งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การขาดแคลนวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ Materials Shortage การขาดแคลนวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ Materials Shortage การสื่อสารกรณีเกิดการขาดแคลนวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ Materials.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การขาดแคลนวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ Materials Shortage การขาดแคลนวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ Materials Shortage การสื่อสารกรณีเกิดการขาดแคลนวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ Materials."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การขาดแคลนวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ Materials Shortage การขาดแคลนวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ Materials Shortage การสื่อสารกรณีเกิดการขาดแคลนวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ Materials (R/M & Package) Shortage Communication Flow การสื่อสารกรณีเกิดการขาดแคลนวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ Materials (R/M & Package) Shortage Communication Flow ทางร้านแจ้งมาที่ SCM ฝ่ายจัดซื้อ FI ทดสอบและแจ้งให้ ร้านทราบ หากมีผลต่อ การเปลี่ยนแปลงของ สินค้า/เมนูและวิธีการ ทำงาน SQA ทดสอบและแจ้ง ให้ร้านทราบ หากมีการ เปลี่ยนวัตถุดิบใหม่ / มี ผลกระทบต่อ ความ ปลอดภัยของอาหาร ผู้ผลิตยังสามารถผลิต และจัดส่งได้ SCM ดำเนินการสั่งและ จัดส่งให้กับร้าน SCM หาวัตถุดิบทดแทน SCM แจ้ง FI/SQA ทำ การทดสอบ SCM ฝ่ายจัดซื้อ ตรวจสอบกับผู้ผลิต ถึงปริมาณสินค้าคงคลังหรือปริมาณการผลิต

2 การขาดแคลนวัตถุดิบที่มีขายทั่วไปและผักสด On-shelf product and Fresh produce i.e. Branded product & Veggies การขาดแคลนวัตถุดิบที่มีขายทั่วไปและผักสด On-shelf product and Fresh produce i.e. Branded product & Veggies การสื่อสารกรณีเกิดการขาดแคลนวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ Materials (R/M & Package) Shortage Communication Flow การสื่อสารกรณีเกิดการขาดแคลนวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ Materials (R/M & Package) Shortage Communication Flow ทางร้านแจ้งมาที่ SCM ฝ่ายจัดซื้อ SCM แจ้งให้ร้านซื้อเองกรณี วัตถุดิบสามารถหาได้ในท้องตลาด (SCM สำเนา Asset Protection) FI ทดสอบและแจ้งให้ร้าน ทราบ หากมีผลต่อการ เปลี่ยนแปลงของสินค้า/ เมนูและวิธีการทำงาน SCM จัดหาให้ได้ SCM ดำเนินการสั่งและ จัดส่งให้กับร้าน SCM จัดหาให้ไม่ได้ เช่น หาซื้อผักคอสไม่ได้ อนุญาติ ให้ใช้ผักกาดแก้วเป็นการชั่วคราว เช่น Whipping Cream UHT ตรา Anchor

3 การสื่อสารเรื่องการยืดอายุวัตถุดิบ Ingredients Extend Shelf life Communication Flow การสื่อสารเรื่องการยืดอายุวัตถุดิบ Ingredients Extend Shelf life Communication Flow ทางร้าน/SCM ฝ่ายจัดซื้อ แจ้งรายละเอียดของสินค้า สามารถยืดอายุสินค้าได้ แจ้งผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ - SCM (จัดซื้อและ Logistic) - Operation (ร้าน RC, LSM, AC) SCM ส่งตัวอย่างและเอกสารดังนี้ - ตัวอย่างสินค้าปกติ - ตัวอย่างสินค้าที่ต้องการยืดอายุ - ผลการทดลอง/เอกสารรับรองการยืดอายุจากผู้ผลิต SQA Review เอกสาร/ทำการทดสอบ (ใช้เวลา 2-5 วัน) ไม่สามารถยืดอายุสินค้า แจ้งผลกลับไปยัง SCM

4 รายชื่อผู้ติดต่อ แผนกE-mailเบอร์ติดต่อ SCM จัดซื้อBangkok-SCM@yum.comKFC: เบญจวรรณ 085-6615575 PH: ผกาพิมพ์ 089-9675442 Supply QABangkok-SupplyQA@yum.comปิยาณี 085-6615635 เกรียงยศ 0869675416 RQABangkok-RestaurantQA@yum.comKFC: เกื้อกูล 0847004630 PH: ทิพมณี 0847004631 FQA FI and QABangkok-FI&QA@yum.com FI KFCBangkok-KFCFood Innovation@yum.com ณพลักษณ์ 089-2033435 จิตพัต 085-4856067 FI PHBangkok-PizzaFood Innovation@yum.com วราภรณ์ 089-9675455


ดาวน์โหลด ppt การขาดแคลนวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ Materials Shortage การขาดแคลนวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ Materials Shortage การสื่อสารกรณีเกิดการขาดแคลนวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ Materials.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google