งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวลุฎา จันทร์ถนอมแสง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวลุฎา จันทร์ถนอมแสง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวลุฎา จันทร์ถนอมแสง
นางสาวลุฎา จันทร์ถนอมแสง ครู คศ. 1 สอนระดับชั้นปฐมวัย โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ สำนักงานเขตสวนหลวง

2 วัตถุประสงค์ 1. ฝึกการสังเกต 2. ฝึกการคิดอย่างมีเหตุผล
3. ทดสอบความเข้าใจในหน่วยการเรียนที่ผ่านมา 4. ฝึกทักษะการใช้เม้าส์ให้ดียิ่งขึ้น

3 เนื้อหา การเรียนการสอนของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย
จะเรียนเป็นหน่วยการสอน หรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่ากิจกรรมเสริมประสบการณ์ เมื่อครบ 1 เทอม ทางโรงเรียน จะมีการวัดผลและประเมินผลนักเรียน ตามหน่วยการเรียนที่ผ่านมา เพื่อทดสอบความรู้และความเข้าใจของนักเรียน

4 จากภาพตัวอย่าง จงเลือกรูปภาพที่หายไป
Timer จากภาพตัวอย่าง จงเลือกรูปภาพที่หายไป

5 จับคู่ตัวเลขที่เหมือนกันให้ถูกต้อง
1 5 4 1 5 4 3 2 2 3

6 ใส่ตัวเลขให้ตรงกับจำนวนในรูปภาพ
<Keypad will appear here based on shape and location of this rectangle.>

7 ตัวเลขใดตรงกับจำนวนในรูปภาพ
5 7

8 Timer รูปภาพใดที่หายไป A B

9 Timer Timer รูปภาพใดหายไป 1 2 3

10 ใส่ตัวเลขให้ตรงกับจำนวนในรูปภาพ
<Keypad will appear here based on shape and location of this rectangle.>

11 จงเติมตัวเลขที่หายไป
__ 5 4 2 7

12 จงเติมตัวเลขที่หายไป
5 __ 9 6

13 จงเติมตัวเลขที่หายไป
__ 8 5 3

14 จับคู่ภาพที่เหมือนกันให้ถูกต้อง

15 <Scoreboard will appear here, leave shape as-is.>


ดาวน์โหลด ppt นางสาวลุฎา จันทร์ถนอมแสง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google