งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การ Renew หนังสือด้วยตนเองทาง iPac

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การ Renew หนังสือด้วยตนเองทาง iPac"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การ Renew หนังสือด้วยตนเองทาง iPac

2 จะทำอย่างไรดี??? หนังสือถึงกำหนดคืนแล้ว แต่ยังอ่านไม่จบเลย
พรุ่งนี้มีเรียน ต้องใช้หนังสือเล่มนี้ซะด้วย วันนี้ต้องเอาหนังสือไปคืนแล้ว ไม่อย่างนั้นต้องจ่ายค่าปรับ เสียดายเงินจัง โธ่ ไม่มีเรียนตั้ง 3 วัน อุตส่าห์กลับบ้าน แต่ลืมคืนหนังสือห้องสมุด โดนปรับแน่ๆ เลย

3 มีข่าวดีมาบอกจ้า.... หนังสือเล่มนี้ไม่มีผู้ใช้คนอื่นจองไว้เพื่อใช้ต่อ
วันนี้ผู้ใช้บริการทุกท่านสามารถ Renew (ยืมต่อ) หนังสือได้เองผ่านทาง iPac โดยมีข้อจำกัดเพียงว่า.. ผู้ใช้จะต้องไม่มีค่าปรับ หรือหนังสือเกินกำหนดที่ค้างส่ง หนังสือเล่มนี้ไม่มีผู้ใช้คนอื่นจองไว้เพื่อใช้ต่อ ทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่สามารถ Renew ได้คือ หนังสืออ้างอิง, หนังสือสำรอง, จุลสาร, วารสาร, สื่อโสตทัศนวัสดุทุกประเภท (เทปคาสเซ็ต, CD-ROM, VCD และหนังสือประกอบเทปหรือ CD ที่มีกำหนดยืม 3 วัน), และหูฟัง

4 วิธีการ Renew .. จะทำอย่างไร

5 จากหน้าจอ iPac เข้าไปที่ My Account

6 ใส่ Borrower Barcode และ Pin Number

7 ดูรายการหนังสือที่ยืมแล้วได้จาก Items Out

8 คลิกเลือกรายการที่ต้องการ Renew แล้วคลิกที่คำว่า Renew

9 จะเห็นว่า Due Date เปลี่ยนไปเมื่อเราทำการ Renew เรียบร้อยแล้ว
จากกำหนดคืนเดิมในวันที่ 14 พ.ย. กลายเป็นวันที่ 16 พ.ย.

10 ข้อควรจำ… ก่อนจะทำ Renew

11 หนังสือ 1 เล่ม สามารถ Renew ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
ใช้สิทธิการยืมต่อสำหรับเล่มนี้ไปแล้ว ไม่สามารถยืมต่อได้อีก

12 ไม่สามารถ Renew หนังสือที่มีผู้ใช้คนอื่นจองไว้
หนังสือเล่มนี้มีผู้ใช้จองไว้ ไม่สามารถยืมต่อได้

13 ไม่สามารถ Renew หนังสือสำรอง หรือวัสดุห้องสมุดอื่นใดที่มีระยะเวลาในการยืมน้อยกว่า 14 วัน
หนังสือเล่มนี้มีระยะเวลาการยืมน้อยกว่า 14 วัน ไม่สามารถยืมต่อได้

14 ผู้ใช้มีค่าปรับ และมีหนังสือเกินกำหนดที่ค้างส่ง ไม่สามารถยืมต่อได้
ผู้ใช้มีหนังสือค้างส่งและมีค่าปรับ ไม่สามารถยืมต่อได้ กรุณาติดต่อหอสมุด ด่วน!

15 ที่สำคัญ...หากทำการ Renew ก่อนที่หนังสือจะครบกำหนดคืน ทางหอสมุดขอสงวนสิทธิ์ที่จะเพิ่มจำนวนวันให้ตามสิทธิ์ของผู้ยืม โดยนับจากวันที่ทำการ Renew ไม่นับจากวัน Due Date เดิม ยืมหนังสือวันที่ 31 ต.ค. Due Date เดิมคือ 14 พ.ย. แต่เมื่อ Renew ในวันที่ 2 พ.ย. กำหนดคืนจึงนับเพิ่มจากวันที่ 2 พ.ย. ไปอีก 14 วัน Due Date จึงกลายเป็นวันที่ 16 พ.ย.

16 อ๊ะ..อ๊ะ..ผู้ใช้สามารถ Renew ได้โดยผ่านทาง iPac เท่านั้นนะจ๊ะ ไม่สามารถ Renew ทางโทรศัพท์หรือที่เคาน์เตอร์บริการของหอสมุด

17 สามารถติดต่อสอบถามได้ที่หอสมุด
หากมีข้อสงสัย... สามารถติดต่อสอบถามได้ที่หอสมุด ตลอดเวลาทำการ


ดาวน์โหลด ppt การ Renew หนังสือด้วยตนเองทาง iPac

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google