งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อินเทอร์เน็ต คืออะไร อินเทอร์เน็ต คือ กลุ่มของ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ เชื่อมต่อเข้าด้วยกัน และ อนุญาตให้มีการเข้าถึง สารสนเทศและบริการใน รูปแบบของสาธารณะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อินเทอร์เน็ต คืออะไร อินเทอร์เน็ต คือ กลุ่มของ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ เชื่อมต่อเข้าด้วยกัน และ อนุญาตให้มีการเข้าถึง สารสนเทศและบริการใน รูปแบบของสาธารณะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 อินเทอร์เน็ต คืออะไร อินเทอร์เน็ต คือ กลุ่มของ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ เชื่อมต่อเข้าด้วยกัน และ อนุญาตให้มีการเข้าถึง สารสนเทศและบริการใน รูปแบบของสาธารณะ

3 ความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต ARPANET ( พ.ศ.2512) Protocol : TCP/IP

4 อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย พ.ศ. 2530 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (Prince of Songkla University) และ (AIT) ซึ่งเป็น การติดต่อเชื่อมโยงโดยสายโทรศัพท์ ขอใช้บริการ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยังมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น พ.ศ. 2535 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เช่าวงจรสื่อสารเชื่อมต่อ กับบริษัท UNET Technologiesประเทศสหรัฐอเมริกา ต่อมาเกิดเครือข่าย THAINET NECTEC จัดตั้งเครือข่ายไทยสาร

5 อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย

6 การแทนชื่อที่อยู่ของอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ที่ติดต่อกันในเครือข่าย อินเทอร์เน็ตติดต่อกันด้วย มาตรฐานการ สื่อสาร TCP/IP ซึ่งคอมพิวเตอร์ทุก เครื่องที่อยู่ในเครือข่ายนี้จะมีหมายเลข ประจำตัว เรียกว่า หมายเลขไอพี (IP Address)

7 IP Address IP Address เป็นตัวเลขชุดหนึ่งขนาด 32 บิต แบ่งออกเป็น 4 ส่วน (ไบต์) ส่วนละ 8 บิต โดยเขียนเป็นเลขฐาน 10 มีค่าอยู่ ระหว่าง 0 - 255 คั่นแต่ละส่วนด้วย ตัวอย่างเช่น 203.155.98.33 กำหนด และดูแลโดย InterNIC (www.internic.org) X. X. X. X 0-255 1-255

8 การแทนชื่อที่อยู่ในอินเทอร์เน็ต IP Address คือ จำยากและไม่ได้สื่อ ความหมายให้ผู้ใช้งานทั่วไปทราบถึง แหล่งที่อยู่ของเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องนั้น ระบบชื่อของเครื่องแทนหมายเลข IP Address คือ ระบบโดเมนเนม (Domain Name System-DNS) bc.siamu.ac.th

9 ระบบโดเมนเนม (Domain Name System) กำหนดมาตรฐานโดย หน่วยงาน ICANN Domain name แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1. ชื่อองค์กร 2. ชื่อโดเมน โดยชื่อโดเมนแบ่งออกเป็น โดเมนระดับบนสุด โดเมนย่อย

10 1.) ชื่อโดเมนระดับบนสุด (top-level domain : TLD) เป็นชื่อย่อประเภทองค์การในประเทศสหรัฐอเมริกา ชื่อ โดเมน ประเภทองค์การตัวอย่าง comกลุ่มธุรกิจการค้าwww.amazon.com eduสถาบันการศึกษาwww.okstate.com orgกลุ่มองค์การไม่แสวงหาผลกำไรwww.reporter.org govกลุ่มองค์การของรัฐwww.nasa.org milกลุ่มองค์การทางทหารwww.army.mil netกลุ่มองค์การบริหารเครือข่ายwww.networksolutions.net โดเมนระดับบนสุด ระบุถึงประเภทขององค์การและ/หรือชื่อประเทศของ เครือข่าย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

11 เนื่องจากการเติบโตของอินเทอร์เน็ตเป็นไปอย่างรวดเร็ว ICANN จึงได้กำหนดชื่อโดเมนขึ้นมาใหม่ ดังนี้ ชื่อโดเมนประเภทองค์การตัวอย่าง museumพิพิธภัณฑ์www.chicago.art.museum bizองค์การธุรกิจwww.kcom.biz infoองค์การให้บริการสารสนเทศwww.business.info nameบุคคล/ครอบครัวwww.trevor.smith.name aeroบริษัทที่ให้บริการทางอากาศwww.united.aero coopหน่วยงานที่ร่วมมือกันwww.united.coop โดเมนระดับบนสุด

