งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ภาวะอุตสาหกรรม ภาวะอุตสาหกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ภาวะอุตสาหกรรม ภาวะอุตสาหกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ภาวะอุตสาหกรรม ภาวะอุตสาหกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

2 แผนกสารสนเทศ ฝ่ายสารสนเทศและวิชาการ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2 ภาวะเศรษฐกิจโลก % GDP Growth 2011p 2012p World4.44.5 Advanced economies2.42.6 Emerging and developing economies6.56.5 - Thailand4-5*- % GDP Growth 2011p 2012p - United States2.82.9 - EU1.82.1 - Japan1.42.1 - China9.69.5 - India8.27.8 - ASEAN-55.45.7 ประเทศคู่ค้า Source: IMF, April 2011 Note: * From FPO, Thailand, March 2011 แนวโน้มอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

3 แผนกสารสนเทศ ฝ่ายสารสนเทศและวิชาการ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 3 ที่มา: SIA, พฤษภาคม 2554  32%  6%  3.4% ภาวะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์โลก

4 แผนกสารสนเทศ ฝ่ายสารสนเทศและวิชาการ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 4 ภาพรวมภาวะอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ของไทย (ต่อ) มูลค่าส่งออกเดือนมกราคม-มีนาคม ปี 2554 ที่มา: กระทรวงพาณิชย์, พฤษภาคม 2554 (มูลค่าส่งออกสินค้ารวม และ มูลค่าส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมรวม) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, พฤษภาคม 2554 (มูลค่าส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)

5 แผนกสารสนเทศ ฝ่ายสารสนเทศและวิชาการ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 5 ภาพรวมภาวะอุตสาหกรรมไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ของไทย ข้อมูล: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, พฤษภาคม 2554/ รวบรวมและวิเคราะห์: สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, พฤษภาคม 2554 หมายเหตุ: ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมคำนวณจากสินค้าเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น คอมเพรสเซอร์ พัดลม หม้อหุงข้าว กระติกน้ำร้อน สายไฟฟ้า CRT TV

6 แผนกสารสนเทศ ฝ่ายสารสนเทศและวิชาการ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 6 ภาพรวมภาวะอุตสาหกรรมไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ของไทย ข้อมูล: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, พฤษภาคม 2554/ รวบรวมและวิเคราะห์: สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, พฤษภาคม 2554 หมายเหตุ: ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์รวมคำนวณจากผลิตภัณฑ์ Semiconductor, IC, HDD, Printer

7 แผนกสารสนเทศ ฝ่ายสารสนเทศและวิชาการ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 7 ข้อมูล: กรมศุลกากร, พฤษภาคม 2554/รวบรวมและวิเคราะห์: สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, พฤษภาคม 2554 2553 2554 ภาพรวมภาวะอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์ของไทยมูลค่าส่งออก (ล้านเหรียญ สหรัฐ)%QoQ%YoY ม.ค.-มี.ค.54 5,552.163.9125.56

8 แผนกสารสนเทศ ฝ่ายสารสนเทศและวิชาการ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 8 ภาพรวมภาวะอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์ของไทย มูลค่าส่งออก (ล้านเหรียญ สหรัฐ)%QoQ%YoY ม.ค.-มี.ค.54 8,084.34 8,084.34-3.571.11 ข้อมูล: กรมศุลกากร, พฤษภาคม 2554/รวบรวมและวิเคราะห์: สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, พฤษภาคม 2554 2553 2554

9 แผนกสารสนเทศ ฝ่ายสารสนเทศและวิชาการ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 9 ภาพรวมภาวะอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์ของไทย มูลค่านำเข้า (ล้านเหรียญ สหรัฐ)%QoQ%YoY ม.ค.-มี.ค.54 4,553.14 4,553.144.3223.08 2553 2554 ข้อมูล: กรมศุลกากร, พฤษภาคม 2554/รวบรวมและวิเคราะห์: สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, พฤษภาคม 2554

10 แผนกสารสนเทศ ฝ่ายสารสนเทศและวิชาการ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 10 ภาพรวมภาวะอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์ของไทย มูลค่านำเข้า (ล้านเหรียญ สหรัฐ)%QoQ%YoY ม.ค.-มี.ค.54 6,547.15 6,547.153.2413.80 ข้อมูล: กรมศุลกากร, พฤษภาคม 2554/รวบรวมและวิเคราะห์: สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, พฤษภาคม 2554 2553 2554

