งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

= enzyme By . Kanyakon Sroymano The prince Royal’s college.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "= enzyme By . Kanyakon Sroymano The prince Royal’s college."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 = enzyme By . Kanyakon Sroymano The prince Royal’s college

2 จุดประสงค์ เพื่อสืบค้นข้อมูล อภิปราย และสรุปกระบวนการย่อยอาหารของจุลินทรีย์และสัตว์บางชนิด

3 แบบทดสอบก่อนเรียน

4 ผู้บริโภค ผู้ย่อยสลาย
สิ่งมีชีวิต ถ้าแบ่งตามลักษณะการได้มาซึ่งอาหาร แบ่งเป็น 2 กลุ่ม พวก Autotroph พวก Heterotroph สร้างอาหารเองได้จาก สารอนินทรีย์ สร้างอาหารเองไม่ได้ ต้องได้รับอาหารจากสิ่งมีชีวิตอื่น ผู้ผลิต ผู้บริโภค ผู้ย่อยสลาย พืช สาหร่าย -Herbivores -แบคทีเรีย ไซยาโนแบคทีเรีย หรือ สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน -Carnivores -ฟังไจ -Omnivores -Scavengers

5 เป็นความหมายของการย่อยอาหาร
enzyme H2O Hydrolysis โมเลกุลเดียว ไอออน

6 การย่อยอาหารของ Heterotroph
มี 2 แบบ การย่อยภายในเซลล์ การย่อยภายนอกเซลล์ และ เช่น เช่น - อะมีบา , พารามีเซียม -เห็ด รา ยีสต์ - สัตว์พวกฟองน้ำ, ไฮดรา - สัตว์ทั้งหลาย

7 การย่อยอาหารของจุลินทรีย์
*ดำรงชีวิตเป็นผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ ในระบบนิเวศ ส่วนใหญ่ พวก นี้จะมีการย่อยอาหาร โดยปล่อยเอนไซม์ออกมานอกเซลล์ เพื่อ ย่อยสารอินทรีย์ จนเป็นสารอาหารโมเลกุลเล็ก (Extracellular digestion) แล้วจึงดูดซึมเข้าสู่เซลล์ ••••••• เอนไซม์,ย่อย Food ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐ Nutrients ดูดซึมเข้าเซลล์

8 ตัวอย่าง

9 การย่อยแบบภายในเซลล์
-อะมีบา -สัตว์พวกฟองน้ำ

10 การย่อยของพารามีเซียม
วิธี Pinocytosis สารอาหารกระจาย การนำอาหารเข้าสู่เซลล์ ย่อย ขับกากออก

11 การย่อยอาหารในสัตว์ หลายเซลล์ มีเนื้อเยื่อ มีอวัยวะ

12 -เป็นสัตว์ชั้นต่ำที่สุด
Phylum Porifera = Sponges (สัตว์พวกฟองน้ำ) -เป็นสัตว์ชั้นต่ำที่สุด

13 -ไม่มีการจัดระเบียบของเนื้อเยื่อ -ยังไม่มีเนื้อเยื่อที่แท้จริง
เซลล์ Choanocyte เซลล์ Amoebocyte แฟลเจลลัม พัดโบกอาหารเข้าเซลล์ Phagocytosis -ยังไม่มีระบบย่อยอาหาร

14 การใช้ประโยชน์จากสัตว์ฟองน้ำ
Sponge Spicules -เป็นแหล่งหลบภัยสัตว์น้ำวัยอ่อน -เป็นฟองน้ำถูตัว

15 Phylum Cnidaria Hydra Jelly fish Sea anemone coral

16 ทางเดินอาหารแบบไม่สมบูรณ์
หนวด ปาก Ectoderm Endoderm 1 อาหาร Gastrovascular Phagocytosis ทางเดินอาหารแบบไม่สมบูรณ์

17 = Flatworm (หนอนตัวแบน)
Phylum platyhelminthes พลานาเรีย พยาธิใบไม้ พยาธิตัวตืด

18 ทางเดินอาหารของหนอนตัวแบน
ตา ทางเดินอาหารแผ่ทั่วตัว ปาก คอหอย ช่องเปิดคอหอย ใช้ดูดอาหาร เข้าปาก

19

20 พยาธิใบไม้

21 ไม่มีทางเดินอาหาร พยาธิตัวตืด

22 - พยาธิเส้นด้าย, พยาธิปากขอ
Phylum Nematoda หนอนตัวกลมพวกพยาธิ เช่น - พยาธิเส้นด้าย, พยาธิปากขอ - พยาธิตัวจี๊ด, พยาธิไส้เดือน

