งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมจังหวัดปัตตานี ประจำเดือน สิงหาคม 2551. งบประมาณที่ได้รับ จัดสรรประจำปี งบประมาณ 2551 9,080.46 ล้านบาท เบิกจ่าย 8,316.58 ล้านบาท คงเหลือ 763.88.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมจังหวัดปัตตานี ประจำเดือน สิงหาคม 2551. งบประมาณที่ได้รับ จัดสรรประจำปี งบประมาณ 2551 9,080.46 ล้านบาท เบิกจ่าย 8,316.58 ล้านบาท คงเหลือ 763.88."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมจังหวัดปัตตานี ประจำเดือน สิงหาคม 2551

2 งบประมาณที่ได้รับ จัดสรรประจำปี งบประมาณ , ล้านบาท เบิกจ่าย 8, ล้านบาท คงเหลือ ล้านบาท

3 งบประมาณที่ได้รับ จัดสรรประจำปี งบประมาณ , ล้านบาท เบิกจ่าย 6, ล้านบาท คงเหลือ ล้านบาท

4 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจำปี งบประมาณ , ล้านบาท เบิกจ่าย 2, ล้านบาท คงเหลือ ล้านบาท

5 เงินกันเหลื่อมปี 1, ล้าน บาท เบิกจ่าย 2, ล้านบาท คงเหลือ ล้านบาท

6 ยอดเงิน คงเหลือ 1. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ล้านบาท 2. สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ล้านบาท 3. สำนักงานตำรวจภูธรปัตตานี ล้านบาท 4. กรมชลประทาน ล้านบาท 5. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ล้านบาท

7 ยอดเงิน คงเหลือ 6. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ล้านบาท 7. สำนักงานอัยการสูงสุดจังหวัดปัตตานี ล้านบาท 8. แขวงการทางจังหวัดปัตตานี ล้านบาท 9. ทางหลวงชนบทจังหวัดปัตตานี ล้านบาท 10. สถานีพัฒนาที่ดินปัตตานี 9.99 ล้านบาท

8


ดาวน์โหลด ppt ประชุมจังหวัดปัตตานี ประจำเดือน สิงหาคม 2551. งบประมาณที่ได้รับ จัดสรรประจำปี งบประมาณ 2551 9,080.46 ล้านบาท เบิกจ่าย 8,316.58 ล้านบาท คงเหลือ 763.88.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google