งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปรายเขต เขต บริการ สุขภาพ อัตราการ ครอง เตียง CMI ร้อยละของ ผู้ป่วยในที่ RW<0.5( ไม่รวม RW_LR< 0.5) แพทย์ แพทย์ เฉพาะ ทาง พยาบา ล ( ขรก. ) พยาบา ล (

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปรายเขต เขต บริการ สุขภาพ อัตราการ ครอง เตียง CMI ร้อยละของ ผู้ป่วยในที่ RW<0.5( ไม่รวม RW_LR< 0.5) แพทย์ แพทย์ เฉพาะ ทาง พยาบา ล ( ขรก. ) พยาบา ล ("— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปรายเขต เขต บริการ สุขภาพ อัตราการ ครอง เตียง CMI ร้อยละของ ผู้ป่วยในที่ RW<0.5( ไม่รวม RW_LR< 0.5) แพทย์ แพทย์ เฉพาะ ทาง พยาบา ล ( ขรก. ) พยาบา ล ( ลจ.) OP_visi t / ปชก. IP_visit / ปชก. ผ่าตัด ราย / ปี 180.671.0837.12 1,28 9710 7,70 4 1,99 32.57 0.125 0 106,04 4 299.971.1137.82732422 4,36 6 1,07 42.27 0.148 961,512 383.371.0140.42575296 3,60 95662.20 0.118 745,127 483.091.0939.10939590 6,39 48511.99 0.082 159,696 578.391.0443.04 1,16 8702 6,93 2 1,21 82.46 0.126 386,078 682.611.1140.74 1,16 8698 6,26 4 1,17 51.85 0.097 780,458 787.981.0040.38894437 4,82 9 1,63 22.14 0.119 877,373 883.620.9442.12842410 5,14 7 1,61 61.91 0.107 585,023 990.041.0040.96 1,16 5629 5,97 2 1,84 31.90 0.112 9 109,56 4 1088.671.0837.51762390 4,69 6 1,51 22.03 0.109 378,475 1184.760.9246.13933510 5,84 8 1,30 32.40 0.139 374,910 1290.930.8746.30982516 8,65 75872.09 0.121 369,272 ประเท ศ 85.381.0241.06 11,4 496,310 70,4 18 15,3 702.13 0.114 4 933,53 2

2 เขต 2 จังหวัดตาก ชื่อหน่วยงาน บริการสุขภาพ ประเภท Service Plan ประชากร จำนวน เตียงจริง อัตราการ ครองเตียง CMI ร้อยละของ ผู้ป่วยในที่ RW<0.5( ไม่ รวม RW_LR<0. 5) แพทย์ แพทย์ เฉพาะ ทาง พยาบาล ( ขรก.) พยาบาล ( ลจ.) OP_visit / ปชก. IP_visit / ปชก. ผ่าตัด ราย / ปี จังหวัดตาก 494,46 9 1,01 0 89.510.8939.85120797661732.62 0.16 17 9,848 รพ. สมเด็จพระ เจ้าตากสิน มหาราช S 100,51 1 310102.671.0935.004438245303.03 0.24 46 4,316 รพ. แม่สอด S 113,21 7 36585.961.2129.415341273643.23 0.19 81 3,751 รพ. ท่าสองยาง M263,93244 ไม่มี ข้อมูล 0.5845.54503220 ไม่มีข้อมูล 324 รพ. อุ้มผาง M229,0436089.420.7444.967035142.58 0.16 00 725 รพ. บ้านตาก F245,4296043.020.5353.11205632.24 0.06 04 41 รพ. สามเงา F232,1763075.000.6644.66203832.50 0.06 28 18 รพ. แม่ระมาด F248,536100 ไม่มี ข้อมูล 0.6347.64505617 ไม่มีข้อมูล 510 รพ. พบพระ F261,62541100.350.4952.022031221.16 0.08 66 163

