งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส มาชิกสามารถใช้มือถือของตัวเองเป็น เคาน์เตอร์เซอร์วิสส่วนตัว สร้างความสะดวกสบายในการชำระค่าบริการ ต่างๆ เช่น การเติมเงินมือถือ ชำระค่าน้ำ ค่าไฟ บัตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส มาชิกสามารถใช้มือถือของตัวเองเป็น เคาน์เตอร์เซอร์วิสส่วนตัว สร้างความสะดวกสบายในการชำระค่าบริการ ต่างๆ เช่น การเติมเงินมือถือ ชำระค่าน้ำ ค่าไฟ บัตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ส มาชิกสามารถใช้มือถือของตัวเองเป็น เคาน์เตอร์เซอร์วิสส่วนตัว สร้างความสะดวกสบายในการชำระค่าบริการ ต่างๆ เช่น การเติมเงินมือถือ ชำระค่าน้ำ ค่าไฟ บัตร เครดิต ผ่อนสินค้า และบริการต่างๆอีกมากมาย และยังสามารถเปลี่ยนรายจ่าย เหล่านั้น ให้กลับมาเป็นรายได้มหาศาล คืนสู่สมาชิก โดยไม่ต้องลงทุนใดๆเพิ่มอีก

4 วีเน็ต คลับ ก่อตั้งปี ค. ศ. 2006 ในประเทศอินโดนีเซีย โดยบริษัท พีที อีราเทล มีเดีย ดิสตรินโด จำ นวนสมาชิกเพิ่มสูงถึง 1 ล้าน คน ภายใน 3 ปี ปั จจุบัน วีเน็ต คลับ เป็นบริษัทที่ใหญ่ ที่สุดของอินโดนีเซีย ในวงการธุรกิจการเติมเงินและชำระค่าใช้จ่าย ทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงขยายธุรกิจมาประเทศไทยภายใต้ชื่อ บริษัท วีเน็ต โกลบอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทแห่งแรกและแห่งเดียว ในประเทศไทยในด้านการทำรายการบนมือถือ และได้รับผลตอบแทนกลับคืนมาให้สมาชิก PT. Eratel Media Distrindo

5

6

7

8

9 แค่นำตัวชิปไปติดกับซิมการ์ดที่ท่าน ใช้อยู่

10

11 ตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ภายในประเทศ

12 เติมให้เต็มโดยระบบ อัตโนมัติ คุ ณ ABC A1A2D ชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2

13 1. Sponsor Bonus ค่าแนะนำ 250 บาท สามารถแปลงเป็น เงินสดได้ทันที หลังจากลงทะเบียน 24 ชั่วโมง

14

15 2. Target Bonus ทุกๆสมาชิกใหม่ ภายใต้องค์กรลึก 10 ชั้น x 1.75 บาท จะทำ ให้คุณได้รับโบนัสสูงถึง ( แนะนำเดือน ละ 1 คน )

16

17 3. Extra Sponsor Bonus ทุกๆสมาชิกใหม่ที่เกิดจากสายการ แนะนำโดยตรง ภายใต้องค์กรลึก 10 ชั้น x 3.75 บาท จะทำให้ คุณได้รับโบนัสสูงถึง

18

19

20 4. โบนัส รางวัล 5 ชั้น ครบถ้วน 12,500 บาท 6 ชั้น ครบถ้วน 25,000 บาท 7 ชั้น ครบถ้วน 50,000 บาท 8 ชั้น ครบถ้วน 150,000 บาท 9 ชั้น ครบถ้วนเบี้ยบำนาญ + เข็มกลัด ทองคำ 10 ชั้น ครบถ้วนรับเงินรางวัลตามเวลาที่ กำหนด ไม่เกิน 12 เดือน 2,500,000 บาท 12 ถึง 24 เดือน 1,400,000 บาท 24 ถึง 36 เดือน 900,000 บาท 36 ถึง 48 เดือน 700,000 บาท 48 เดือนและมากกว่านั้น 500,000 บาท

21

22 5. Transaction Bonus โบนัสทำรายการ คิดจากยอด การเติมเงินและการจ่ายบิล ของสมาชิกภายใต้องค์กรลึก 12 ชั้น ( ทำรายการ เดือนละ 1 ครั้ง )

23

24

25 A. Leader Bonus คำนวณจากยอดขายชุดสมัครในแต่ละ เดือน x 5 บาท แล้วนำมาแบ่งตามตำแหน่งสตาร์

26 เงินอุดหนุนในการเป็นเจ้าของรถและ บ้าน จำนวน 20%, 30% และ 40% ตาม เงื่อนไข B. Star Bonus

27 ความสำ เร็จ

28

29 การ สมัคร 1. แบบเดี่ยว 999 บาท 2. แบบแพ็คเกจ 4 3,696 บาท แบบแพ็คเกจ 13 11,787 บาท แบบแพ็คเกจ 40 36,060 บาท

30 เปิดศูนย์จังหวัด ( จังหวัดละ 1 ศูนย์ ) 1. สั่งซื้อไมโครชิปครั้งแรก 100 รหัส 2. ได้รับส่วนลดรหัสละ 100 บาท 3. ทำคุณสมบัติโดยสั่งซื้อ 300 รหัสอีก 2 เดือน 5. ผ่านการอบรมเทคนิคการ บริหารศูนย์ 4. โปรโมทศูนย์ทางเว็บไซด์ และสื่อต่างๆ

31 เปิดศูนย์อำเภอ ( อำเภอ ละ 1 ศูนย์ ) 1. สั่งซื้อไมโครชิปครั้งแรก 50 รหัส 2. ได้รับส่วนลดรหัสละ 50 บาท 4. โปรโมทศูนย์ทางเว็บไซด์และ สื่อต่างๆ 5. ผ่านการอบรมเทคนิคการ บริหารศูนย์ 3. ทำคุณสมบัติโดยสั่งซื้อ 100 รหัสอีก 2 เดือน


ดาวน์โหลด ppt ส มาชิกสามารถใช้มือถือของตัวเองเป็น เคาน์เตอร์เซอร์วิสส่วนตัว สร้างความสะดวกสบายในการชำระค่าบริการ ต่างๆ เช่น การเติมเงินมือถือ ชำระค่าน้ำ ค่าไฟ บัตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google