งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

One who is equipped with virtues and knowledge is the most accomplished among humans and gods. ผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้คู่ความดี คือ ผู้ที่ประเสริฐสุดในหมู่มนุษย์และเทวดา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "One who is equipped with virtues and knowledge is the most accomplished among humans and gods. ผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้คู่ความดี คือ ผู้ที่ประเสริฐสุดในหมู่มนุษย์และเทวดา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 One who is equipped with virtues and knowledge is the most accomplished among humans and gods. ผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้คู่ความดี คือ ผู้ที่ประเสริฐสุดในหมู่มนุษย์และเทวดา

2

3  IV.UNDERSTANDING DETAILS ( เฉลย )  A. Multiple choice (P.4)  1. b( อนุมานได้จากบรรทัดที่ 3-4)  2. b( คำตอบอยู่ที่บรรทัดที่ 3)  3. c( คำตอบอยู่ที่บรรทัดที่ 4-5)  4. c( คำตอบอยู่ที่บรรทัดที่ 5-6)  5. a( คำตอบอยู่ที่บรรทัดที่ 2-3 และ 6-7)  6. a( คำตอบอยู่ที่บรรทัดที่ 6-7)

4  รับ sheet หน้า 5  งาน P4……  B. ใส่ T ในข้อที่ถูกต้อง และใส่ F ข้อที่ผิด พร้อมแปลเป็นไทยทุกประโยค  V. หัวข้อนี้คือการสรุปเรื่องที่เรียนไป ให้อ่าน อย่างรอบคอบ โดยประโยคในกลุ่ม X จะต้องตามด้วยประโยคในกลุ่ม Y  ให้จับคู่ โดยใส่ ตัวอักษร a – e หน้า กลุ่ม ประโยค X พร้อมแปลเป็นไทยทุกประโยค  งานพิเศษ 4... แปลคำศัพท์เป็นไทย


ดาวน์โหลด ppt One who is equipped with virtues and knowledge is the most accomplished among humans and gods. ผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้คู่ความดี คือ ผู้ที่ประเสริฐสุดในหมู่มนุษย์และเทวดา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google