งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ห้องเรียน ขนาด 30 ที่นั่ง มีแอร์ จอโปรเจ็คเตอร์. ห้องเรียน ขนาด 120 ที่นั่ง มี แอร์ มีพัดลม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ห้องเรียน ขนาด 30 ที่นั่ง มีแอร์ จอโปรเจ็คเตอร์. ห้องเรียน ขนาด 120 ที่นั่ง มี แอร์ มีพัดลม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ห้องเรียน ขนาด 30 ที่นั่ง มีแอร์ จอโปรเจ็คเตอร์

2 ห้องเรียน ขนาด 120 ที่นั่ง มี แอร์ มีพัดลม

3 ห้องเรียนและห้องประชุม ขนาด 130-150 ที่นั่ง มีแอร์ จอโปรเจ็คเตอร์

4 อาคารภาษาและคอมพิวเตอร์ห้องเรียน ขนาด 50 ที่นั่ง มีแอร์ มีไมค์พร้อมลำโพง

5 อาคารภาษาและคอมพิวเตอร์ห้องเรียน ขนาด 40 ที่นั่ง มี แอร์ มีโปรเจ็คเตอร์ มีจอโปรเจ็คเตอร์

6 ห้องเรียนปฏิบัติการ ขนาด 48 ที่นั่ง มีพัด ลม มีจอรับภาพโปรเจ็คเตอร์

7

8 ห้องเรียนปฏิบัติการ ขนาด 24 ที่นั่ง มีพัดลม มีแอร์ มีจอรับภาพโปรเจ็คเตอร์

9 ห้องเรียนปฏิบัติการ ขนาด 45 ที่นั่ง มีพัด ลม

10 ห้องเรียนปฏิบัติการ ขนาด 48 ที่นั่ง มีพัด ลม

11 อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน โปรเจ็ค เตอร์กับจอรับภาพ

12 อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน ไมค์ลำโพง วิชวลไลเซอร์

13 ห้องพยาบาล และ ตู้ยา สามัญประจำคณะ

14 ประปา ( บริการน้ำอุปโภคบริโภค ) ไฟฟ้า ( ใช้กับ ระบบเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง )

15 ระบบป้องกันอัคคีภัย และ ระบบ การกำจัดขยะ

16 บริการโรงอาหาร

17 เครือข่ายอินเตอร์เน็ต


ดาวน์โหลด ppt ห้องเรียน ขนาด 30 ที่นั่ง มีแอร์ จอโปรเจ็คเตอร์. ห้องเรียน ขนาด 120 ที่นั่ง มี แอร์ มีพัดลม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google