3 เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก ชื่อหน่วยงาน บริการสุขภาพ ประเภท Service Plan ประชากร จำนวน เตียงจริง อัตราการ ครองเตียง CMI ร้อยละของ ผู้ป่วยในที่ RW<0.5( ไ ม่รวม RW_LR<0. 5) แพทย์ แพทย์ เฉพาะ ทาง พยาบาล ( ขรก.) พยาบาล ( ลจ.) OP_visit / ปชก. IP_visit / ปชก. ผ่าตัด ราย / ปี จังหวัด พิษณุโลก 854,372 1,19 7 104.241.4233.46252150 1,08 7 3482.12 0.12 43 18,374 รพ. พุทธชินราช A280,922840109.801.9323.911931446902372.81 0.20 33 17,120 รพ. สมเด็จพระ ยุพราชนครไทย M286,16390 ไม่มี ข้อมูล 0.7941.031015830 ไม่มีข้อมูล 596 รพ. ชาติตระการ F240,4323848.760.5156.636136171.97 0.06 17 41 รพ. บางระกำ F294,5783095.520.6147.751015191.32 0.03 95 210 รพ. บางกระทุ่ม F248,3903574.630.5850.62615091.98 0.06 32 51 รพ. พรหมพิราม F287,73930 ไม่มี ข้อมูล 0.6844.38805212 ไม่มีข้อมูล 56 รพ. วัดโบสถ์ F237,57330 ไม่มี ข้อมูล 0.6051.54604610 ไม่มีข้อมูล 54 รพ. วังทอง F2120,5136885.660.5551.588271111.26 0.05 23 210 รพ. เนินมะปราง F258,06236 ไม่มี ข้อมูล 0.5749.03503313 ไม่มีข้อมูล 36

4 เขต 2 จังหวัดเพชรบูรณ์ ชื่อหน่วยงาน บริการสุขภาพ ประเภ ท Servic e Plan ประชากร จำนวน เตียง จริง อัตรา การ ครอง เตียง CMI ร้อยละของ ผู้ป่วยในที่ RW<0.5( ไม่ รวม RW_LR<0. 5) แพท ย์ แพท ย์ เฉพา ะทาง พยาบา ล ( ขรก.) พยาบา ล ( ลจ.) OP_vi sit / ปชก. IP_vi sit / ปชก. ผ่าตัด ราย / ปี จังหวัด เพชรบูรณ์ 993,70 2 1,43 0 105.3 0 0.9242.13135659012951.69 0.13 54 14,498 รพ. เพชรบูรณ์ S 210,42 0 509 101.4 3 1.3933.984841339752.00 0.19 13 11,059 รพ. หล่มสัก M2 157,59 5 246 ไม่มีข้อมูล 0.7841.1020612845 ไม่มีข้อมูล 602 รพ. วิเชียรบุรี M2 132,57 2 200 ไม่มีข้อมูล 0.8043.232498452 ไม่มีข้อมูล 1,302 รพ. หนองไผ่ F1 113,16 4 60 160.0 8 0.6149.526161301.25 0.079 4 369 รพ. สมเด็จพระ ยุพราชหล่มเก่า F166,80094 ไม่มีข้อมูล 0.5948.871238321 ไม่มีข้อมูล 470 รพ. ชนแดน F279,67974 ไม่มีข้อมูล 0.6049.76714720 ไม่มีข้อมูล 208 รพ. ศรีเทพ F270,4725581.350.5945.763034161.51 0.058 4 156 รพ. บึงสามพัน F271,77096 ไม่มีข้อมูล 0.6550.86514711 ไม่มีข้อมูล 146 รพ. วังโป่ง F237,58445 ไม่มีข้อมูล 0.6445.9941337 ไม่มีข้อมูล 45 รพ. เขาค้อ F236,04340 ไม่มีข้อมูล 0.6048.2441368 ไม่มีข้อมูล 141 รพ. น้ำหนาว F317,60311 ไม่มีข้อมูล 0.5652.4521910 ไม่มีข้อมูล 0