12 2.) ชื่อโดเมนระดับบนสุดที่เป็นชื่อย่อของประเทศต่าง ๆ ที่ไม่ใช่สหรัฐอเมริกา ชื่อ โดเมน ประเทศตัวอย่าง caแคนาดาwww.yellowpages.ca jpญี่ปุ่นwww.keio.ac.jp ukอังกฤษwww.icdl.open.ac.uk auออสเตรเลียwww.geko.com.au myมาเลเซียwww.upm.edu.my

13 โดเมนย่อยแทนประเภทขององค์การ ชื่อโดเมน ย่อย ประเภทขององค์การตัวอย่าง acสถาบันการศึกษาwww.siamu.ac.th coธุรกิจการค้าwww.thairath.co.th goองค์การของรัฐwww.moe.go.th orองค์การที่ไม่แสวงหาผลกำไรwww.nectec.or.th miหน่วยงานทางทหารwww.navy.mi.th netองค์การที่ให้บริการเครือข่ายwww.thaisarn.net.th

14 bc.siamu.ac.th 203.155.98.33 ชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ ชื่อเครือข่ายท่องถิ่น ชื่อโดเมนย่อย ชื่อโดเมน

15 การเชื่อมต่อเข้าระบบอินเทอร์เน็ต การเชื่อมต่อผ่าน โทรศัพท์และโมเด็ม (dial-up access)

16 ชื่ออินเตอร์เน็ต (DNS: Domain Name System) คือชื่อที่อ้างถึงคอมพิวเตอร์ ที่ต่อเข้ากับ อินเตอร์เน็ต เนื่องจาก IP Address เป็นตัวเลข 4 ชุด ที่ยากในการจดจำ ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหาร เครือข่าย ตั้งชื่อที่ให้รายละเอียด และจดจำได้ ง่าย โครงสร้างระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่ง จะถูกแบ่งเป็นส่วนๆ ที่เรียกว่า Domain โดยมี ผู้ดูแลซึ่งทำหน้าที่ ตั้งชื่อภายในโดเมน ผู้ดูแล อาจจะแบ่ง โดเมนออกเป็นส่วนย่อย และ สามารถแบ่ง เป็นหลายระดับ และแต่ละดับ มี ชื่อเรียกเฉพาะตัว เมื่อนำมาเรียงต่อกัน ก็จะได้ ชื่อที่บ่งบอกว่า มันอยู่ที่ไหนของระบบ เช่น ชื่อ องค์กร > ส่วนขยายบอกประเภทขององค์กร > ส่วนขยายบอกประเทศ · โดเมน 2 ระดับ netscape.com / fidonet.org / nasa.gov / mit.edu · โดเมน 3 ระดับ siamcom.co.th

17 ส่วนขยายบอกประเภทขององค์กร ocom หรือ co กลุ่มองค์การค้า Commercial oedu หรือ ac กลุ่มการศึกษา Educational omit หรือ mi กลุ่มองค์การทหาร Military onet กลุ่มองค์การบริการเครือข่าย Network Service oorg หรือ or กลุ่มองค์กรอื่นๆ Organizations ส่วนขยายบอกประเทศ oAu Australia oFR France oHK Hong Kong oJP Japan oTh Thailand oSg Singapore oUK United Kingdom ส่วนประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่ต้องใส่ส่วนขยายก็ได้

18 DNS Server เราสามารถใช ้ชื่อโดเมนในการอ้างถึง เครื่องขององค์กรใดๆ แทนการใช้ IP Address แต่ในการทำงานแล้ว ระบบ ยังคงใช้ IP Address ในการอ้างถึง ดังนั้น ในระบบจึงมี เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องหนึ่ง ใช้สำหรับจัดเก็บฐานข้อมูล ของ IP Address กับชื่อโดเมน ที่สัมพันธ์ กัน จัดเก็บในรูป ของตารางเปรียบเทียบ ชื่อโดเมน IP Address เครื่องบริการนี้ เรียกว่า DNS Server DNS Server จะทำ การค้นหา IP Address ที่ตรงกับชื่อ โดเมนตาม ข้อมูลที่ได้ถูกลงทะเบียนไว้ จากนั้นระบบก็นำค่า IP Address ที่ได้ไป ใช้ต่อไป ดังนี้ ในการเชื่อมโยงเครื่อง ของ เราเข้ากับระบบอินเตอร์เน็ต เราจะต้อง กำหนดเลขที่เครื่อง DNS Server ไว้ด้วย เพื่อให้สามารถเรียก ใช้บริการค้นหา IP Address จากเครื่อง DNS Server ได้

