณสมบัติทางด้านภาพ และเสียงของภาพยนตร์ที่ดีเด่นกว่าสื่อ ประเภทอื่นๆ ทำให้ภาพยนตร์สามารถ ถ่ายทอดเหตุการณ์ ข้อเท็จจริงต่างๆ ออกมาให้ศึกษาเข้าใจได้อย่างดีเยี่ยม  การลงทุนสำหรับภาพยนตร์  การแสดงที่สมจริง  การสร้างภาพด้วยเทคนิคพิเศษ  การสร้างจินตนาการ


ดาวน์โหลด ppt ประวัติความ เป็นมาของ ภาพยนตร์. กำเนิดภาพยนตร์ของโลก ภาพยนตร์ที่ถือว่าเป็นต้นแบบของ ภาพยนตร์ในปัจจุบันคิดประดิษฐ์ขึ้นโดย โทมัส แอลวา เอดิสัน และผู้ร่วมงานของเขาชื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google