23 ปาก ลำไส้ คอหอย ทวาร ทางเดินอาหารแบบสมบูรณ์

24 แม่เพรียง หรือ ตัวสงกรานต์ ไส้เดือนดิน
Phylum Annelida = หนอนปล้อง แม่เพรียง หรือ ตัวสงกรานต์ ไส้เดือนดิน

25 ไส้เดือนดิน หลอดอาหาร คอหอย ลำไส้ กึ๋น(gizzard) กระเพาะพักอาหาร ปาก
ทวาร หลอดอาหาร คอหอย ลำไส้ กึ๋น(gizzard) กระเพาะพักอาหาร (crop) ปาก มีทางเดินอาหารแบบสมบูรณ์

26 ทวาร ไส้ตรง หลอดอาหาร ลำตัวส่วนต้น ส่วนกลาง ส่วนท้าย ปาก
ทางเดินอาหารของแมลง ไส้ตรง หลอดอาหาร ลำตัวส่วนต้น ส่วนกลาง ส่วนท้าย ทวาร ปาก กระเพาะพักอาหาร ต่อมสร้างน้ำย่อย

27 ทวาร กึ๋น มีกรวดเล็กๆ ย่อยเชิงกล ทางเดินอาหารของสัตว์ปีก ปาก คอหอย
หลอดอาหาร ลำไส้ใหญ่ ถุงพักอาหาร ลำไส้เล็ก กระเพาะอาหาร กึ๋น มีกรวดเล็กๆ ย่อยเชิงกล

28 ทางเดินอาหารของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่กินเนื้อ กินพืช
ทางเดินอาหารของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่กินเนื้อ กินพืช -ลำไส้ใหญ่จะยาว สำหรับย่อย อาหาร (พืช)ได้ นานๆ

29 ลักษณะฟันของสัตว์ที่กินอาหารแบบต่าง ๆ
-มีฟันหน้า(incisor) และเขี้ยว(canine)ที่แหลม -ฟันจะเหมาะสำหรับแทงฉีก และเคี้ยวอาหาร -ฟันจะมีลักษณะกว้างและนูนเป็นสันสำหรับบดอาหาร -ฟันหน้าสำหรับกัด -เขี้ยวไว้สำหรับฉีก -ฟันกรามหน้า(premolar) สำหรับบด -ฟันกรามหลัง(molar) สำหรับเคี้ยว

30 การย่อยอาหารของสัตว์เคี้ยวเอื้อง
ช้าง, ม้า, วัว, ควาย 1 3 2 หลอดอาหาร กระเพาะAbomasum * ทวาร หลอดอาหาร ปาก ลำไส้ใหญ่ กระเพาะ ลำไส้เล็ก แบ่งเป็น 3 ส่วน 1.Rumen 3.Omasum 2.Reticulum

31 ทางเดินอาหารวัว 4.Abomasum 1.Rumen 3.Omasum 2.Reticulum

32 2.กระเพาะรังผึ้ง-reticulum 3.กระเพาะสามสิบกลีบ-omasum
1.ผ้าขี้ริ้ว-rumen 3.กระเพาะสามสิบกลีบ-omasum 4.กระเพาะจริง

33 ลำดับเส้นทางเดินอาหาร mutualism
1 มีการย่อยเซลลูโลสโดยแบคทีเรีย,โปรโตซัว -สังเคราะห์กรดอะมิโนจากยูเรีย แอมโมเนียจากการหมัก สังเคราะห์กรดไขมัน วิตามินบี12 4 บด ผสมอาหาร 2บด ผสมอาหาร ดูดซึมอาหาร 3เคี้ยวใหม่ 5มีน้ำย่อยของวัวเองมาย่อยและย่อยแบคทีเรียกับโปรตัวซัว

34 แบบทดสอบหลังเรียน

35 ข้อ 6. ไส้เดือนดินมี Gizzard ไว้สำหรับทำหน้าที่ใด....................................
7. Rumen ของวัว ภาษาชาวบ้าน เรียกว่า ข้อ 8. บริเวณ Rumen มีกิจกรรมการย่อยอาหาร เกิดขึ้นอย่างไรบ้าง 9. คำว่า “วัวเป็นสัตว์ 4 กระเพาะ” ได้แก่ ทางเดินอาหารบริเวณที่เรียกว่า อะไรบ้าง ตอบให้ครบ ข้อ 10. แบคทีเรียในทางเดินอาหารของวัวมีประโยชน์ต่อวัวอย่างไรบ้าง


ดาวน์โหลด ppt = enzyme By . Kanyakon Sroymano The prince Royal’s college.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google