งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

The Dilemma. To laugh is to risk appearing a fool การหัวเราะ คือ การเสี่ยงที่จะถูก มองว่าเป็นคนโง่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "The Dilemma. To laugh is to risk appearing a fool การหัวเราะ คือ การเสี่ยงที่จะถูก มองว่าเป็นคนโง่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 The Dilemma

2 To laugh is to risk appearing a fool การหัวเราะ คือ การเสี่ยงที่จะถูก มองว่าเป็นคนโง่

3 To weep is to risk appearing sentimental การร้องไห้ คือ การเสี่ยงที่จะถูกมองว่า เป็นคนที่อ่อนไหว

4 To reach out for another is to risk involvement การเข้าไปหาผู้อื่น คือ การเสี่ยงที่จะมีส่วน เกี่ยวข้องกับผู้อื่น

5 To expose feeling is to risk rejection การแสดงความรู้สึกให้ผู้อื่นรับรู้ คือ การ เสี่ยงที่จะได้รับคำปฏิเสธ

6 To place your dreams before the crowd is to risk ridicule การตั้งเป้าหมายต่อหน้าผู้อื่น คือ การเสี่ยง ที่จะถูกหัวเราะเยาะ

7 To love is to risk not being loved in return การรักใครสักคน คือ การเสี่ยงที่จะไม่ได้รับ ความรักตอบแทน

8 To go forward in the face of overwhelming odds is to risk failure การก้าวเดินไปหนทางข้างหน้าที่เต็มไปด้วยสิ่ง ใหม่ๆ คือ การเสี่ยงที่ต่อความผิดพลาด

9 But risks must be taken, because the greatest hazard in life is to risk nothing แต่เราก็ควรที่จะเสี่ยงในสิ่งต่างๆเหล่านี้ เนื่องจากว่าอันตรายที่ใหญ่หลวงที่สุดใน ชีวิตคือการที่ไม่ยอมเสี่ยงสิ่งใดเลย

10 The person who risks nothing does nothing, has nothing, is nothing บุคคลที่ไม่เสี่ยงสิ่งใดเลย, จะไม่ได้ทำสิ่งใด เลย, จะไม่มีสิ่งใดเลย และ จะไม่ได้เป็น อะไรเลย

11 He may avoid suffering and sorrow, but he cannot learn, feel, change, grow or love เขาอาจจะหลีกหนีจากความทุกข์ยากและความเศร้า โศกได้ หากแต่ว่าเขาจะไม่ได้เรียนรู้, ไม่ได้รู้สึก, ไม่ได้ เปลี่ยนแปลง, ไม่ได้เติบโต และไม่ได้รู้จักความรักเลย

12 Chained by his certitudes, he is a slave เขาจะถูกล่ามโซ่ไว้ เขาจะกลายเป็นทาส ให้กับสิ่งที่เขากังวลไม่กล้าเสี่ยงนั้น

13 Only a person who takes risks is free จะมีเพียงแต่บุคคลที่กล้าเสี่ยงเท่านั้น ที่จะมี อิสระทำสิ่งต่างๆได้

14 Author unknown


ดาวน์โหลด ppt The Dilemma. To laugh is to risk appearing a fool การหัวเราะ คือ การเสี่ยงที่จะถูก มองว่าเป็นคนโง่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google