งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การผสมผสานการดูแล ทางการแพทย์สำหรับ ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย ผศ. นพ. พรเลิศ ฉัตรแก้ว ภาควิชาวิสัญญี จุฬาฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การผสมผสานการดูแล ทางการแพทย์สำหรับ ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย ผศ. นพ. พรเลิศ ฉัตรแก้ว ภาควิชาวิสัญญี จุฬาฯ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การผสมผสานการดูแล ทางการแพทย์สำหรับ ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย ผศ. นพ. พรเลิศ ฉัตรแก้ว ภาควิชาวิสัญญี จุฬาฯ

2 Incidence and mortality from the 15 most common cancers in developing country Jones, BMJ 1999; 319, 505-8

3 Palliative care: includes symptoms and other aspects Terminology End-of-life care: includes preparing for dying Hospice care: care of imminently dying Supportive care : the care that are provided in addition to CA curative care

4 Palliative care (WHO 1989) เป็นการดูแลชีวิตผู้ป่วยแบบองค์ รวม (the active total care of patients & family) ในผู้ป่วย ระยะสุดท้าย ( เป็นโรคที่รักษาไม่ได้ เป็นมากจนดำเนินชีวิตประจำวันได้ยาก และคาดว่าจะเสียชีวิตในเวลากันใกล้ ) เป้าหมาย เพื่อคุณภาพชีวิตของ ผู้ป่วยและครอบครัว ให้ความสำคัญกับชีวิต ไม่มีเจตนาที่จะเร่งหรือยีดการตาย

5 Palliative Care (WHO 2002)  เป็นแนวทางการดูแลที่มุ่งพัฒนา คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว ซึ่งเผชิญกับโรคที่คุกคามชีวิต  HIV, chronic medical, critical illness  โดยให้การป้องกันและบรรเทาความทุกข์ ทรมานแบบองค์รวม  การวินิจฉัยผู้ที่ต้องการ palliative care แต่เนิ่นๆ  การประเมินให้ครอบคลุมสมบูรณ์ทุกด้าน  ดูแลความปวด และอาการทรมานอื่นๆ อย่าง ครบองค์รวม  อาจร่วมกับเคมีบำบัด การฉายแสง และการ ตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อทำให้เข้าใจ และรักษาภาวะแทรกซ้อนที่ทำให้เกิดการ ทรมาน

6

7 Total pain concept Physica l Social Spiritu al Psychol ogical

8 Life power

9 การบรรเทาอาการเป็นงานหลักใน palliative care  ประเมินอาการทรมานและความสำคัญ โดยผู้ป่วย  เรามีหน้าที่ช่วยหาสาเหตุที่แก้ไขได้ มักเป็นเหตุร่วมกัน ( โรคที่เป็น ผลข้างเคียงการรักษา โรคที่พบร่วม )  ให้การรักษาเฉพาะ ในเหตุที่แก้ไขได้  ให้การรักษาตามอาการ อะไรที่เคย ได้ผล  Complementary /Psychology /Rehabilitation  Medications (morphine, sedation, anti-emetic) ใช้วิธีการที่ไม่รบกวนคุณภาพชีวิต ( ตัดสิน โดยผู้ป่วย )

10 Symptom control - General Approach WHY is the patient having this symptom? In the light of your assessment, Make a TREATMENT plan Try to treat specifically Then treat symptomatically Liaise with the team, patient & family Explain, educate and support Document discussion/decisions/plans REVIEW / FOLLOW-UP

11 DYSPNEA = Breathlessness = Unpleasant awareness of difficulty in breathing  55-70% in patients near the end of life  More severe in last few weeks before death  More common in CA lung, colorectal, breast  May be related to cancer itself, previous treatment or concomitant problem e.g.COPD

12 3 เดือน PTA ผู้ป่วยเริ่มมีอาการเหนื่อย ไอ หายใจไม่อิ่ม Correct what is correctable

13 General treatment for dyspnea  Energy conservation  Reduce exertion, arrange for readily help  Position to upright or good lung up  Loosen tight clothings  Address skin care of the buttocks  Improve air circulation  open window, fans, adjust humidity  Discuss any concern about using opioids  Address anxiety and provide reassurance  Teach behavioral interventions  Relaxation, Hypnosis,Breathing techniques

14 Symptomatic Drug Treatment  Morphine  First choice agent for symptom control  Reduces sensation of breathlessness  Reduces respiratory drive  Doses required usually lower than that used for pain  Dyspnea directly antogonizes the sedative and respiratory depression of opioids (alert, normal breath with high doses of opioids)

15 Symptomatic drug treatment Non-drug treatment Correct correctable causes Breathless on exertion “Terminal” breathlessness Breathless at rest or minimal activity Adapted from Robert Twycross

16 Pain management  Pharmacologic management :  opioids, non-opioids, adjuvants  Neurostimulation -TENS, acupuncture  Anesthesiologic - nerve block  Surgical - cordotomy  Physical therapy - exercise, heat, cold  Psychological approaches - relaxation, imagery, hypnosis, biofeedback etc.  Complementary - massage, music therapy

17 Examples of complementary therapies  Guided imagery  Healing touch  Acupuncture  Acupressure  Massage  Music therapy  Art therapy  Aromatherapy  Meditation  Biofeedback  Humor therapy  Reflexology

18

19 Used of complementary therapies  Enable self care  Control or reduce pain, symptoms  Reduce treatment side effects  Reduce fear and anxiety  Enhance well-being  Improve quality of life  Spiritual enhancement

20 ผู้ป่วย ความ สงบสบาย บุคลากร ครอบครัว ปรับตัว ดูแลทั้งผู้ป่วยและครอบครัว (Unit of Care) จัดให้มีระบบการช่วยเหลือ (support system)

21

22 We care – Hospice in the prison

23

24

25

26 Healing touch

27 Music in ICU

28 Healing touch

29 Loss, Grief, Bereavement

30 Alternative medicine Complementary medicine Integrative care (holistic) in End-of-life care

31 ภาพนิสิตและผู้ป่วย โรคมะเร็ง นั่งสมาธิ ร่วมกันที่วัดคำ ประมง

32 การเดินจงกรม

33 ความ ประทับใจ ของกลุ่ม 9

34 DiseasesIllnessSuffering Assessment for future plan Pt.centered care - IFEEL Assessmentmanagement I= idea F=feelingE=expectation E=effect to life L=life meaning PhysicalPsychologicalSocialSpiritual

35


ดาวน์โหลด ppt การผสมผสานการดูแล ทางการแพทย์สำหรับ ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย ผศ. นพ. พรเลิศ ฉัตรแก้ว ภาควิชาวิสัญญี จุฬาฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google