งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Quantifying images การประมวลผลภาพแบบดิจิตอล Ian Thomas

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Quantifying images การประมวลผลภาพแบบดิจิตอล Ian Thomas"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Quantifying images การประมวลผลภาพแบบดิจิตอล Ian Thomas
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Quantifying images

2 Measuring distances from images
การประมวลผลภาพแบบดิจิตอล Ian Thomas ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Measuring distances from images (x1,y1) (x2,y2) d

3 Example: measuring the width of a blood vessel
การประมวลผลภาพแบบดิจิตอล Ian Thomas ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Example: measuring the width of a blood vessel

4 Use standard sizes to calibrate
การประมวลผลภาพแบบดิจิตอล Ian Thomas ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Use standard sizes to calibrate 173m 23.6m

5 การประมวลผลภาพแบบดิจิตอล Ian Thomas
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Measurement of area of a convex object by adding the areas of triangles. h An w

6 Measurement of the area of objects on the ground.
การประมวลผลภาพแบบดิจิตอล Ian Thomas ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Measurement of the area of objects on the ground.

7 For more complicated shapes use a scan line algorithm.
การประมวลผลภาพแบบดิจิตอล Ian Thomas ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น For more complicated shapes use a scan line algorithm.

8 Calculation of the volume of landslide by Arcview 3D Analysis
การประมวลผลภาพแบบดิจิตอล Ian Thomas ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Calculation of the volume of landslide by Arcview 3D Analysis

9 If there are many small areas, you need to use an automatic method.
การประมวลผลภาพแบบดิจิตอล Ian Thomas ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Automatic detection of vacuoles If there are many small areas, you need to use an automatic method. Human Genetics Unit in Edinburgh

10 Measurement of the volume of a tumour using MRI images.
การประมวลผลภาพแบบดิจิตอล Ian Thomas ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Measurement of the volume of a tumour using MRI images.

11 การประมวลผลภาพแบบดิจิตอล Ian Thomas
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น You can measure volume by using many slices of the object, and measuring the area of each slice.

12 การประมวลผลภาพแบบดิจิตอล Ian Thomas
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Quantification of Renal Partial Volumes from 3D- Reconstruction of Power Doppler Ultrasound Scans pixel measures of >0.1mm x 0.1mm.

13 Shape and shape models การประมวลผลภาพแบบดิจิตอล Ian Thomas
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Shape and shape models

14 Parameters used to measure shape.
การประมวลผลภาพแบบดิจิตอล Ian Thomas ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Parameters used to measure shape.

15 การประมวลผลภาพแบบดิจิตอล Ian Thomas
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Detection of wooden houses affected by the Kobe earthquake using shape.

16 Used to detect fibre bundles in paper
การประมวลผลภาพแบบดิจิตอล Ian Thomas ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Circularity = Perimeter2 / Area Used to detect fibre bundles in paper

17 Measurement of the shape of a kidney.
การประมวลผลภาพแบบดิจิตอล Ian Thomas ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Measurement of the shape of a kidney.


ดาวน์โหลด ppt Quantifying images การประมวลผลภาพแบบดิจิตอล Ian Thomas

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google