งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การจ่ายผลตอบแทนให้ พนักงานร้าน. 2 1)Base incentive by position + complexity - Band A = Base + 0% - Band B = Base + 5% - Band C = Base + 10% - Band D.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การจ่ายผลตอบแทนให้ พนักงานร้าน. 2 1)Base incentive by position + complexity - Band A = Base + 0% - Band B = Base + 5% - Band C = Base + 10% - Band D."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การจ่ายผลตอบแทนให้ พนักงานร้าน

2 2 1)Base incentive by position + complexity - Band A = Base + 0% - Band B = Base + 5% - Band C = Base + 10% - Band D = Base + 15% Store - ตารางการคำนวณเพื่อจ่าย Incentive RGM / Assistant / Shift Supervisor 2) BSC score to Payout Index 3) Formula of incentive calculation by position Base incentive by position x % of Payout Index 1. (WPSA range + Band) 2. (BSC score)

3 3 1)Base incentive scheme by position for PH Convert Y2010 Net Sale by Quarter to range of WPSA Store - To design 2011 payout scheme

4 4 ยกตัวอย่าง PH Store B (RBD) จัดอยู่ใน Band B ได้ คะแนน BSC Q1 = 4.00 มียอดขาย (Net Sale) รายเดือนดังนี้ –(Dec)= 1,450,000 –(Jan)= 1,400,000 –(Feb)= 1,430,000 1. หา WPSA ในแต่ละเดือน โดยใช้ยอดขาย (Net Sale) / วันที่เปิดขาย แล้ว คูณ 7 ( วัน ) (Dec)= (1,4500,000 / 31) x 7 = 327,419 (Jan)= (1,400,000 / 31) x 7 = 316,129 (Feb)= (1,430,000 / 28) x 7 = 357,500 2. ดูตาราง WPSA ของแต่ละตำแหน่งในแต่ละเดือนตาม Band ของแต่ละร้าน เช่น ตำแหน่ง Assistant ในร้านนี้ซึ่งเป็น Band B (Dec)= WPSA 327,419= Incentive : 2,390 (Jan)= WPSA 316,129= Incentive : 2,390 (Feb)= WPSA 357,500= Incentive : 2,940 3. Base Payout = รวม Incentive ทั้ง 3 เดือนแล้วหาร 3 (Average Incentive) 2,390 + 2,390 + 2,940 = 7,720 7,720 / 3 = 2,573.33 4. จากคะแนน BSC = 3.50 ได้ Payout Index = 125% 5. Incentive สำหรับ Assistant ร้านนี้ = Base Payout x Payout Index = 2,573.33 x 125% = 3,216.67

5 5 MonthWPSA Incentive by Position (Band B) RGMAssistantShift Sup. Range WPSADec327,41913,6502,3901,710 Range WPSAJan316,12913,6502,3901,710 Range WPSAFeb357,50016,8002,9402,100 Base payout(Dec+Jan+Feb)/314,7002,573.331,840 Payout IndexBSC = 3.50125% Incentive Base payout x Payout Index18,3753,216.672,300 6. ตัวอย่าง ผลการคำนวณ ในทุกๆ ตำแหน่ง ของร้านนี้ ดังตาราง ยกตัวอย่าง

6 6 Store - ตารางการคำนวณเพื่อจ่าย Incentive Team Member Incentive รายเดือน : x บาทต่อชั่วโมง - ขึ้นกับคะแนนหมวด Sales และหมวด Customer ตามผล BSC ร้านแต่ละเดือน การคำนวณ : คำนวณจากตารางข้างต้น คูณกับ ชั่วโมงการ ทำงานจริงในเดือนนั้นๆ รวมถึงชั่วโมงที่ ทำงานล่วงเวลา ( OT ) ด้วย บาท / ชม.

7 7 ตัวอย่าง การคำนวณเพื่อจ่าย Incentive นายจริงจังทำงานใน ร้าน A เดือนธันวาคม นายจริงจัง ทำงานทั้งหมด 200 ชั่วโมง ต่อเดือน ผล BSC – Customer รวมในเดือน ธันวาคม ได้ rating = 4 – Sales รวมในเดือน ธันวาคม ได้ rating = 5 บาท / ชม. จากตารางข้างต้น เดือนธันวาคม นายจริงจัง จะได้ Incentive = 2.50 บาท / ชม. X 200 ชั่วโมง ต่อเดือน = 500 บาท / เดือน


ดาวน์โหลด ppt 1 การจ่ายผลตอบแทนให้ พนักงานร้าน. 2 1)Base incentive by position + complexity - Band A = Base + 0% - Band B = Base + 5% - Band C = Base + 10% - Band D.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google