งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการสืบสวนสอบสวน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการสืบสวนสอบสวน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการสืบสวนสอบสวน
จากเส้นทางการเงิน ร.ต.ท.จิฑาวัฒน์ ประสงค์กุล พนักงานสืบสวนสอบสวนคดีฟอกเงิน ตำรวจภูธรภาค 1

2 พยานหลักฐานที่พบทั่วไป
บัตรกดเงินสด สมุดบัญชี สลิปการการโอนเงิน รายการเดินบัญชี สำเนาในนำฝาก สำเนาใบถอนเงิน สลิปจากตู้กดเงินสด

3 การพิสูจน์การกระทำความผิด
ข้อจำกัด 1. ไม่มีหลักฐานที่ชัดเจน ยืนยันว่าทำธุรกรรมประเภทใด ต้องใช้หลักฐานอื่นประกอบ 2.การพิสูจน์แบบใหม่ ไม่ใช้หลักการของ ป.อาญา การพิสูจน์การกระทำผิดในรูปแบบองค์กรอาชญากรรม = อาศัยพยานและพฤติเหตุแวดล้อม แนวทางในการปฏิบัติ หาความขัดแย้งในตัวเจ้าของบัญชี (คำให้การ+หลักฐานทางบัญชี)

4 บัญชีธนาคารสำคัญอย่างไรในการสืบสวน
มีความคล่องตัว ใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว โอนเงินผ่านมือถือ ใช้บัตรกดเงินสดทำรายการ ว่าจ้างให้บุคคลอื่น ทำการปกปิดแทนได้ง่าย ต่างจากการฟอกเงินแบบใช้ รถ บ้าน ยากต่อการสืบสวนหาตัวบุคคลผู้ใช้งานจริง จ้างบุคคลอื่นเปิดบัญชี (ใครก็ได้)

5 ข้อพิจารณาในการตรวจสอบ คำให้การ + หลักฐานทางบัญชี = เจตนาแท้จริง
1.ใบคำขอเปิดบัญชี - เลขบัญชี / บัตรกดเงินสด - ที่อยู่ / หมายเลขโทรศัพท์ เจ้าของบัญชี - อาชีพ / รายได้ของเจ้าของบัญชี

6 2.การเปลี่ยนแปลงบัตรกดเงินสด สมุดบัญชี และ อื่นๆ
- ทราบรายละเอียดการติดต่อธนาคาร - อาจพบความขัดแย้งของคำให้การ - ทราบเจตนาที่แท้จริงของเจ้าของบัญชี

7 3.รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี
- ทราบรูปแบบในการทำธุรกรรมของผู้ใช้บัญชี - ทราบรายละเอียดการติดต่อธนาคาร - อาจทราบถึงเจตนาปกปิดที่มาของทรัพย์สินของ เจ้าของบัญชี

8 เน้นย้ำ - การขออายัดบัญชี และเงินในบัญชี
- อายัดเงินในบัญชี = บัญชีมีการทำธุรกรรมต่อได้ ธนาคารอายัดแค่เงินที่มีอยู่ใน ขณะที่ทำหนังสือ - อายัดบัญชี = บัญชีทำธุรกรรมไม่ได้ และเงิน สามารถเข้ามาเพิ่มได้

9 การตรวจสอบความเชื่อมโยงทางบัญชี
1. วิเคราะห์สภาพบัญชี ( ผิดปกติ / ปกติ ) 2. เน้นรายการที่น่าสนใจ - ยอดเยอะ - บัญชีปลายทาง

10 ข้อสำคัญในการตรวจสอบ
คดีฟอกเงิน ผู้กระทำผิดมีความคล่องตัวในการยักย้าย ถ่ายเท ทรัพย์สิน ยากแก่การตรวจสอบ ในทางปฏิบัติต้องอาศัยความรวดเร็วในการตรวจสอบเส้นทางการเงิน ข้อมูลการโอนเงิน + กล้อง = ธนาคาร สำนักงานใหญ่ ทำรายการที่สาขา + การแก้ไขบัญชี + รายละเอียดสเตทเมนท์ = ธนาคารสาขาที่เปิด

11 รหัสในการทำธุรกรรมที่ควรจดจำ
ธนาคารกสิกรไทย ดูที่ข้อมูลตัวเลข 3 ชุดทางขวามือ ประกอบคำอธิบายทางซ้ายมือ ชุดแรก ทำรายการที่ตู้กดเงินสด 923 ทำรายการผ่านระบบอินเตอร์เนต 929 ทำรายการทีตู้ฝากเงินสด รหัสอื่นๆ ส่วนใหญ่ เป็นรหัสสาขา = ทำรายการที่สาขา ชุดที่สอง กรณีเป็นตู้กด/ฝากเงินสด จะทราบรหัสตู้ ทำให้ทราบสถานที่ตั้ง

12

13 ธนาคารกรุงเทพ ดูวิธีทำรายการ + ช่องทาง + สถานที่ทำรายการ
ช่องทางทำรายการ Branch ทำรายการที่สาขา Atm ทำรายการที่ตู้กดเงินสด Cdm ฝากเงินที่ตู้ฝากเงินสด Atmoth ทำรายการจากตู้กดเงินสดธนาคารอื่น iBank ทำรายการผ่านช่องทางอินเตอร์เนต

14

15 ชุดนี้ ถ้าเปลี่ยนจาก AT เป็น OR จะเป็นการทำรายการกับต่างธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย ดูรายการ + คำอธิบาย รายการ ATSDT โอนเงินเข้ามาจาก ธ.กรุงไทย *** ATSWT โอนเงินออก *** ATSWC ถอนเงินสด ( ดูช่องขวาสุด เป็นรหัสตู้ทำรายการ ) ATSDC ฝากเงินจากตู้ฝากเงินสด ชุดนี้ ถ้าเปลี่ยนจาก AT เป็น OR จะเป็นการทำรายการกับต่างธนาคาร SWCH ถอนเงินสดที่สาขา ( ดูรหัสสาขาต่อ ) SDCH ฝากสาขา ( ดูรหัสสาขาต่อ ) PCSW ถอนเงินสดที่ตู้กดเงินสดต่างธนาคาร BORSDT ฝากเงินสดที่สาขาต่างธนาคาร IOR ทำรายการทางอินเตอร์เนต จากต่างธนาคาร ( กรณีของบัญชีธนาคารกรุงไทยทำรายการ ช่องขวาสุดจะขึ้น Internet )

16

17 ธนาคารไทยพาณิชย์ ดูรายการ + ช่องทาง + รายละเอียด รายการ C1 ถอนเงินสด
X1 โอนเงินออกไป X2 โอนเงินเข้ามา CC ปิดบัญชี ช่องทาง ATM ทำที่ตู้กดเงินสด TELL ทำที่สาขา CDM ฝากเงินที่ตู้ฝากเงินสด ENET ทำรายการผ่านอินเตอร์เนต

18


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการสืบสวนสอบสวน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google