งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นพ. ทักษพล ธรรมรังสี แผนงานพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านนโยบายแอลกอฮอล์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นพ. ทักษพล ธรรมรังสี แผนงานพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านนโยบายแอลกอฮอล์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เหลียวหลังแลหน้า จากงดเหล้าเข้าพรรษา ถึงวันงดดื่มสุราแห่งชาติ รู้เท่าทันอุตสาหกรรมสุรา
นพ. ทักษพล ธรรมรังสี แผนงานพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านนโยบายแอลกอฮอล์ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

2 Business is business and business ธุรกิจ ก็เป็นธุรกิจวันยันค่ำ
การไม่รู้เท่าทัน ความเคลื่อนไหวและเชื่อมโยง ขององค์กรหน้าฉาก ที่ปรึกษา และ ผู้คนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง กับอุตสาหกรรมยาสูบ เป็นอุปสรรคในการพัฒนานโยบายควบคุมยาสูบ WHO, Tobacco industry interference with tobacco control

3 ทำไมภาคประชาสังคมต้องรู้เท่าทันอุตสาหกรรมสุรา
ผู้กำหนดนโยบาย ข้าราชการ วิชาการ สื่อมวลชน ประชาสังคม และ ประชาชนทั่วไป กลุ่มที่อุตสาหกรมสุราสนับสนุน กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

4 โครงการ Sunrise ของ บริษัท Philip Morris’
แผน years เริ่มปี 1995 ยุทธศาสตร์ แบ่งแยกและปกครอง ‘divide-and-conquer’ ความเคลื่อนไหวควบคุมการบริโภคยาสูบ พัฒนาความสัมพันธ์กับบุคคล องค์กรที่บริษัทเห็นว่าเป็นพวกหัวอ่อน เพื่อทำการโดดเดี่ยวกลุ่มที่เหลือ (กลุ่มหัวแข็ง) ทำลายศัตรูโดยการทำงานร่วมกับพวกเขา Weakening its opponents by working with them โครงการ ภาคีเครือข่าย บันไดสามขั้น ‘inter-industry, three-prong strategy’ เพื่อทำลาย IARC สมาคมวิจัยมะเร็งนานาชาติ โดยเฉพาะประเด็นผลของควันบุหรี่มือสอง ผ่านกลไกสื่อมวลชน โดยอาศัยภาคี นักวิชาการ องค์กรหน้าฉาก นักกฎหมาย และลอบบี้ยิสต์ 4

5 หลักการ 5 C Confuse สร้างความสับสน Co-operate ทำงานร่วมกัน เป็นภาคี
Corrupt ติดสินบน Control ควบคุม Dis-Credit ทำลายความน่าเชื่อถือ

6 เปลี่ยนมุมมอง ต่อบทบาทของอุตสาหกรรมสุรา
แนวคิดแบบเฝ้าระวัง (precautionary) แนวคิดแบบประเมินผลลัพธ์สุทธิ (net benefit approach) 6

7 กรณีศึกษา มาตรการที่อุตสาหกรรมสนับสนุน

8 องค์กรหน้าฉาก ความหลากหลายขององค์กรหน้าฉาก บทบาทขององค์กรหน้าฉาก (SAO)
มีหลายเจ้าภาพ? ระดับ พันธกิจ เปิดเผย? บทบาทขององค์กรหน้าฉาก (SAO) ผลักดัน/ คัดค้านนโยบาย สื่อสารสาธารณะ ทำงานวิชาการ วัตถุประสงค์ การสร้างภาพลักษณ์ กำกับเนื้อหาของการแลกเปลี่ยนความคิดทางสาธาณะ (public debate)

9 สังคมสูญเสียอะไร จากการมีส่วนร่วม
ผลกระทบต่อทิศทาง ขอบเขต และ เนื้อหานโยบายแอลกอฮอล์ ผลกระทบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผลกระทบต่อบริบทของกระบวนการนโยบาย

10 เครือข่ายองค์กรงดเหล้าในต่างประเทศ

11 เครือข่ายองค์กรงดเหล้าในต่างประเทศ สื่อ

12

13

14 จุดแข็ง จุดอ่อน ของเครือข่าย สคล
สั่งสมประสบการณ์ ทำงานด้วยใจ เสียสละ การจัดการ ประสานงาน ความครอบคลุม จุดอ่อน ขอบเขตของการเคลื่อนไหว ทิศทางการเคลื่อนไหว ความชัดเจนต่อประเด็น

15 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt นพ. ทักษพล ธรรมรังสี แผนงานพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านนโยบายแอลกอฮอล์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google