5 เขต 2 จังหวัดสุโขทัย ชื่อหน่วยงาน บริการสุขภาพ ประเภ ท Servic e Plan ประชากร จำนวน เตียง จริง อัตรา การ ครอง เตียง CMI ร้อยละของ ผู้ป่วยในที่ RW<0.5( ไม่ รวม RW_LR<0. 5) แพท ย์ แพท ย์ เฉพา ะทาง พยาบ าล ( ข รก.) พยาบา ล ( ลจ.) OP_vi sit / ปชก. IP_vi sit / ปชก. ผ่าตัด ราย / ปี จังหวัดสุโขทัย 602,6011,037 ไม่มี ข้อมูล 0.8841.81925486093 ไม่มีข้อมูล 8,673 รพ. สุโขทัย S105,715320 ไม่มี ข้อมูล 1.1036.41312225731 ไม่มีข้อมูล 3,831 รพ. ศรีสังวร สุโขทัย M171,913307 ไม่มี ข้อมูล 1.1431.41332422323 ไม่มีข้อมูล 4,106 รพ. สวรรคโลก M286,059120 ไม่มี ข้อมูล 0.7143.64641027 ไม่มีข้อมูล 604 รพ. บ้านด่านลาน หอย F247,20630 ไม่มี ข้อมูล 0.5456.3930481 ไม่มีข้อมูล 8 รพ. คีรีมาศ F256,56074 ไม่มี ข้อมูล 0.6449.25404210 ไม่มีข้อมูล 28 รพ. กงไกรลาศ F264,71933 ไม่มี ข้อมูล 0.5157.2651543 ไม่มีข้อมูล 12 รพ. ศรีสัชนา ลัย F293,72978 ไม่มี ข้อมูล 0.5553.2362678 ไม่มีข้อมูล 38 รพ. ศรีนคร F226,60730 ไม่มี ข้อมูล 0.5954.6410315 ไม่มีข้อมูล 26 รพ. ทุ่งเสลี่ยม F250,09345 ไม่มี ข้อมูล 0.5251.0431365 ไม่มีข้อมูล 20

6 เขต 2 จังหวัดอุตรดิตถ์ ชื่อหน่วยงาน บริการสุขภาพ ประเภ ท Servic e Plan ประชากร จำนวน เตียง จริง อัตรา การ ครอง เตียง CMI ร้อยละของ ผู้ป่วยในที่ RW<0.5( ไม่ รวม RW_LR<0.5 ) แพท ย์ แพท ย์ เฉพา ะทาง พยาบา ล ( ขรก.) พยาบา ล ( ลจ.) OP_vi sit / ปชก. IP_vi sit / ปชก. ผ่าตัด ราย / ปี จังหวัด อุตรดิตถ์ 461,29 4 881102.111.4430.61 133747521653.11 0.21 68 10,11 9 รพ. อุตรดิตถ์ A 150,87 8 591106.311.8121.99 104744741123.45 0.27 95 10,02 3 รพ. น้ำปาด F132,5983084.370.6248.33 4030112.55 0.09 5227 รพ. ตรอน F234,8323546.390.5852.22 304222.19 0.05 912 รพ. ท่าปลา F248,44132 ไม่มี ข้อมูล 0.5551.93 40385 ไม่มีข้อมูล 16 รพ. ฟากท่า F214,82330 ไม่มี ข้อมูล 0.5651.57 20213 ไม่มีข้อมูล 2 รพ. บ้านโคก F214,35430 ไม่มี ข้อมูล 0.5656.63 202113 ไม่มีข้อมูล 10 รพ. พิชัย F276,97560 ไม่มี ข้อมูล 0.5853.46 60488 ไม่มีข้อมูล 17 รพ. ลับแล F255,82238 ไม่มี ข้อมูล 0.6249.07 40405 ไม่มีข้อมูล 13 รพ. ทองแสน ขัน F232,57135 ไม่มี ข้อมูล 0.6842.13 40386 ไม่มีข้อมูล 9

