งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การ Renew หนังสือด้วย ตนเองทาง iPac. จะทำอย่างไรดี ??? หนังสือถึงกำหนดคืนแล้ว แต่ ยังอ่านไม่จบเลย พรุ่งนี้มีเรียน ต้องใช้หนังสือ เล่มนี้ซะด้วย วันนี้ต้องเอา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การ Renew หนังสือด้วย ตนเองทาง iPac. จะทำอย่างไรดี ??? หนังสือถึงกำหนดคืนแล้ว แต่ ยังอ่านไม่จบเลย พรุ่งนี้มีเรียน ต้องใช้หนังสือ เล่มนี้ซะด้วย วันนี้ต้องเอา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การ Renew หนังสือด้วย ตนเองทาง iPac

2 จะทำอย่างไรดี ??? หนังสือถึงกำหนดคืนแล้ว แต่ ยังอ่านไม่จบเลย พรุ่งนี้มีเรียน ต้องใช้หนังสือ เล่มนี้ซะด้วย วันนี้ต้องเอา หนังสือไปคืนแล้ว ไม่อย่างนั้น ต้องจ่ายค่าปรับ เสียดายเงินจัง โธ่ ไม่มีเรียนตั้ง 3 วัน อุตส่าห์ กลับบ้าน แต่ลืมคืนหนังสือ ห้องสมุด โดนปรับแน่ๆ เลย

3 มีข่าวดีมาบอกจ้า.... วันนี้ผู้ใช้บริการทุกท่านสามารถ Renew ( ยืมต่อ ) หนังสือได้เองผ่าน ทาง iPac โดยมีข้อจำกัดเพียงว่า.. ผู้ใช้จะต้องไม่มีค่าปรับ หรือหนังสือ เกินกำหนดที่ค้างส่ง หนังสือเล่มนี้ไม่มีผู้ใช้คนอื่นจองไว้ เพื่อใช้ต่อ ทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่สามารถ Renew ได้คือ หนังสืออ้างอิง, หนังสือ สำรอง, จุลสาร, วารสาร, สื่อ โสตทัศนวัสดุทุกประเภท ( เทปคาส เซ็ต, CD-ROM, VCD และหนังสือ ประกอบเทปหรือ CD ที่มีกำหนดยืม 3 วัน ), และหูฟัง

4 วิธีการ Renew.. จะทำอย่างไร

5 จากหน้าจอ iPac เข้าไปที่ My Account

6 ใส่ Borrower Barcode และ Pin Number

7 ดูรายการหนังสือที่ยืมแล้วได้จาก Items Out

8 คลิกเลือกรายการที่ต้องการ Renew แล้ว คลิกที่คำว่า Renew

9 จะเห็นว่า Due Date เปลี่ยนไปเมื่อเราทำ การ Renew เรียบร้อยแล้ว จากกำหนดคืนเดิมในวันที่ 14 พ. ย. กลายเป็นวันที่ 16 พ. ย.

10 ข้อควรจำ … ก่อนจะทำ Renew

11 หนังสือ 1 เล่ม สามารถ Renew ได้ เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ใช้สิทธิการยืมต่อสำหรับเล่มนี้ไปแล้ว ไม่สามารถยืมต่อได้อีก

12 ไม่สามารถ Renew หนังสือที่มีผู้ใช้ คนอื่นจองไว้ หนังสือเล่มนี้มีผู้ใช้จองไว้ ไม่สามารถยืมต่อได้

13 ไม่สามารถ Renew หนังสือสำรอง หรือวัสดุ ห้องสมุดอื่นใดที่มีระยะเวลาในการยืมน้อย กว่า 14 วัน หนังสือเล่มนี้มีระยะเวลาการยืมน้อยกว่า 14 วัน ไม่สามารถยืมต่อได้

14 ผู้ใช้มีค่าปรับ และมีหนังสือเกินกำหนดที่ ค้างส่ง ไม่สามารถยืมต่อได้ ผู้ใช้มีหนังสือค้างส่งและมีค่าปรับ ไม่สามารถยืมต่อได้ กรุณาติดต่อหอสมุด ด่วน !

15 ที่สำคัญ... หากทำการ Renew ก่อนที่หนังสือจะ ครบกำหนดคืน ทางหอสมุดขอสงวนสิทธิ์ที่จะ เพิ่มจำนวนวันให้ตามสิทธิ์ของผู้ยืม โดยนับจาก วันที่ทำการ Renew ไม่นับจากวัน Due Date เดิม ยืมหนังสือวันที่ 31 ต. ค. Due Date เดิมคือ 14 พ. ย. แต่เมื่อ Renew ในวันที่ 2 พ. ย. กำหนดคืนจึงนับเพิ่มจากวันที่ 2 พ. ย. ไปอีก 14 วัน Due Date จึงกลายเป็นวันที่ 16 พ. ย.

16 อ๊ะ.. อ๊ะ.. ผู้ใช้สามารถ Renew ได้โดย ผ่านทาง iPac เท่านั้นนะจ๊ะ ไม่ สามารถ Renew ทางโทรศัพท์หรือที่ เคาน์เตอร์บริการของหอสมุด

17 หากมีข้อสงสัย... สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ หอสมุด ตลอดเวลาทำการ


ดาวน์โหลด ppt การ Renew หนังสือด้วย ตนเองทาง iPac. จะทำอย่างไรดี ??? หนังสือถึงกำหนดคืนแล้ว แต่ ยังอ่านไม่จบเลย พรุ่งนี้มีเรียน ต้องใช้หนังสือ เล่มนี้ซะด้วย วันนี้ต้องเอา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google