งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ติดตามหนี้ อย่างไร ให้ได้ผล - ได้เงิน รักษาลูกค้า โดย อ. เดชา กิตติ วิทยานันท์ ทนายคลายทุกข์ TTV 2 16 December 2008.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ติดตามหนี้ อย่างไร ให้ได้ผล - ได้เงิน รักษาลูกค้า โดย อ. เดชา กิตติ วิทยานันท์ ทนายคลายทุกข์ TTV 2 16 December 2008."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ติดตามหนี้ อย่างไร ให้ได้ผล - ได้เงิน รักษาลูกค้า โดย อ. เดชา กิตติ วิทยานันท์ ทนายคลายทุกข์ TTV 2 16 December 2008

2 การจัดแบ่งประเภทของลูกหนี้ ให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการกำหนด กลยุทธการทวงหนี้ – ลูกหนี้รายย่อย – ลูกหนี้รายใหญ่ – ลูกหนี้อยู่ระหว่าง การเจรจา – ลูกหนี้ที่ติดต่อไม่ได้

3 การจัดแบ่งประเภทของลูกหนี้ ให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการกำหนด กลยุทธการทวงหนี้ ลูกหนี้ที่ตั้งใจเบี้ยว ลูกหนี้หมดความสามารถ ในการชำระหนี้ ลูกหนี้หัวหมอ แบ่งตามภูมิลำเนา

4 ขั้นตอนและกระบวนการ การติดตามหนี้ การติดตามหนี้ทาง โทรศัพท์ การติดตามหนี้ทาง จดหมาย การติดตามหนี้ทาง SMS การติดตามหนี้ภาคสนาม การติดตามหนี้รายย่อย การติดตามหนี้ลูกหนี้ราย ใหญ่

5 ปัญหาและข้อควรระวัง ในการทวงหนี้ – หนี้ดี, หนี้เสีย, หนี้ ตั้งใจเบี้ยว – การเก็บค่างวด – ถ้าลูกหนี้หัวหมอ – ไม่มีปัญญาจ่าย – ไม่คุยไม่รับสาย

6 ปัญหาและข้อควรระวัง ในการทวงหนี้ » ข้อกฎหมายและอายุ ความ » การละเมิดสิทธิส่วน บุคคล » อันตรายจากการ ทวงหนี้ » หลักฐานแห่งหนี้

7 การควบคุมอารมณ์ใน ระหว่างการเจรจาหนี้ – การสร้างความรู้สึกที่ดีกับลูกหนี้ โดยเฉพาะการใช้น้ำเสียงในการ พูดคุย – การปรับบทบาทของนักทวงหนี้ที่ ไม่ใช่เพียงแค่การโทรติดตามหนี้ เท่านั้น แต่ต้องให้คำแนะนำที่ดีกับ ลูกหนี้ – การหาทางออก หรือหาทาง ช่วยเหลือลูกหนี้ อย่าให้ลูกหนี้ต้อง โดดเดี่ยว – การตัดสินใจในการแก้ปัญหาเมื่อถูก ลูกหนี้กดดัน หรือท้าทาย

8 การควบคุมอารมณ์ใน ระหว่างการเจรจาหนี้ – การนิ่งหรือการวางเฉย ไม่ เก็บความรู้สึกที่ไม่ดีของลูกหนี้ มาคิดต่อ – ตั้งเป้าที่ผลลัพธ์ของการทวง หนี้เป็นหลัก – จับประเด็นและตอบโต้ให้ตรง ประเด็น – การสร้างแรงจูงใจให้ลูกหนี้ อยากชำระหนี้

9 การควบคุมอารมณ์ใน ระหว่างการเจรจาหนี้ – วิเคราะห์สถานภาพที่แท้จริง ของลูกหนี้ – กำหนดกลยุทธ์การทวงหนี้ ให้เหมาะสมกับพฤติกรรม ของลูกหนี้ – ประนอมหนี้ เสนอเงื่อนไข จากเบาไปหาหนัก – การใช้บทลงโทษตาม กฎหมาย กดดันลูกหนี้

10 การควบคุมอารมณ์ใน ระหว่างการเจรจาหนี้ – วิเคราะห์สถานภาพที่แท้จริงของ ลูกหนี้ – กำหนดกลยุทธ์การทวงหนี้ให้ เหมาะสมกับพฤติกรรมของ ลูกหนี้ – ประนอมหนี้ เสนอเงื่อนไขจาก เบาไปหาหนัก – การใช้บทลงโทษตามกฎหมาย กดดันลูกหนี้

11 จบการนำเสนอ ทนาย คลายทุกข์


ดาวน์โหลด ppt ติดตามหนี้ อย่างไร ให้ได้ผล - ได้เงิน รักษาลูกค้า โดย อ. เดชา กิตติ วิทยานันท์ ทนายคลายทุกข์ TTV 2 16 December 2008.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google