งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ติดตามหนี้อย่างไร ให้ได้ผล-ได้เงิน รักษาลูกค้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ติดตามหนี้อย่างไร ให้ได้ผล-ได้เงิน รักษาลูกค้า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ติดตามหนี้อย่างไร ให้ได้ผล-ได้เงิน รักษาลูกค้า
ติดตามหนี้อย่างไร ให้ได้ผล-ได้เงิน รักษาลูกค้า 16 December 2008 โดย อ.เดชา กิตติวิทยานันท์ ทนายคลายทุกข์ TTV 2

2 ลูกหนี้อยู่ระหว่างการเจรจา ลูกหนี้ที่ติดต่อไม่ได้
การจัดแบ่งประเภทของลูกหนี้ให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธการทวงหนี้ ลูกหนี้รายย่อย ลูกหนี้รายใหญ่ ลูกหนี้อยู่ระหว่างการเจรจา ลูกหนี้ที่ติดต่อไม่ได้

3 การจัดแบ่งประเภทของลูกหนี้ให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธการทวงหนี้
ลูกหนี้ที่ตั้งใจเบี้ยว ลูกหนี้หมดความสามารถในการชำระหนี้ ลูกหนี้หัวหมอ แบ่งตามภูมิลำเนา

4 ขั้นตอนและกระบวนการ การติดตามหนี้
การติดตามหนี้ทางโทรศัพท์ การติดตามหนี้ทางจดหมาย การติดตามหนี้ทาง SMS การติดตามหนี้ภาคสนาม การติดตามหนี้รายย่อย การติดตามหนี้ลูกหนี้รายใหญ่

5 ปัญหาและข้อควรระวังในการทวงหนี้
หนี้ดี , หนี้เสีย ,หนี้ตั้งใจเบี้ยว การเก็บค่างวด ถ้าลูกหนี้หัวหมอ ไม่มีปัญญาจ่าย ไม่คุยไม่รับสาย

6 ปัญหาและข้อควรระวังในการทวงหนี้
ข้อกฎหมายและอายุความ การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล อันตรายจากการทวงหนี้ หลักฐานแห่งหนี้

7 การควบคุมอารมณ์ในระหว่างการเจรจาหนี้
การสร้างความรู้สึกที่ดีกับลูกหนี้ โดยเฉพาะการใช้น้ำเสียงในการพูดคุย การปรับบทบาทของนักทวงหนี้ที่ไม่ใช่เพียงแค่การโทรติดตามหนี้เท่านั้น แต่ต้องให้คำแนะนำที่ดีกับลูกหนี้ การหาทางออก หรือหาทางช่วยเหลือลูกหนี้ อย่าให้ลูกหนี้ต้องโดดเดี่ยว การตัดสินใจในการแก้ปัญหาเมื่อถูกลูกหนี้กดดัน หรือท้าทาย

8 การควบคุมอารมณ์ในระหว่างการเจรจาหนี้
การนิ่งหรือการวางเฉย ไม่เก็บความรู้สึกที่ไม่ดีของลูกหนี้มาคิดต่อ ตั้งเป้าที่ผลลัพธ์ของการทวงหนี้เป็นหลัก จับประเด็นและตอบโต้ให้ตรงประเด็น การสร้างแรงจูงใจให้ลูกหนี้อยากชำระหนี้

9 การควบคุมอารมณ์ในระหว่างการเจรจาหนี้
วิเคราะห์สถานภาพที่แท้จริงของลูกหนี้ กำหนดกลยุทธ์การทวงหนี้ให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของลูกหนี้ ประนอมหนี้ เสนอเงื่อนไขจากเบาไปหาหนัก การใช้บทลงโทษตามกฎหมาย กดดันลูกหนี้

10 การควบคุมอารมณ์ในระหว่างการเจรจาหนี้
วิเคราะห์สถานภาพที่แท้จริงของลูกหนี้ กำหนดกลยุทธ์การทวงหนี้ให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของลูกหนี้ ประนอมหนี้ เสนอเงื่อนไขจากเบาไปหาหนัก การใช้บทลงโทษตามกฎหมาย กดดันลูกหนี้

11 จบการนำเสนอ ทนายคลายทุกข์


ดาวน์โหลด ppt ติดตามหนี้อย่างไร ให้ได้ผล-ได้เงิน รักษาลูกค้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google