งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตราตัวสะกด มีทั้งหมด 9 แม่ คือ 1. แม่ ก - กา 2. แม่ กก 3. แม่ กค 4. แม่ กบ 5. แม่ กง 6. แม่ กน 7. แม่ กม 8. แม่ เกย 9. แม่ เกอว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตราตัวสะกด มีทั้งหมด 9 แม่ คือ 1. แม่ ก - กา 2. แม่ กก 3. แม่ กค 4. แม่ กบ 5. แม่ กง 6. แม่ กน 7. แม่ กม 8. แม่ เกย 9. แม่ เกอว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตราตัวสะกด มีทั้งหมด 9 แม่ คือ 1. แม่ ก - กา 2. แม่ กก 3. แม่ กค 4. แม่ กบ 5. แม่ กง 6. แม่ กน 7. แม่ กม 8. แม่ เกย 9. แม่ เกอว

2 ตัวอย่าง แม่ ก – กา ได้แก่ กา งา นา ปา มา แม่ กก ได้แก่ กก อก ปก ดก ตก แม่ กง ได้แก่ กง จง ดง ผง คง แม่ กด ได้แก่ กด จด ปด ผด สด แม่ กน ได้แก่ บน จน ดน ตน วน แม่ กบ ได้แก่ กบ จบ พบ สบ นบ

3 แม่ เกย ได้แก่ เกย เอย เตย เสย เขย ตัวอย่าง แม่ เกอว ได้แก่ เลว เจว เหว เอว แม่ กม ได้แก่ จม ขม ลม นม สม

4 คำว่า กน อยู่ในตัวสะกดใน มาตราแม่ กม ใช่ ไม่ใช่

5 คำว่า เอว อยู่ในมาตรา ตัวสะกดใด 30 แม่ ก - กาแม่ กน แม่ เกอวแม่ กง

6 Is this Rabbit? ถูก ผิด

7 วาดรูปแผนที่ประเทศไทย 15

8 มี 9 จุด ที่แตกต่างกัน ช่วยครู วงกลมหน่อย

9 What is it? FootballTennis Table tennisVolley ball 30

10

11 บอกครูสิคะว่า เป็น เงินกี่บาท

12 2,000 บาท 0.75 บาท 300 บาท 80 บาท คำนวณกันหน่อยนะ.. เด็ก ๆ

13 Alphabet Buttons Appear Here จงเติมคำศัพท์ให้ตรง กับรูปภาพ

14 Put me together!!!!

15

16 เชิญระบายสี... ครับ

17 ให้นักเรียนวาดรูปจากคำศัพท์ต่อไปนี้ให้เป็น เรื่องราวเดียวกัน ดวงอาทิตย์ เรือใบ นก ทะเล ต้นไม้

18 ให้นักเรียนทำการต่อจับคู่คำศัพท์ ไทย - อังกฤษต่อไปนี้ให้ถูกต้อง Mouse Monitor เมาส์ ลำโพง จอภาพ เครื่องพิมพ์ Printer Speaker

19 จงลากคำศัพท์ไปวางใน ช่องว่างให้ถูกต้อง teacher golfer doctor clock

20 ทวีปไหนอยู่ ที่ใด 99 อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ แอฟริกา ยุโรป เอเชีย ออสเตรเลีย

21


ดาวน์โหลด ppt มาตราตัวสะกด มีทั้งหมด 9 แม่ คือ 1. แม่ ก - กา 2. แม่ กก 3. แม่ กค 4. แม่ กบ 5. แม่ กง 6. แม่ กน 7. แม่ กม 8. แม่ เกย 9. แม่ เกอว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google