งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Mold Design # 6 การหล่อเย็นแม่พิมพ์(Mold Cooling)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Mold Design # 6 การหล่อเย็นแม่พิมพ์(Mold Cooling)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Mold Design # 6 การหล่อเย็นแม่พิมพ์(Mold Cooling)

2 Mold Design ทดสอบก่อนเรียน 1.จงอธิบายความสำคัญของระบบหล่อเย็น

3 Mold Design ความสำคัญของระบบหล่อเย็น
จะช่วยให้ชิ้นงานเย็นตัวได้เร็วขึ้น แต่ควรที่จะทำอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการบิดงอของชิ้นงานซึ่งเกิดจากการเย็นตัวที่ไม่สม่ำเสมอ

4 Mold Design การหล่อเย็นแม่พิมพ์แบบชิ้นเดียว
1.การหล่อเย็นแม่พิมพ์เบ้าแบบชิ้นเดียว

5 Mold Design 1.การหล่อเย็นแม่พิมพ์เบ้าแบบชิ้นเดียว(ต่อ)

6 Mold Design 1.การหล่อเย็นแม่พิมพ์เบ้าแบบชิ้นเดียว(ต่อ)

7 Mold Design 1.การหล่อเย็นแม่พิมพ์เบ้าแบบชิ้นเดียว(ต่อ)

8 Mold Design 1.การหล่อเย็นแม่พิมพ์เบ้าแบบชิ้นเดียว(ต่อ)

9 Mold Design การหล่อเย็นแม่พิมพ์แบบชิ้นเดียว
2.การหล่อเย็นแผ่นคอร์แบบชิ้นเดียว

10 Mold Design การหล่อเย็นแม่พิมพ์แบบชิ้นเดียว
2.การหล่อเย็นแผ่นคอร์แบบชิ้นเดียว(ต่อ)

11 Mold Design การหล่อเย็นแม่พิมพ์แบบชิ้นเดียว
2.การหล่อเย็นแผ่นคอร์แบบชิ้นเดียว(ต่อ)

12 Mold Design การหล่อเย็นชุดประกอบแผ่นยึดอินเสิร์ตกับอินเสิร์ต
1. การหล่อเย็นแผ่นยึดอินเสิร์ต

13 Mold Design การหล่อเย็นชุดประกอบแผ่นยึดอินเสิร์ตกับอินเสิร์ต
2.การหล่อเย็นอินเสิร์ตของเบ้า

14 Mold Design การหล่อเย็นชุดประกอบแผ่นยึดอินเสิร์ตกับอินเสิร์ต
3.การหล่อเย็นอินเสิร์ตของคอร์

15 Mold Design การหล่อเย็นชุดประกอบแผ่นยึดอินเสิร์ตกับอินเสิร์ต
3.การหล่อเย็นอินเสิร์ตของคอร์(ต่อ)

16 Mold Design การหล่อเย็นชุดประกอบแผ่นยึดอินเสิร์ตกับอินเสิร์ต
3.การหล่อเย็นอินเสิร์ตของคอร์(ต่อ)

17 Mold Design การหล่อเย็นชุดประกอบแผ่นยึดอินเสิร์ตกับอินเสิร์ต
3.การหล่อเย็นอินเสิร์ตของคอร์(ต่อ)

18 Mold Design การหล่อเย็นชุดประกอบแผ่นยึดอินเสิร์ตกับอินเสิร์ต
3.การหล่อเย็นอินเสิร์ตของคอร์(ต่อ)

19 Mold Design การหล่อเย็นลิ้นดันปลด

20 Mold Design การหล่อเย็นลิ้นดันปลด(ต่อ)

21 Mold Design ข้อต่อน้ำหล่อเย็น

22 Mold Design ข้อต่อน้ำหล่อเย็น(ต่อ)

23 Mold Design การหดตัวของชิ้นงาน

24 Mold Design การหดตัวของชิ้นงาน(ต่อ)

25 Mold Design คำนวณการหดตัวของชิ้นงาน

26 Mold Design คำนวณการหดตัวของชิ้นงาน(ต่อ)

27 Mold Design คำนวณการหดตัวของชิ้นงาน(ต่อ)


ดาวน์โหลด ppt Mold Design # 6 การหล่อเย็นแม่พิมพ์(Mold Cooling)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google