งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวลุฎา จันทร์ถนอมแสง ครู คศ. 1 สอนระดับชั้นปฐมวัย โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ สำนักงานเขตสวนหลวง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวลุฎา จันทร์ถนอมแสง ครู คศ. 1 สอนระดับชั้นปฐมวัย โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ สำนักงานเขตสวนหลวง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวลุฎา จันทร์ถนอมแสง ครู คศ. 1 สอนระดับชั้นปฐมวัย โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ สำนักงานเขตสวนหลวง

2 วัตถุประสงค์ 1. ฝึกการสังเกต 2. ฝึกการคิดอย่างมีเหตุผล 3. ทดสอบความเข้าใจในหน่วยการเรียนที่ผ่านมา 4. ฝึกทักษะการใช้เม้าส์ให้ดียิ่งขึ้น

3 เนื้อหา การเรียนการสอนของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย จะเรียนเป็นหน่วยการสอน หรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่ากิจกรรมเสริมประสบการณ์ เมื่อครบ 1 เทอม ทางโรงเรียน จะมีการวัดผลและประเมินผลนักเรียน ตามหน่วยการเรียนที่ผ่านมา เพื่อทดสอบความรู้และความเข้าใจของนักเรียน

4 จากภาพตัวอย่าง จง เลือกรูปภาพที่ หายไป ก ขค Timer

5 จับคู่ตัวเลขที่เหมือนกันให้ถูกต้อง

6 ใส่ตัวเลขให้ตรงกับจำนวนในรูปภาพ

7 ตัวเลขใดตรงกับ จำนวนในรูปภาพ 5 7

8 รูปภาพใดที่ หายไป A Timer B

9 รูปภาพใด หายไป Timer 1 23

10 ใส่ตัวเลขให้ตรงกับจำนวนในรูปภาพ

11 จงเติมตัวเลขที่หายไป 1 2 3 __ 5 4 2 7

12 จงเติมตัวเลขที่หายไป 5 __ 7 8 9 9 6 0

13 จงเติมตัวเลขที่หายไป __ 4 5 6 7 8 5 3

14 จับคู่ภาพที่เหมือนกันให้ถูกต้อง

15


ดาวน์โหลด ppt นางสาวลุฎา จันทร์ถนอมแสง ครู คศ. 1 สอนระดับชั้นปฐมวัย โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ สำนักงานเขตสวนหลวง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google