งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ 3 แนวทางในการบูรณาการ การปราบปรามตามกฎหมายฟอก เงิน การตั้งรูปคดีเกี่ยวกับกฎหมายฟอก เงิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ 3 แนวทางในการบูรณาการ การปราบปรามตามกฎหมายฟอก เงิน การตั้งรูปคดีเกี่ยวกับกฎหมายฟอก เงิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ 3 แนวทางในการบูรณาการ การปราบปรามตามกฎหมายฟอก เงิน การตั้งรูปคดีเกี่ยวกับกฎหมายฟอก เงิน

2 แนวทางในการบูรณาการตาม กฎหมายฟอกเงิน 1. เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมและพนักงาน สอบสวน ร่วมกันรวบรวมพยานหลักฐานให้ ได้มากที่สุด 2. ต้องตรวจสอบว่าเป็นความผิดมูลฐาน ตาม พ. ร. บ. ฟอกเงิน 3. รีบประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือสำนักงาน ป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน และพนักงาน อัยการ

3 การตั้งรูปคดีเกี่ยวกับกฎหมายฟอก เงิน กรณีเจ้าพนักงานตำรวจตั้งจุดตรวจค้น พบเงินสดในรถยนต์จำนวน มากผิดปกติ ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใดๆเลย เจ้าพนักงานตำรวจต้อง ดำเนินการดังนี้ 1. สอบถามผู้ที่มากับรถหรือผู้ครอบครองทรัพย์ถึงที่มาของเงิน หากมี เหตุสงสัยตามสมควรว่าจะได้ทรัพย์มาจากการกระทำความผิดมูล ฐาน ตาม พ. ร. บ. ฟอกเงิน 1.1 สอบถามสถานภาพบุคคล ที่มาของทรัพย์ และขอตรวจยึด หาก ผู้ครอบครองทรัพย์ให้ความยินยอมตรวจยึด ก็จัดทำบันทึกตรวจยึด นำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการ หากผู้ครอบครองทรัพย์ไม่ ยินยอมให้ยึด ให้บันทึกสถานภาพบุคคลผู้ครอบครองทรัพย์ และ ถ่ายภาพเป็นหลักฐานพร้อมบันทึกเหตุและพฤติการณ์ถึงเหตุสงสัย ตามสมควรนั้นส่งให้พนักงานสอบสวน 1.2 เมื่อพนักงานสอบสวนได้รับบันทึกตามข้อ 1.1 แล้วพงส. ลง ประจำวันเป็นหลักฐาน รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ และรายงาน ปปง. ทราบแล้วเริ่มทำการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน หากมีพยานหลักฐานตามสมควรเชื่อว่ามีผู้กระทำความผิดก็ออก หมายเรียกมาเพื่อแจ้งสิทธิของผู้ต้องหา แจ้งข้อกล่าวหา แจ้งข้อหา หากไม่มาให้พงส. รวบรวมพยานหลักฐานยื่นคำร้องขอศาลออก หมายจับผู้ต้องหาเพื่อดำเนินการต่อไป

4 ปัญหาอุปสรรค 1. เจ้าพนักงานตำรวจไม่มีประสบการณ์ในการ ดำเนินคดีตามพรบ. ฟอกเงิน 2. ขาดความรู้ในกฎหมายฟอกเงิน 3. ขาดเทคโนโลยีในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ต้อง สงสัย 4. ขาดตัวอย่างสำนวนการสืบสวน, สอบสวน ใน คดีความผิดฐานฟอกเงิน 5. ขาดงบประมาณในการสืบสวน, สอบสวน 6. บุคลากรในการปฏิบัติงาน

5 ข้อเสนอแนะ 1. เห็นควรจัดอบรมพนักงานสืบสวนสอบสวนให้ มีความรู้กฎหมายฟอกเงินและการดำเนินคดี 2. เห็นควรจัดตั้งชุดปฏิบัติการเกี่ยวกับปราบปราม สอบสวนคดีฟอกเงิน 3. การประสานงานกับพนักงาน ปปง.

6


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ 3 แนวทางในการบูรณาการ การปราบปรามตามกฎหมายฟอก เงิน การตั้งรูปคดีเกี่ยวกับกฎหมายฟอก เงิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google