งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Mold Design # 6 การหล่อเย็นแม่พิมพ์(Mold Cooling).

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Mold Design # 6 การหล่อเย็นแม่พิมพ์(Mold Cooling)."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Mold Design # 6 การหล่อเย็นแม่พิมพ์(Mold Cooling)

2 Mold Design ทดสอบก่อนเรียน 1. จงอธิบายความสำคัญของระบบหล่อเย็น

3 Mold Design ความสำคัญของระบบหล่อเย็น จะช่วยให้ชิ้นงานเย็นตัวได้เร็วขึ้น แต่ ควรที่จะทำอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการ บิดงอของชิ้นงานซึ่งเกิดจากการเย็นตัวที่ ไม่สม่ำเสมอ

4 Mold Design การหล่อเย็นแม่พิมพ์แบบ ชิ้นเดียว 1. การหล่อเย็นแม่พิมพ์ เบ้าแบบชิ้นเดียว

5 Mold Design 1. การหล่อเย็นแม่พิมพ์เบ้า แบบชิ้นเดียว ( ต่อ )

6 Mold Design 1. การหล่อเย็นแม่พิมพ์เบ้า แบบชิ้นเดียว ( ต่อ )

7 Mold Design 1. การหล่อเย็นแม่พิมพ์เบ้าแบบ ชิ้นเดียว ( ต่อ )

8 Mold Design 1. การหล่อเย็นแม่พิมพ์เบ้าแบบ ชิ้นเดียว ( ต่อ )

9 Mold Design การหล่อเย็นแม่พิมพ์ แบบชิ้นเดียว 2. การหล่อเย็นแผ่น คอร์แบบชิ้นเดียว

10 Mold Design การหล่อเย็นแม่พิมพ์แบบชิ้น เดียว 2. การหล่อเย็นแผ่นคอร์ แบบชิ้นเดียว ( ต่อ )

11 Mold Design การหล่อเย็นแม่พิมพ์แบบชิ้น เดียว 2. การหล่อเย็นแผ่นคอร์แบบ ชิ้นเดียว ( ต่อ )

12 Mold Design การหล่อเย็นชุดประกอบแผ่นยึด อินเสิร์ตกับอินเสิร์ต 1. การหล่อเย็นแผ่นยึดอินเสิร์ต

13 Mold Design การหล่อเย็นชุดประกอบแผ่นยึดอิน เสิร์ตกับอินเสิร์ต 2. การหล่อเย็นอินเสิร์ตของเบ้า

14 Mold Design การหล่อเย็นชุดประกอบแผ่นยึดอิน เสิร์ตกับอินเสิร์ต 3. การหล่อเย็นอินเสิร์ตของคอร์

15 Mold Design การหล่อเย็นชุดประกอบแผ่นยึดอิน เสิร์ตกับอินเสิร์ต 3. การหล่อเย็นอินเสิร์ตของคอร์ ( ต่อ )

16 Mold Design การหล่อเย็นชุดประกอบแผ่นยึดอิน เสิร์ตกับอินเสิร์ต 3. การหล่อเย็นอินเสิร์ตของคอร์ ( ต่อ )

17 Mold Design การหล่อเย็นชุดประกอบแผ่นยึดอิน เสิร์ตกับอินเสิร์ต 3. การหล่อเย็นอินเสิร์ตของคอร์ ( ต่อ )

18 Mold Design การหล่อเย็นชุดประกอบแผ่นยึดอิน เสิร์ตกับอินเสิร์ต 3. การหล่อเย็นอินเสิร์ตของคอร์ ( ต่อ )

19 Mold Design การหล่อเย็นลิ้นดันปลด

20 Mold Design การหล่อเย็นลิ้นดันปลด ( ต่อ )

21 Mold Design ข้อต่อน้ำหล่อเย็น

22 Mold Design ข้อต่อน้ำหล่อเย็น ( ต่อ )

23 Mold Design การหดตัวของชิ้นงาน

24 Mold Design การหดตัวของชิ้นงาน ( ต่อ )

25 Mold Design คำนวณการหดตัวของ ชิ้นงาน

26 Mold Design คำนวณการหดตัวของ ชิ้นงาน ( ต่อ )

27 Mold Design คำนวณการหดตัวของ ชิ้นงาน ( ต่อ )


ดาวน์โหลด ppt Mold Design # 6 การหล่อเย็นแม่พิมพ์(Mold Cooling).

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google