งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการแบ่งปันทางวิชาการระดับปฐมวัย ครั้งที่ 3 ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนถนอมพิศวิทยา วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการแบ่งปันทางวิชาการระดับปฐมวัย ครั้งที่ 3 ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนถนอมพิศวิทยา วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการแบ่งปันทางวิชาการระดับปฐมวัย ครั้งที่ 3 ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนถนอมพิศวิทยา วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2552

2 ประธานกล่าวพิธีเปิดงาน พร้อมทั้งเป็นวิทยากรบรรยาย
ท่านอาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช (ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมพิศวิทยา) ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีบำบัด กรมพัฒนา การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีพร้อมทั้ง เป็นวิทยาบรรยายเรื่อง “การประยุกต์ใช้ชุดดนตรี อภิวัฒน์ปัญญา เพื่อพัฒนาสติปัญญาและสมาธิ สำหรับเด็กปฐมวัย”

3 ท่านอาจารย์เสาวรี บุนนาค
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชพงษา ให้เกียรติเป็นวิทยากรร่วมบรรยายเรื่อง “ ความดี ความงามต่อการให้บริการ ” แก่ผู้เข้าร่วมโครงการแบ่งปัน ทางวิชาการระดับปฐม ครั้งที่ 3

4 ท่านอาจารย์อันธิกา ภูวภิรมย์ขวัญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาล ช้างเผือก ให้เกียรติเป็นวิทยากร ร่วมบรรยายเรื่อง “ กิจกรรมดนตรี และการเคลื่อนไหว เพื่อพัฒนาสมาธิ และสมอง ” แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ แบ่งปันทางวิชาการระดับปฐมวัย ครั้งที่ 3 ***(บรรยายกาศสนุกสนาน)****

5 ประมวลภาพความประทับใจ


ดาวน์โหลด ppt โครงการแบ่งปันทางวิชาการระดับปฐมวัย ครั้งที่ 3 ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนถนอมพิศวิทยา วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google