งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

10 มิถุนายน 2547 1 การหาความน่าจะเป็น และเทคนิคการนับ นายเมธี พงศ์กิจวิทูร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "10 มิถุนายน 2547 1 การหาความน่าจะเป็น และเทคนิคการนับ นายเมธี พงศ์กิจวิทูร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 10 มิถุนายน 2547 1 การหาความน่าจะเป็น และเทคนิคการนับ นายเมธี พงศ์กิจวิทูร

2 10 มิถุนายน 2547 2 การหาความน่าจะ เป็น ผู้มีความชำนาญในเรื่องนั้น Classic Relative Frequency ฟังก์ชั่นความน่าจะเป็น

3 10 มิถุนายน 2547 3 Classic P(A) = #A / #S เช่น โยนลูกเต๋า 6 หน้า 1 ลูก 1 ครั้ง สนใจโอกาสที่จะหงายแต้มคู่ A เป็นเหตุการณที่ลูกเต๋าหงายแต้ม คู่ S เป็นเหตุการณ์ที่ลูกเต๋าหงายแต้ม ใดๆ P(A) = 3 / 6 = 0.5

4 10 มิถุนายน 2547 4 Relative Frequency Value xFrequency Relative Frequency 090.300 1100.333 250.167 330.100 420.067 500.000 610.033 Total301.000

5 10 มิถุนายน 2547 5 ฟังก์ชั่นความน่าจะ เป็น ฟังก์ชั่นความน่าจะเป็นมาตรฐาน Discrete Uniform Bernoulli Binomail … etc. ฟังก์ชั่นความน่าจะเป็นที่คิดขึ้นเอง

6 10 มิถุนายน 2547 6 เทคนิคการนับ การจัดหมู่ (Permutation) nPr หรือ n P r = n! / (n-r)! การจัดกลุ่ม (Combination) nCr หรือ n C r หรือ = n! / r! (n-r)!


ดาวน์โหลด ppt 10 มิถุนายน 2547 1 การหาความน่าจะเป็น และเทคนิคการนับ นายเมธี พงศ์กิจวิทูร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google