11 แผนกสารสนเทศ ฝ่ายสารสนเทศและวิชาการ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 11 สัดส่วนมูลค่าส่งออก EE ไปยังตลาดหลัก ของประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย เดือนม.ค.54 13.23 Bil.US$ 6.18 Bil.US$ 1.06 Bil.US$ 1.03 Bil.US$ ที่มา: GTIS, พฤษภาคม 2554 (ข้อมูลล่าสุดเดือนมกราคม 2554)

12 แผนกสารสนเทศ ฝ่ายสารสนเทศและวิชาการ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 12 ภาพรวมภาวะอุตสาหกรรมไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ของไทย ที่มา:- เครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผ้า เตาไมโครเวฟ ตู้เย็น กระติกน้ำร้อน หม้อหุงข้าว จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, พฤษภาคม 2554 (หมายเหตุ: เป็นปริมาณการขายในประเทศจากโรงงาน จากแบบสอบถามตามกฎกระทรวงว่าด้วยการแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2544 (แบบร.ง.8))

13 แผนกสารสนเทศ ฝ่ายสารสนเทศและวิชาการ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 13 ที่มา: แบบจำลองประมาณการอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, พฤษภาคม 2554 หมายเหตุ: Shipment = การผลิตสินค้าและส่งขายจากหน้าโรงงาน อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมฯ/ดัชนีราคาผู้ผลิต เครื่องใช้ไฟฟ้าฯ/ราคาน้ำมัน ให้ผลในทิศทางตรงกันข้าม (หากตัวแปรดังกล่าวมีทิศทางเพิ่มขึ้น อาจส่งผลกระทบกับดัชนีการส่งสินค้าลดลง) e = ประมาณการ ภาพรวมภาวะอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทย

14 แผนกสารสนเทศ ฝ่ายสารสนเทศและวิชาการ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 14 ภาพรวมภาวะอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์ของไทย Export ปี 2553: %Growth = 29.57% ปี 2553: %Growth = 29.57% คาดการณ์ ปี 2554: %Growth = 13% คาดการณ์ ปี 2554: %Growth = 13%Import ปี 2553: %Growth = 29.54% ปี 2553: %Growth = 29.54% คาดการณ์ ปี 2554 = 14% คาดการณ์ ปี 2554 = 14% ข้อมูล: กรมศุลกากร, พฤษภาคม 2554, รวบรวมและวิเคราะห์: สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, พฤษภาคม 2554

15 แผนกสารสนเทศ ฝ่ายสารสนเทศและวิชาการ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 15 ภาพรวมภาวะอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์ของไทย Export ปี 2553: %Growth = 23.17% ปี 2553: %Growth = 23.17% คาดการณ์ 2554: %Growth = 9% คาดการณ์ 2554: %Growth = 9%Import ปี 2553: %Growth = 28.36% ปี 2553: %Growth = 28.36% คาดการณ์ ปี 2554 = 9% คาดการณ์ ปี 2554 = 9% ข้อมูล: กรมศุลกากร, พฤษภาคม 2554, รวบรวมและวิเคราะห์: สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, พฤษภาคม 2554

16 แผนกสารสนเทศ ฝ่ายสารสนเทศและวิชาการ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 16  มีโอกาสทำการค้าขายภายใต้ FTA และ AEC มากขึ้น  วิกฤตราคาสินค้าวัตถุดิบสูงขึ้น เช่น ราคาน้ำมัน ซึ่งก่อให้เกิดจาก ภาวะเงินเฟ้อตามมาด้วย ทั้งนี้เป็นผลจากวิกฤตการณ์ในประเทศแถบ ตะวันออกกลางทำให้ราคาปรับสูงขึ้น  ทิศทางอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวสูงขึ้น  การแข่งขันด้านราคามีมากขึ้นจากต้นทุนที่สูงขึ้น และสินค้าคงคลังที่ สะสมในช่วงก่อนหน้า ทำให้การปรับราคาเพิ่มขึ้นทำได้ยาก  ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม  เฝ้าระวังการนำเข้าชิ้นส่วนและส่วนประกอบจากญี่ปุ่นซึ่งอาจจะขาด แคลนได้จากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 11 มี.ค.54 โอกาส ปัญหา อุปสรรค


ดาวน์โหลด ppt 1 ภาวะอุตสาหกรรม ภาวะอุตสาหกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google