19 การเชื่อมต่อเข้าสู่ INTERNET 1.การเชื่อมต่อโดยตรง (Direct connection) การเชื่อมต่อแบบนี้ เป็นการนำระบบ ของเราเข้า เชื่อมต่อโดยตรงกับสายหลัก (Back bone) ของ อินเตอร์เน็ต โดยผ่านอุปกรณ์ที่เรียกว่า Gateway หรือ Router ร่วมกับสายสัญญาณ ความเร็วสูง โดยเรา จะต้องติดต่อ โดยตรงกับ InterNIC เพื่อขอชื่อโดเมน และติดตั้งเกตเวย์เข้ากับสายหลัก 2.การเชื่อมต่อผ่านทางผู้ให้บริการ (ISP) บริษัทที่ทำหน้าที่ เป็นเหมือนจุดเชื่อมผู้ใช้รายเล็ก เข้า กับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งจะถูกเรียกว่า ผู้ให้บริการ อินเตอร์เน็ต หรือ Internet Service Provider (ISP) ถ้าต้องการใช้อินเตอร์เน็ต เราจะต้องเสียค่าบริการ เพื่อเชื่อมต่อกับ ISP และแบ่งลักษณะ การเชื่อมต่อ ออกเป็น 2 ประเภทตามความต้องการ ในการใช้งาน ของสมาชิก

20 การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

21 การเชื่อมต่อโดยตรง (Direct Internet access) Router

22 2.1 การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตสำหรับผู้ใช้ทั่วไป (Individual User Service) ถ้าเราต้องการ ใช้อินเตอร์เน็ต จะต้องเสีย ค่าใช้จ่าย ในการเชื่อมต่อกับ ISP เราอาจ สมัคร เป็นสมาชิก โดยเสียค่าบริการรายเดือน ซึ่งจะจำกัดจำนวนชั่วโมง ที่เราเชื่อมต่อกับ อินเตอร์เน็ต ได้ในแต่ละเดือน หรือเราอาจซื้อ เป็นชุดอินเตอร์เน็ตสำเร็จรูป ซึ่งจะเป็นการซื้อ เหมาจำนวนชั่วโมง ที่เราจะใช้ภายใน 3 เดือน หรือใช้ภายในระยะเวลาใดก็ได้จนกว่าจะครบ จำนวนชั่วโมง การเชื่อมต่อเข้าสู่อินเตอร์เน็ต รูปแบบนี้ จะใช้สายโทรศัพท์เชื่อมต่อ เครื่อง คอมพิวเตอร์ของเรา โดยผ่านอุปกรณ์ที่ เรียกว่า Modem และเรียกการเชื่อมต่อ แบบนี้ ว่า การเชื่อต่อแบบ (Dial-Up Connection) ข้อดีคือ สายโทรศัพท์มีอยู่ทั่วไป ไม่ยุ่งยาก ข้อเสีย ความเร็วในการสื่อสารมีจำกัด อาจเกิด สัญญาณรบกวนทำให้หลุดได้

23 2.2 การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตสำหรับองค์กร (Corporate User Service) สำหรับองค์กรที่มีการจัดตั้งระบบเครือข่ายใช้ งานภายในองค์กร สามารถนำเครื่องแม่ข่าย Server เชื่อมต่อกับ ISP เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่ ระบบอินเตอร์เน็ตได้ โดยอาจเชื่อมต่อผ่าน สายโทรศัพท์ หรือคู่สายเช่า Lease Line ซึ่ง เป็นสายส่งข้อมูลเช่ารายเดือน ( วงจรเช่า ) เชื่อมต่อตลอดเวลา กับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต โดยจะเสียค่าบริการรายเดือน โดยอัตรา ค่าบริการ จะขึ้นอยู่กับความเร็ว ในการส่ง ข้อมูลที่ใช้ นอกจากนั้น จะต้องเสียค่าเช่าสาย Lease Line รายเดือน ให้กับองค์การสื่อสาร แห่งประเทศไทยด้วยการใช้สาย Lease Line สามารถโอนย้ายข้อมูล ด้วยความเร็วสูงกว่า การใช้สายโทรศัพท์ โดยคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จะเชื่อมต่อกับ Lease Line โดยผ่านอุปกรณ์ที่ เรียกว่า เราท์เตอร์ (Router) ข้อดี การส่งข้อมูลทำได้รวดเร็ว ข้อเสีย ค่าใช้จ่ายสูงกว่าการต่อแบบส่วนบุคคล

24 เวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web : WWW) เวิลด์ไวด์เว็บ คือ การนำเสนอ ข้อมูลต่างๆ ลักษณะหน้ากระดาษอิเล็กทรอนิกส์ ที่เรียกว่า เว็บ เพจ (Web Page) เปรียบเสมือนหน้าหนังสือ หรือ หน้านิตยสาร ซึ่งสามารถบรรจุข้อความ รูปภาพ และ เสียงไว้ สามารถเชื่อมโยง (link) ไปยังเอกสารที่ เกี่ยวข้องกันได้ เรียกการเชื่อมโยงนี้ว่า hyperlink

