งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำสั่งควบคุมการ ทำงาน การเขียนโปรแกรมโดยปกติ มีทั้งให้ทำงาน เป็นลำดับ ที่ละคำสั่ง บางครั้งมีการให้เปลี่ยน ลำดับในการทำคำสั่ง เพื่อให้การเขียน โปรแกรมมีประสิทธิภาพสูงสุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำสั่งควบคุมการ ทำงาน การเขียนโปรแกรมโดยปกติ มีทั้งให้ทำงาน เป็นลำดับ ที่ละคำสั่ง บางครั้งมีการให้เปลี่ยน ลำดับในการทำคำสั่ง เพื่อให้การเขียน โปรแกรมมีประสิทธิภาพสูงสุด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำสั่งควบคุมการ ทำงาน การเขียนโปรแกรมโดยปกติ มีทั้งให้ทำงาน เป็นลำดับ ที่ละคำสั่ง บางครั้งมีการให้เปลี่ยน ลำดับในการทำคำสั่ง เพื่อให้การเขียน โปรแกรมมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งในการ ควบคุมการทำงานของโปรแกรมพอแบ่งออก ได้เป็น 3 รูปแบบคือ 1. ตามลำดับ (Sequence Statements) 2. ตัดสินใจ (Decision Statement) 3. วนลูป (Loop Statement)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 import java.io.*; public class DemoIfElse2 { public static void main (String args[]) throws IOException { BufferedReader stdin = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in)); System.out.println("Press mounth (1 - 12) "); String input = " "; input = stdin.readLine(); int month = Integer.parseInt(input); String season; if (month ==1 || month ==2 || month==3) season = "Medium Hot"; else if (month ==4 || month ==5 || month==6) season = "Very Hot"; else if (month ==7 || month ==8 || month==9) season = "Hard Rainy"; else if (month ==10 || month ==11 || month==12) season = "Min Hot"; else season = "ERROR"; System.out.println ("Month " + month + " = " + season ); }

13

14

15

16

17 import javax.swing.*; import java.awt.*; public class SwitchControlSwing{ public static void main (String args[]) { JFrame frame = new JFrame("Switch..."); JPanel panel = new JPanel(); JLabel label; ImageIcon icon; int choice =2; char imgType ='s';// or "i" or Other switch(imgType){ case 's': icon = new ImageIcon("icon" + choice + ".png"); label = new JLabel("s=>"+choice,icon, JLabel.RIGHT); panel.add(label);break; case 'i': icon = new ImageIcon("icon" + choice+ ".png"); label = new JLabel("s=>"+choice,icon, JLabel.RIGHT); panel.add(label);break; default: icon = new ImageIcon("icon" + choice+ ".png"); label = new JLabel("s=>"+choice,icon, JLabel.RIGHT); panel.add(label);break; } panel.setBackground(Color.white); frame.getContentPane().add(panel); frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); frame.pack(); frame.setVisible(true);}}

18 การบ้าน


ดาวน์โหลด ppt คำสั่งควบคุมการ ทำงาน การเขียนโปรแกรมโดยปกติ มีทั้งให้ทำงาน เป็นลำดับ ที่ละคำสั่ง บางครั้งมีการให้เปลี่ยน ลำดับในการทำคำสั่ง เพื่อให้การเขียน โปรแกรมมีประสิทธิภาพสูงสุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google