งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมจังหวัดปัตตานี ประจำเดือน สิงหาคม 2551. งบประมาณที่ได้รับ จัดสรรประจำปี งบประมาณ 2551 9,080.46 ล้านบาท เบิกจ่าย 8,316.58 ล้านบาท คงเหลือ 763.88.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมจังหวัดปัตตานี ประจำเดือน สิงหาคม 2551. งบประมาณที่ได้รับ จัดสรรประจำปี งบประมาณ 2551 9,080.46 ล้านบาท เบิกจ่าย 8,316.58 ล้านบาท คงเหลือ 763.88."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมจังหวัดปัตตานี ประจำเดือน สิงหาคม 2551

2 งบประมาณที่ได้รับ จัดสรรประจำปี งบประมาณ 2551 9,080.46 ล้านบาท เบิกจ่าย 8,316.58 ล้านบาท คงเหลือ 763.88 ล้านบาท

3 งบประมาณที่ได้รับ จัดสรรประจำปี งบประมาณ 2551 6,317.08 ล้านบาท เบิกจ่าย 6,120.66 ล้านบาท คงเหลือ 196.42 ล้านบาท

4 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจำปี งบประมาณ 2551 2,763.38 ล้านบาท เบิกจ่าย 2,195.92 ล้านบาท คงเหลือ 567.46 ล้านบาท

5 เงินกันเหลื่อมปี 1,594.74 ล้าน บาท เบิกจ่าย 2,195.92 ล้านบาท คงเหลือ 567.46 ล้านบาท

6 ยอดเงิน คงเหลือ 1. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 201.53 ล้านบาท 2. สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขึ้นพื้นฐาน 99.53 ล้านบาท 3. สำนักงานตำรวจภูธรปัตตานี 67.96 ล้านบาท 4. กรมชลประทาน 66.42 ล้านบาท 5. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 21.53 ล้านบาท

7 ยอดเงิน คงเหลือ 6. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี 18.00 ล้านบาท 7. สำนักงานอัยการสูงสุดจังหวัดปัตตานี 16.57 ล้านบาท 8. แขวงการทางจังหวัดปัตตานี 16.36 ล้านบาท 9. ทางหลวงชนบทจังหวัดปัตตานี 11.38 ล้านบาท 10. สถานีพัฒนาที่ดินปัตตานี 9.99 ล้านบาท

8


ดาวน์โหลด ppt ประชุมจังหวัดปัตตานี ประจำเดือน สิงหาคม 2551. งบประมาณที่ได้รับ จัดสรรประจำปี งบประมาณ 2551 9,080.46 ล้านบาท เบิกจ่าย 8,316.58 ล้านบาท คงเหลือ 763.88.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google