25 World Wide Web ประกอบด้วย เว็บเพจ (Web Page) เอกสารข้อมูลในแต่ละหน้า ซึ่งถูกเขียนด้วยภาษา HTML และข้อมูลนั้น อาจ ประกอบด้วยข้อความ ภาพ และเสียง โฮมเพจ (Home Page) เว็บเพจหน้าแรกสุด ของ ข้อมูลแต่ละเรื่อง จะเรียกว่า โฮมเพจ ซึ่งจะเป็น ส่วนที่ บอกให้ทราบว่า ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเรื่องใด พร้อมกับมีสารบัญ ในการเลือก ไปยังหัวข้อต่างๆ ในเรื่องนั้นๆ เว็บไซต์ (Web Site) เว็บเพจทั้งหลาย จะถูก จัดเก็บไว้ ที่เครื่องบริการที่เรียกว่า เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) หรือเว็บไซต์ (Web Site)

26 World Wide Web URL : Uniform Resource Locator

27 World Wide Web : WWW Homepage: เว็บเพจหน้าแรก เว็บไซต์ : เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ เว็บเพจ HTML: ภาษาที่ใช้เขียนเว็บเพจ Hyperlink: การเชื่อมโยงเอกสารเว็บ เพจ Hypertext, Hypermedia: สื่อประสม ระหว่างข้อความ รูปภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว เสียง เป็นต้น Web browser software: โปรแกรมที่ ใช้แสดงข้อมูลของเว็บเพจ

28 ตัวอย่างภาษา HTML

29 HTML คือภาษาที่ใช้เขียน Web Page โดยใช้ Tag ในการกำหนดคำสั่ง โดย tag ของภาษา HTML จะเริ่มด้วย …….. Tag ==> คำสั่งภายใน ……….. ของภาษา HTML เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ Property ใน Tag ==> ใช้เพื่อกำหนด คุณสมบัติของ Tag เพิ่มเติม เช่น ระบบคอมพิวเตอร์

30 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ์ 1. Hardware 2. Software 3. People 4. Data

31

32 โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ (Web browser) ที่อยู่ของ เว็บเพจ หรือ URL ไฮเปอร์ มีเดีย ไฮเปอร์เ ท็กซ์

33 โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์สำหรับเครื่องพีดีเอ

34 Uniform Resource Locator :URL  URL : รูปการระบุตำแหน่งของแหล่งข้อมูลบน อินเทอร์เน็ต มีรูปแบบและส่วนประกอบ ดังนี้  Protocol : //domain name/path ตัวอย่างเช่น http://www.siam.edu http://tp.nectec.or.th/Project/Nsc/Nsc.htm ftp://bc.siamu.ac.th

35 บริการต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ต บริการด้านทางสื่อสาร บริการด้านข้อมูลต่าง ๆ

36 บริการด้านทางสื่อสาร ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic mail) E-mail Address sriprai@siamu.ac.th ชื่อผู้ใช้ เครื่องหมายแอ็ท ชื่อโดเมน

37 บริการด้านทางสื่อสาร การสนทนาออนไลน์ (Online chat) เช่น โปรแกรม ICQ, MSN Messenger

38 บริการด้านทางสื่อสาร Internet Relay Chat (IRC)

39 บริการด้านทางสื่อสาร Net2Phone NetMeeting

40 บริการด้านทางสื่อสาร เทลเน็ต (Telnet)

41 บริการด้านข้อมูลต่าง ๆ บริการขนถ่ายไฟล์ File Transfer Protocol (FTP)

42 บริการด้านข้อมูลต่าง ๆ (Search Engines)

43 เว็บศูนย์รวม (Portal Web)

44 Intranet & Extranet Intranet : ระบบเครือข่ายที่ใช้ภายใน องค์การ มีบริการต่าง ๆ คล้าย อินเทอร์เน็ต แตกต่างกันคือ เป็นการ เชื่อมต่อและสื่อสารภายในองค์การ เท่านั้น Extranet : เป็นระบบเครือข่ายที่ เชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ภายนอก องค์การ

45 การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

46 :: สรุป :: :: สรุป :: อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดใน โลก มีบริการต่าง ๆ มากมายในการติดต่อสื่อสาร และ บริการด้านข้อมูล ข้อมูลที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตเป็นข้อมูลสาธารณะ ต้องมี ระบบรักษาความปลอดภัย ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกวิธี และรู้ภัยอันตรายที่อาจมา กับอินเทอร์เน็ต


ดาวน์โหลด ppt อินเทอร์เน็ต คืออะไร อินเทอร์เน็ต คือ กลุ่มของ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ เชื่อมต่อเข้าด้วยกัน และ อนุญาตให้มีการเข้าถึง สารสนเทศและบริการใน รูปแบบของสาธารณะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google