งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Asst.Prof.Wipavan Narksarp, Siam University 152-315 Signals and Systems.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Asst.Prof.Wipavan Narksarp, Siam University 152-315 Signals and Systems."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Asst.Prof.Wipavan Narksarp, Siam University 152-315 Signals and Systems

2 Asst.Prof.Wipavan Narksarp, Siam University สัญญาณ ปริมาณทางฟิสิกส์ที่แปรค่าตามตัวแปรอิสระอย่างเช่น เวลา คณิตศาสตร์ สัญญาณเป็นฟังก์ชันของตัวแปรอิสระ สัญญาณ ระบบ และการประมวลผลสัญญาณ,

3 Asst.Prof.Wipavan Narksarp, Siam University สัญญาณที่ไม่สามารถเขียนในรูปฟังก์ชันของตัวแปรอิสระ  สัญญาณภาพ (video signal)  สัญญาณคลื่นหัวใจ (ECG :electrocardiogram signal)  สัญญาณคลื่นสมอง (EEG : electroencephalogram signal)  สัญญาณเสียงพูด (speech) บางช่วงเวลาเขียนในรูปผลรวมของสัญญาณรูปไซน์ ขนาด ความถี่ เฟสที่แตกต่างกันได้

4 Asst.Prof.Wipavan Narksarp, Siam University อุปกรณ์ทางฟิสิกส์หรืออะไรก็ได้ที่นำมารวมกันแล้วทำหน้าที่จัดการสัญญาณ ระบบ ใช้ลดสัญญาณรบกวน (noise) ที่แทรกเข้าในสัญญาณข้อมูล ตัวกรอง (filter) ตัวขยาย (amplifier) ระบบที่ทำหน้าที่ขยายขนาดของสัญญาณข้อมูล การจัดการสัญญาณของระบบเรียกว่า การประมวลผลสัญญาณ (signal processing)

5 Asst.Prof.Wipavan Narksarp, Siam University การแบ่งประเภทสัญญาณ  สัญญาณแบบหลายช่องและแบบหลายมิติ สัญญาณสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว การสั่นสะเทือนของชั้นหินของโลกในแนวตั้ง การสั่นสะเทือนของชั้นหินของโลกแนวขวาง การสั่นสะเทือนบริเวณผิวโลก  สัญญาณแบบหนึ่งมิติ

6 Asst.Prof.Wipavan Narksarp, Siam University สัญญาณแบบเวลาต่อเนื่องและแบบเวลาไม่ต่อเนื่อง สัญญาณแบบเวลาต่อเนื่อง (continuous-time signal) สัญญาณที่มีค่าของฟังก์ชันเกิดขึ้นได้ที่ทุกค่าของเวลา สัญญาณเสียงพูด สัญญาณภาพ สัญญาณแบบเวลาไม่ต่อเนื่อง (discrete-time signal) สัญญาณที่มีค่าของฟังก์ชันเกิดขึ้นได้ที่บางค่าของเวลาเท่านั้น เป็นจำนวนเต็ม,

7 Asst.Prof.Wipavan Narksarp, Siam University การสร้างสัญญาณแบบเวลาไม่ต่อเนื่อง  การสุ่ม (sampling) เลือกค่าของสัญญาณอนาลอกที่บางค่าเวลา เช่นทุกๆ 1 วินาที  โดยการสะสมตัวแปรทุกๆช่วงคาบเวลาที่กำหนด การนับจำนวนรถที่ผ่านถนนเส้นหนึ่งทุกๆหนึ่งชั่วโมง ดัชนีตลาดหุ้นรายวันและราคาทองคำรายวัน

8 Asst.Prof.Wipavan Narksarp, Siam University องค์ประกอบพื้นฐานของระบบประมวลผลสัญญาณ

9 Asst.Prof.Wipavan Narksarp, Siam University ตัวสุ่ม (sampler) เปลี่ยนสัญญาณเวลาต่อเนื่องหรือสัญญาณอนาลอกเป็นสัญญาณแบบเวลาไม่ต่อเนื่อง ทำการสุ่มค่าของสัญญาณแบบเวลาต่อเนื่องที่บางค่าเวลาเท่านั้น, คือช่วงเวลาในการสุ่ม ให้เกิดความเหมาะสมในการนำไปเข้ารหัส ตัวควอนไทซ์ (quantizer) เปลี่ยนขนาดของสัญญาณแบบเวลาไม่ต่อเนื่องให้มีระดับของขนาดจำนวนจำกัด

10 Asst.Prof.Wipavan Narksarp, Siam University เป็นสัญญาณดิจิตอลเป็นอินพุตให้กับตัวประมวลผลสัญญาณแบบดิจิตอล ตัวเข้ารหัส (coder) นำแต่ละระดับของสัญญาณที่ได้จากการควอนไทซ์มาเข้ารหัสเลขฐานสอง สัญญาณที่เวลาไม่ต่อเนื่องและระดับของขนาดไม่จำกัด สัญญาณที่เวลาต่อเนื่องส่วนขนาดจะต่อเนื่องหรือไม่ก็ได้ สัญญาณที่เวลาต่อเนื่องและระดับของขนาดต้องต่อเนื่องด้วย สัญญาณแบบเวลาไม่ต่อเนื่องที่มีระดับของขนาดจำนวนจำกัด สัญญาณอนาลอก สัญญาณแบบเวลาต่อเนื่อง สัญญาณดิจิตอล สัญญาณแบบเวลาไม่ต่อเนื่อง


ดาวน์โหลด ppt Asst.Prof.Wipavan Narksarp, Siam University 152-315 Signals and Systems.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google