7 เขต 2 ชื่อหน่วยงาน บริการสุขภาพ ประเภท Service Plan ประชากร จำนวน เตียงจริง อัตราการ ครองเตียง CMI ร้อยละของ ผู้ป่วยในที่ RW<0.5( ไม่ รวม RW_LR<0.5) แพทย์ แพทย์ เฉพาะ ทาง พยาบาล ( ขรก.) พยาบาล ( ลจ.) OP_visit / ปชก. IP_visit / ปชก. ผ่าตัด ราย / ปี รพ. ท่าสองยาง M263,93244 ไม่มี ข้อมูล 0.5845.54503220 ไม่มีข้อมูล 324 รพ. อุ้มผาง M229,0436089.420.7444.967035142.58 0.16 00 725 รพ. หล่มสัก M2 157,59 5 246 ไม่มีข้อมูล 0.7841.1020612845 ไม่มี ข้อมูล 602 รพ. วิเชียรบุรี M2 132,57 2 200 ไม่มีข้อมูล 0.8043.232498452 ไม่มี ข้อมูล 1,302 รพ. สวรรคโลก M286,059120 ไม่มีข้อมูล 0.7143.64641027 ไม่มีข้อมูล 604 รพ. สมเด็จพระ ยุพราชนคร ไทย M286,16390 ไม่มีข้อมูล 0.7941.031015830 ไม่มีข้อมูล 596 รพ. ศรีสังวร สุโขทัย M171,913307 ไม่มีข้อมูล 1.1431.41332422323 ไม่มีข้อมูล 4,106 รพ. สมเด็จพระยุพราช หล่มเก่า F166,80094 ไม่มีข้อมูล 0.5948.871238321 ไม่มีข้อมูล

8 แหล่งข้อมูล 1. ข้อมูลผู้ป่วยในรายบุคคลปีงบประมาณ 2555 จาก สำนักงานหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ (UC), สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ ( ข้าราชการ ) ข้อมูล ณ มิถุนายน 2556 ใช้ DRG grouper V5.0 2. ข้อมูลประชากรกลางปี จากฐานทะเบียนราษฎร์ มหาดไทย ปี 2555 3. ข้อมูลผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน อัตราการครองเตียง จากระบบรายงาน 0110 รง.5 ปีงบประมาณ 2556 ข้อมูล ณ 25 ตุลาคม 2556 ( จำนวนโรงพยาบาลที่ส่งข้อมูล 692 แห่ง จาก 838 แห่ง คิดเป็น 82.58 %) 4. ข้อมูลเตียงจริง จากการสำรวจในระบบโปรแกรมเฉพาะกิจของ สบรส. ณ 30 กันยายน 2556 ( จำนวนโรงพยาบาลที่ส่งข้อมูล 641 แห่ง จาก 838 แห่ง คิดเป็น 76.49 %) สำหรับ โรงพยาบาลที่ไม่ส่งข้อมูล ใช้จำนวนเตียงจาก สนย. 5. ข้อมูลจำนวนผู้ป่วยผ่าตัดจากระบบรายงานดัชนีชี้วัดข้อมูลงานบริการ สุขภาพรายบุคคล ปีงบประมาณ 2555 6. ข้อมูลจำนวนแพทย์ พยาบาล จากกลุ่มบริหารงานบุคคล ปี 2555


ดาวน์โหลด ppt สรุปรายเขต เขต บริการ สุขภาพ อัตราการ ครอง เตียง CMI ร้อยละของ ผู้ป่วยในที่ RW<0.5( ไม่รวม RW_LR< 0.5) แพทย์ แพทย์ เฉพาะ ทาง พยาบา ล ( ขรก. ) พยาบา ล (

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google