งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CLICK TO ADVANCE SLIDES ♫ Turn on your speakers! ♫ Turn on your speakers! เค้าเมฆพายุฝน ! “ ถ้าเมฆเต็มไปด้วยน้ำ มันจะเทฝนลงมาสู่พื้นพสุธา ” ปัญญาจารย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CLICK TO ADVANCE SLIDES ♫ Turn on your speakers! ♫ Turn on your speakers! เค้าเมฆพายุฝน ! “ ถ้าเมฆเต็มไปด้วยน้ำ มันจะเทฝนลงมาสู่พื้นพสุธา ” ปัญญาจารย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 CLICK TO ADVANCE SLIDES ♫ Turn on your speakers! ♫ Turn on your speakers! เค้าเมฆพายุฝน ! “ ถ้าเมฆเต็มไปด้วยน้ำ มันจะเทฝนลงมาสู่พื้นพสุธา ” ปัญญาจารย์ 11:3 ตัดตอนจากบทความของ C.H. SPURGEON ตัดตอนจากบทความของ C.H. SPURGEON

3 ถึงแม้ดวงอาทิตย์จะถูกบดบัง แต่ก็ไม่ได้หยุดส่องแสง และแล้วในที่สุดท้องฟ้าจะเจิดจ้าด้วยแสงทองอีกครั้ง. ทำไมเราต้องกลัวพายุฝนด้วยเมื่อเมฆตั้ง เค้า จากขอบฟ้าไกล ? ทำไมเราต้องกลัวพายุฝนด้วยเมื่อเมฆตั้ง เค้า จากขอบฟ้าไกล ?

4 ยิ่งเมฆดำคล้ำมากยิ่งเท่าไหร่ ก็จะนิ่งมีน้ำฝนมากยิ่งเท่านั้น ยิ่งเมฆดำคล้ำมากยิ่งเท่าไหร่ ก็จะนิ่งมีน้ำฝนมากยิ่งเท่านั้น

5 เราอยากจะได้ฝนโดยที่ไม่ต้องมีเมฆได้ อย่างไร ? ความทุกข์ยากและอุปสรรคขัดขวางนำมาซึ่งผลดี ในชีวิตของเรา. ความทุกข์ยากและอุปสรรคขัดขวางนำมาซึ่งผลดี ในชีวิตของเรา. เพราะในที่สุดเมฆฝน ก็จะเทน้ำลงมาหล่อเลี้ยง ต้นไม้ใบ หญ้า นำชีวิต และความสดชื่นลงมาสู่พื้นดิน.

6 บางครั้งพระเจ้านำการทดลองมา แล้วเรา อาจจะเศร้าใจ แต่พระกรุณาของพระองค์ทำ ให้เราชื่นใจ และจิตวิญญาณเราก็ชื่นบาน ! หลายครั้งของขวัญของพระองค์ห่อด้วยผ้า สีดำ แต่ภายในเป็นสิ่งที่ล้ำค่ายิ่งนัก รถม้าของพระองค์ที่นำของกำนัลมาให้เรามีเสียง กึกก้องน่าเกรงขาม แต่ของกำนัลก็สูงค่าเกินกว่า เสียงที่น่าเกรงกลัวนั้น หลายครั้งของขวัญของพระองค์ห่อด้วยผ้า สีดำ แต่ภายในเป็นสิ่งที่ล้ำค่ายิ่งนัก รถม้าของพระองค์ที่นำของกำนัลมาให้เรามีเสียง กึกก้องน่าเกรงขาม แต่ของกำนัลก็สูงค่าเกินกว่า เสียงที่น่าเกรงกลัวนั้น

7 ไม้ทัณฑกร ของพระองค์เป็น ก้านของกุหลาบที่หอมหวาน และ เป็นดั่งก้านที่ห้อยผลไม้อันโอชะ ! ไม้ทัณฑกร ของพระองค์เป็น ก้านของกุหลาบที่หอมหวาน และ เป็นดั่งก้านที่ห้อยผลไม้อันโอชะ !

8 โอ้องค์พระผู้สร้างก้อนเมฆเป็นดั่งฝุ่นธุลี ใต้พระบาท ของพระองค์ ! พระองค์ทรงสถิตอยู่ใกล้เราเหนือเมฆ นั้น แม้ในวันเวลาที่มืดมิด ! โอ้องค์พระผู้สร้างก้อนเมฆเป็นดั่งฝุ่นธุลี ใต้พระบาท ของพระองค์ ! พระองค์ทรงสถิตอยู่ใกล้เราเหนือเมฆ นั้น แม้ในวันเวลาที่มืดมิด ! สวรรค์ชั้นฟ้าของพระองค์ ยิ่งใหญ่กว่าเมฆนั้นมากนัก สวรรค์ชั้นฟ้าของพระองค์ ยิ่งใหญ่กว่าเมฆนั้นมากนัก www.98.to/powerpoints/ For more PowerPoint messages visit:


ดาวน์โหลด ppt CLICK TO ADVANCE SLIDES ♫ Turn on your speakers! ♫ Turn on your speakers! เค้าเมฆพายุฝน ! “ ถ้าเมฆเต็มไปด้วยน้ำ มันจะเทฝนลงมาสู่พื้นพสุธา ” ปัญญาจารย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google