งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการแบ่งปันทางวิชาการ ระดับปฐมวัย ครั้งที่ 3 ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียน ถนอมพิศวิทยา วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการแบ่งปันทางวิชาการ ระดับปฐมวัย ครั้งที่ 3 ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียน ถนอมพิศวิทยา วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการแบ่งปันทางวิชาการ ระดับปฐมวัย ครั้งที่ 3 ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียน ถนอมพิศวิทยา วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2552

2 ประธานกล่าวพิธีเปิดงาน พร้อมทั้ง เป็นวิทยากรบรรยาย ท่านอาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช ท่านอาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช ( ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมพิศ วิทยา ) ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีบำบัด กรม พัฒนา การแพทย์แผนไทยและแพทย์ ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน ในพิธีพร้อมทั้ง เป็นวิทยาบรรยายเรื่อง “ การ ประยุกต์ใช้ชุดดนตรี อภิวัฒน์ปัญญา เพื่อพัฒนา สติปัญญาและสมาธิ สำหรับเด็กปฐมวัย ”

3 ท่านอาจารย์เสาวรี บุนนาค ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุบาลราชพงษา ให้เกียรติเป็นวิทยากรร่วม บรรยายเรื่อง “ ความดี ความงามต่อการ ให้บริการ ” แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ แบ่งปัน ทางวิชาการระดับปฐม ครั้ง ที่ 3 ท่านอาจารย์เสาวรี บุนนาค ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุบาลราชพงษา ให้เกียรติเป็นวิทยากรร่วม บรรยายเรื่อง “ ความดี ความงามต่อการ ให้บริการ ” แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ แบ่งปัน ทางวิชาการระดับปฐม ครั้ง ที่ 3

4 ท่านอาจารย์อันธิกา ภูวภิรมย์ขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุบาล ช้างเผือก ให้เกียรติเป็น วิทยากร ร่วมบรรยายเรื่อง “ กิจกรรมดนตรี และการเคลื่อนไหว เพื่อ พัฒนาสมาธิ และสมอง ” แก่ผู้เข้าร่วม โครงการ แบ่งปันทางวิชาการระดับ ปฐมวัย ครั้งที่ 3 ***( บรรยายกาศสนุก สนาน )****

5 ประมวลภาพความประทับใจ


ดาวน์โหลด ppt โครงการแบ่งปันทางวิชาการ ระดับปฐมวัย ครั้งที่ 3 ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียน ถนอมพิศวิทยา วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google