งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวแก้วนภา บุญเทศนา รหัส 52520026 เลขที่ 2 กลุ่ม 3302.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวแก้วนภา บุญเทศนา รหัส 52520026 เลขที่ 2 กลุ่ม 3302."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 นางสาวแก้วนภา บุญเทศนา รหัส 52520026 เลขที่ 2 กลุ่ม 3302

3 Landsat-5 TM Ikonos

4 เขาบ้าน ตำบลหนองข้าง คอก อำเภอเมือง จังหวัด ชลบุรี

5 เขาเขียว - เขาชมภู่ อำเภอ เมือง - อำเภอบ้านบึง จังหวัด ชลบุรี

6 ที่ทำการสมาคมสุสานจีน ตำบลหนองรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

7 สุสานพุทธศิลป์ธรมสมาคม อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

8 พื้นที่แหล่งน้ำภายในอำเภอ เมือง จังหวัดชลบุรี

9 โรงงานอุตสาหกรรมภายใน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

10

11 โรงงานอุตสาหกรรมภายใน อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

12

13 สนามไดร์ฟกอล์ฟหนองรี ตำบลหนองรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

14 สุสานไตรสาธาราณพุทธ สมาคม ( เม่งหุย ) ตำบลบ้าน สวน อำเภอเมือง จังหวัด ชลบุรี

15 สุสานเฮียงเล็ง อำเภอบ้าน บึง จังหวัดชลบุรี

16 หนองข้างคอก ตำบลหนอง ข้างคอก อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

17 หมู่บ้านจัดสรรภายในอำเภอ เมือง จังหวัดชลบุรี

18 แหล่งชุมชนบ้านหนอง ซ้ำซาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

19 THANK YOU...


ดาวน์โหลด ppt นางสาวแก้วนภา บุญเทศนา รหัส 52520026 เลขที่ 2 กลุ่ม 3302.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google