งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พยานหลักฐานที่พบทั่วไป บัตรกดเงินสด สมุดบัญชี สลิปการการโอนเงิน รายการเดินบัญชี สำเนาในนำฝาก สำเนาใบถอนเงิน สลิปจากตู้กดเงินสด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พยานหลักฐานที่พบทั่วไป บัตรกดเงินสด สมุดบัญชี สลิปการการโอนเงิน รายการเดินบัญชี สำเนาในนำฝาก สำเนาใบถอนเงิน สลิปจากตู้กดเงินสด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 พยานหลักฐานที่พบทั่วไป บัตรกดเงินสด สมุดบัญชี สลิปการการโอนเงิน รายการเดินบัญชี สำเนาในนำฝาก สำเนาใบถอนเงิน สลิปจากตู้กดเงินสด

3 การพิสูจน์การกระทำ ความผิด ข้อจำกัด 1. ไม่มีหลักฐานที่ชัดเจน ยืนยันว่าทำธุรกรรมประเภทใด ต้องใช้หลักฐานอื่นประกอบ 2. การพิสูจน์แบบใหม่ ไม่ใช้หลักการของ ป. อาญา การพิสูจน์การกระทำผิดในรูปแบบองค์กร อาชญากรรม = อาศัยพยานและพฤติเหตุแวดล้อม แนวทางในการปฏิบัติ หาความขัดแย้งในตัวเจ้าของบัญชี ( คำให้การ + หลักฐาน ทางบัญชี )

4 บัญชีธนาคารสำคัญอย่างไร ในการสืบสวน มีความคล่องตัว ใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว ++ โอนเงินผ่านมือถือ ใช้บัตรกดเงินสดทำ รายการ ว่าจ้างให้บุคคลอื่น ทำการปกปิดแทนได้ ง่าย ++ ต่างจากการฟอกเงินแบบใช้ รถ บ้าน ยากต่อการสืบสวนหาตัวบุคคลผู้ใช้งาน จริง ++ จ้าง บุคคลอื่นเปิดบัญชี ( ใครก็ได้ )

5

6

7

8

9

10 ข้อสำคัญในการตรวจสอบ คดีฟอกเงิน ผู้กระทำผิดมีความคล่องตัวในการยักย้าย ถ่ายเท ทรัพย์สิน ยากแก่การตรวจสอบ ในทางปฏิบัติต้องอาศัยความรวดเร็วในการตรวจสอบ เส้นทางการเงิน ข้อมูลการโอนเงิน + กล้อง = ธนาคาร สำนักงานใหญ่ ทำรายการที่สาขา + การแก้ไขบัญชี + รายละเอียดสเตท เมนท์ = ธนาคารสาขาที่เปิด

11 รหัสในการทำธุรกรรมที่ควรจดจำ ธนาคารกสิกรไทย ดูที่ข้อมูลตัวเลข 3 ชุดทางขวามือ ประกอบคำอธิบาย ทางซ้ายมือ ชุดแรก 900 ทำรายการที่ตู้กดเงินสด 923 ทำรายการผ่านระบบอินเตอร์เนต 929 ทำรายการทีตู้ฝากเงินสด รหัสอื่นๆ ส่วนใหญ่ เป็นรหัสสาขา = ทำรายการที่สาขา ชุดที่สอง กรณีเป็นตู้กด / ฝากเงินสด จะทราบรหัสตู้ ทำให้ทราบสถาน ที่ตั้ง

12

13 ธนาคารกรุงเทพ ดูวิธีทำรายการ + ช่องทาง + สถานที่ทำรายการ ช่องทางทำรายการ Branch ทำรายการที่สาขา Atm ทำรายการที่ตู้กดเงินสด Cdm ฝากเงินที่ตู้ฝากเงินสด Atmoth ทำรายการจากตู้กดเงินสดธนาคารอื่น iBank ทำรายการผ่านช่องทางอินเตอร์เนต

14

15 ธนาคารกรุงไทย ดูรายการ + คำอธิบาย รายการ ATSDT โอนเงินเข้ามาจาก ธ. กรุงไทย *** ATSWT โอนเงินออก *** ATSWC ถอนเงินสด ( ดูช่องขวาสุด เป็นรหัสตู้ทำ รายการ ) ATSDC ฝากเงินจากตู้ฝากเงินสด ชุดนี้ ถ้าเปลี่ยนจาก AT เป็น OR จะเป็นการทำรายการกับต่าง ธนาคาร SWCH ถอนเงินสดที่สาขา ( ดูรหัสสาขาต่อ ) SDCH ฝากสาขา ( ดูรหัสสาขาต่อ ) PCSW ถอนเงินสดที่ตู้กดเงินสดต่างธนาคาร BORSDT ฝากเงินสดที่สาขาต่างธนาคาร IOR ทำรายการทางอินเตอร์เนต จากต่าง ธนาคาร ( กรณีของบัญชีธนาคารกรุงไทยทำรายการ ช่องขวาสุดจะขึ้น Internet )

16

17 ธนาคารไทยพาณิชย์ ดูรายการ + ช่องทาง + รายละเอียด รายการ C1 ถอนเงินสด C2 ฝากเงินสด X1 โอนเงินออกไป X2 โอนเงินเข้ามา CC ปิดบัญชี ช่องทาง ATM ทำที่ตู้กดเงินสด TELL ทำที่สาขา CDM ฝากเงินที่ตู้ฝากเงินสด ENET ทำรายการผ่านอินเตอร์เนต

18


ดาวน์โหลด ppt พยานหลักฐานที่พบทั่วไป บัตรกดเงินสด สมุดบัญชี สลิปการการโอนเงิน รายการเดินบัญชี สำเนาในนำฝาก สำเนาใบถอนเงิน สลิปจากตู้กดเงินสด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google