งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

International Health Policy Program -Thailand นพ. ทักษพล ธรรมรังสี แผนงานพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านนโยบายแอลกอฮอล์ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "International Health Policy Program -Thailand นพ. ทักษพล ธรรมรังสี แผนงานพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านนโยบายแอลกอฮอล์ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 International Health Policy Program -Thailand นพ. ทักษพล ธรรมรังสี แผนงานพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านนโยบายแอลกอฮอล์ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ เหลียวหลังแลหน้า จากงดเหล้าเข้าพรรษา ถึงวันงดดื่มสุราแห่งชาติ รู้เท่าทันอุตสาหกรรมสุรา

2 International Health Policy Program -Thailand 2 Business is business and business ธุรกิจ ก็เป็นธุรกิจวันยันค่ำ การไม่รู้เท่าทัน ความเคลื่อนไหวและเชื่อมโยง ขององค์กรหน้าฉาก ที่ปรึกษา และ ผู้คนและองค์กร ที่เกี่ยวข้อง กับอุตสาหกรรมยาสูบ เป็นอุปสรรคใน การพัฒนานโยบายควบคุมยาสูบ WHO, Tobacco industry interference with tobacco control

3 International Health Policy Program -Thailand 3 ทำไมภาคประชาสังคมต้องรู้เท่าทัน อุตสาหกรรมสุรา ผู้กำหนดนโยบาย ข้าราชการ วิชาการ สื่อมวลชน ประชาสังคม และ ประชาชนทั่วไป กลุ่มที่อุตสาหกรมสุราสนับสนุน กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

4 International Health Policy Program -Thailand 44 โครงการ Sunrise ของ บริษัท Philip Morris’ แผน 10-20 years เริ่มปี 1995 ยุทธศาสตร์ แบ่งแยกและปกครอง ‘divide-and-conquer’ ความเคลื่อนไหวควบคุมการบริโภคยาสูบ พัฒนาความสัมพันธ์กับบุคคล องค์กรที่บริษัทเห็นว่าเป็น พวกหัวอ่อน เพื่อทำการโดดเดี่ยวกลุ่มที่เหลือ (กลุ่มหัวแข็ง) ทำลายศัตรูโดยการทำงานร่วมกับพวกเขา Weakening its opponents by working with them โครงการ ภาคีเครือข่าย บันไดสามขั้น ‘inter-industry, three-prong strategy’ เพื่อทำลาย IARC สมาคมวิจัย มะเร็งนานาชาติ โดยเฉพาะประเด็นผลของควันบุหรี่มือสอง ผ่านกลไกสื่อมวลชน โดยอาศัยภาคี นักวิชาการ องค์กร หน้าฉาก นักกฎหมาย และลอบบี้ยิสต์

5 International Health Policy Program -Thailand 5 หลักการ 5 C Confuse สร้างความสับสน Co-operate ทำงานร่วมกัน เป็นภาคี Corrupt ติดสินบน Control ควบคุม Dis-Credit ทำลายความน่าเชื่อถือ

6 International Health Policy Program -Thailand 66 เปลี่ยนมุมมอง ต่อบทบาทของอุตสาหกรรมสุรา แนวคิดแบบเฝ้าระวัง (precautionary) แนวคิดแบบประเมินผลลัพธ์สุทธิ (net benefit approach)

7 International Health Policy Program -Thailand 7 กรณีศึกษา มาตรการที่อุตสาหกรรมสนับสนุน

8 International Health Policy Program -Thailand 8 องค์กรหน้าฉาก ความหลากหลายขององค์กรหน้าฉาก – มีหลายเจ้าภาพ? – ระดับ – พันธกิจ – เปิดเผย? บทบาทขององค์กรหน้าฉาก (SAO) – ผลักดัน/ คัดค้านนโยบาย – สื่อสารสาธารณะ – ทำงานวิชาการ วัตถุประสงค์ – การสร้างภาพลักษณ์ – กำกับเนื้อหาของการแลกเปลี่ยนความคิดทางสาธาณะ (public debate)

9 International Health Policy Program -Thailand 9 สังคมสูญเสียอะไร จากการมีส่วนร่วม ผลกระทบต่อทิศทาง ขอบเขต และ เนื้อหานโยบาย แอลกอฮอล์ ผลกระทบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผลกระทบต่อบริบทของกระบวนการนโยบาย

10 International Health Policy Program -Thailand 10 เครือข่ายองค์กรงดเหล้าในต่างประเทศ

11 International Health Policy Program -Thailand 11 เครือข่ายองค์กรงดเหล้าในต่างประเทศ สื่อ

12 International Health Policy Program -Thailand 12

13 International Health Policy Program -Thailand 13

14 International Health Policy Program -Thailand 14 จุดแข็ง จุดอ่อน ของเครือข่าย สคล จุดแข็ง สั่งสมประสบการณ์ ทำงานด้วยใจ เสียสละ การจัดการ ประสานงาน ความครอบคลุม จุดอ่อน ขอบเขตของการ เคลื่อนไหว ทิศทางการเคลื่อนไหว ความชัดเจนต่อประเด็น

15 International Health Policy Program -Thailand 15 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt International Health Policy Program -Thailand นพ. ทักษพล ธรรมรังสี แผนงานพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านนโยบายแอลกอฮอล์ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google