งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ ศานติ์ หัวหน้ากลุ่มที่ปรึกษากรม สุขภาพจิต ผู้ทรงคุณวุฒิกรมสุขภาพจิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ ศานติ์ หัวหน้ากลุ่มที่ปรึกษากรม สุขภาพจิต ผู้ทรงคุณวุฒิกรมสุขภาพจิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ ศานติ์ หัวหน้ากลุ่มที่ปรึกษากรม สุขภาพจิต ผู้ทรงคุณวุฒิกรมสุขภาพจิต

2 ออกกำลังกาย ยีนส์ ความรัก ดนตรีและศิลปะ สิ่งที่ท้าทายจาก กิจกรรม, สิ่งแวดล้อม อาหาร

3 เพื่อน สภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย การฝึกวินัยที่ไม่เหมาะสม และทำให้อับอาย ความผิดปกติ ของการเรียนรู้ การทำร้าย

4 อาหารเพิ่มพลังสมอง ผัก โปรตีน คาร์โบไฮ เดรต ผลไม้ น้ำ น้ำเปล่า ปลา ไข่ โยเกิร์ต ถั่วเหลือง ผักใบเขียว บรอคโคลี ถั่ว แครอท มะเขือเทศ กล้วย ส้ม blueberries strawberries ข้าวกล้อง ถั่ว ลูกเดือย

5 - เพิ่มปัจจัยที่ส่งเสริมการเรียนรู้ - แก้ไขปัจจัยที่ยับยั้งการเรียนรู้ - ร่วมมือและช่วยเหลือกันในการพัฒนาเด็ก

6 3 ต้อง : เลือกรายการ, กำหนดเวลา, ดูกับลูก 2 ไม่ : สื่อในห้องลูก, สื่อร้ายในบ้าน

7 - สมองทำงานอย่างเป็นฝ่ายถูกกระทำ - ขัดขวางพัฒนาการของสมาธิในเด็กเล็ก ( ส่งผลให้สมาธิสั้นในวัยเรียน ) - เน้นความสนุกสนานเป็นหลัก ทำให้กระตุ้น สมองส่วนอยากมากกว่าส่วนคิด - เรียนรู้ผิด เช่น ความรุนแรง, ค่านิยมฟุ้งเฟ้อ

8 ผู้บริหาร การจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ของผู้ดูแลเด็ก ผลลัพธ์ ( เด็ก ) การประกันคุณภาพ ภายใน

9 ประสบการณ์ การเชื่อมโยง (connection) วงจร (pathway) แบบแผน (pattern)

10 - ประสบการณ์ ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 - ได้เปรียบเทียบ, จำแนก, ลองทำ - เข้าใจ, ทำได้ แบบแผนจะเพิ่มพูนขึ้นเรื่อย ๆ จากง่ายสู่ยาก

11 เชื่อมโยงกับคำว่า “ ช้อน ” ได้ ได้ฟัง + ได้เห็น, สัมผัส ฯลฯ ออกเสียง เข้าใจและพูดคำว่า “ ช้อน ” ได้

12 คำ ( ง่าย ยาก ) ประโยค ( เดี่ยว ซับซ้อน ) ข้อความ ( สั้น ยาว )

13 ประสบการณ์ ได้รับการตอบสนอง ( ชมเชย, ให้รางวัล, สอน, ไม่สนใจ, ลงโทษ ) ยอมรับ ตามผู้ใหญ่ นำเข้าไว้ในตนเอง

14 ผูกพัน สัมพันธภาพ ไว้วางใจ สะกดอารมณ์ ควบคุมอารมณ์ ทำใจได้ รู้ถูกผิดในเรื่อง การใช้ความรุนแรง กรรมสิทธิ์ วาจา ( ศีลข้อ 1)( ศีลข้อ 2)( ศีลข้อ 4)

15 ความเครียด, ความกดดัน, น่าเบื่อ สมองหลั่งสารต่อประสาท Nor epinephrine ยับยั้งการเรียนรู้

16 ความสุข, สนุก, ภูมิใจ, มั่นใจ สมองหลั่งสารต่อประสาท Dopamine,Serotonine ส่งเสริมการเรียนรู้

17 คำพูด ภาษา ท่าทาง

18 - ชมการกระทำที่จำเพาะ - ถามให้คิด - สะท้อนความรู้สึก - แนะนำ, เสนอทางเลือก - ภาษา “ ฉัน ” แทนภาษา “ แก่ ”

19 - สายตา - สีหน้า - น้ำเสียง - สัมผัส - ภาษากาย


ดาวน์โหลด ppt นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ ศานติ์ หัวหน้ากลุ่มที่ปรึกษากรม สุขภาพจิต ผู้ทรงคุณวุฒิกรมสุขภาพจิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google