งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจ่ายผลตอบแทนให้พนักงานร้าน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจ่ายผลตอบแทนให้พนักงานร้าน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจ่ายผลตอบแทนให้พนักงานร้าน

2 Store - ตารางการคำนวณเพื่อจ่าย Incentive
RGM / Assistant / Shift Supervisor 2) BSC score to Payout Index Base incentive by position + complexity - Band A = Base + 0% - Band B = Base + 5% - Band C = Base + 10% - Band D = Base + 15% 3) Formula of incentive calculation by position Base incentive by position x % of Payout Index 1. (WPSA range + Band) (BSC score)

3 PH Store - To design 2011 payout scheme
Base incentive scheme by position for PH Convert Y2010 Net Sale by Quarter to range of WPSA PH

4 ยกตัวอย่าง PH Store B (RBD) จัดอยู่ใน Band B ได้ คะแนน BSC Q1 = 4.00
มียอดขาย (Net Sale) รายเดือนดังนี้ (Dec) = 1,450,000 (Jan) = 1,400,000 (Feb) = 1,430,000 1. หา WPSA ในแต่ละเดือน โดยใช้ยอดขาย (Net Sale) / วันที่เปิดขาย แล้ว คูณ 7 (วัน) (Dec) = (1,4500,000 / 31) x 7 = 327,419 (Jan) = (1,400,000 / 31) x 7 = 316,129 (Feb) = (1,430,000 / 28) x 7 = 357,500 2. ดูตาราง WPSA ของแต่ละตำแหน่งในแต่ละเดือนตาม Band ของแต่ละร้าน เช่น ตำแหน่ง Assistant ในร้านนี้ซึ่งเป็น Band B (Dec) = WPSA 327,419 = Incentive : 2,390 (Jan) = WPSA 316,129 = Incentive : 2,390 (Feb) = WPSA 357,500 = Incentive : 2,940 3. Base Payout = รวม Incentive ทั้ง 3 เดือนแล้วหาร 3 (Average Incentive) 2, , ,940 = 7,720 7,720 / 3 = 2,573.33 4. จากคะแนน BSC = 3.50 ได้ Payout Index = 125% 5. Incentive สำหรับ Assistant ร้านนี้ = Base Payout x Payout Index = 2, x 125% = 3,216.67

5 Incentive by Position (Band B)
ยกตัวอย่าง 6. ตัวอย่าง ผลการคำนวณ ในทุกๆ ตำแหน่ง ของร้านนี้ ดังตาราง Month WPSA Incentive by Position (Band B) RGM Assistant Shift Sup. Range WPSA Dec 327,419 13,650 2,390 1,710 Jan 316,129 Feb 357,500 16,800 2,940 2,100 Base payout (Dec+Jan+Feb)/3 14,700 2,573.33 1,840 Payout Index BSC = 3.50 125% Incentive Base payout x Payout Index 18,375 3,216.67 2,300

6 Store - ตารางการคำนวณเพื่อจ่าย Incentive
Team Member Incentive รายเดือน : x บาทต่อชั่วโมง - ขึ้นกับคะแนนหมวด Sales และหมวด Customer ตามผล BSC ร้านแต่ละเดือน บาท / ชม. การคำนวณ : คำนวณจากตารางข้างต้น คูณกับ ชั่วโมงการทำงานจริงในเดือนนั้นๆ รวมถึงชั่วโมงที่ ทำงานล่วงเวลา ( OT ) ด้วย

7 ตัวอย่าง การคำนวณเพื่อจ่าย Incentive
นายจริงจังทำงานในร้าน A เดือนธันวาคม นายจริงจัง ทำงานทั้งหมด 200 ชั่วโมง ต่อเดือน ผล BSC – Customer รวมในเดือน ธันวาคม ได้ rating = 4 – Sales รวมในเดือน ธันวาคม ได้ rating = 5 บาท / ชม. จากตารางข้างต้น เดือนธันวาคม นายจริงจัง จะได้ Incentive = 2.50 บาท/ ชม. X 200 ชั่วโมง ต่อเดือน = 500 บาท / เดือน


ดาวน์โหลด ppt การจ่ายผลตอบแทนให้พนักงานร้าน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google