งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคและกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน โดยประชาชนมีส่วนร่วม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคและกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน โดยประชาชนมีส่วนร่วม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิคและกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน โดยประชาชนมีส่วนร่วม
เครือข่ายแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง ๔ ภาค

2 ข้อตกลงร่วมกัน.. เพื่อการกลับไปเป็นวิทยากรกระบวนการที่ดี
๑. ว่าไง ? ..ว่ากัน..ได้ไหมครับ.. ๒. ทุกท่านเท่ากันหมด...(๒๐ หรือ ๓๐ปีดีครับ) ๓. มีอะไร? ค้างมาจากบ้านฝากไว้ที่ตู้เซฟของโรงแรมก่อน..

3 เนื้อหาสาระวันนี้.. วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑(เวลา ๑๖.๓๐.๑๘.๐๐น.)
๑. กระบวนการแบ่งกลุ่มย่อย ๘ กลุ่ม ๒. เตรียมความพร้อมกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มย่อย ๓. นัดหมาย ฝากการบ้านยามเย็น

4 ก่อนอื่น..ขอทดสอบ แบบมีส่วนร่วมกันหน่อย..ครับ
ให้ทุกท่านฉีกกระดาษ เอ ๔ ออกเป็น ๔ ส่วน

5 ข้อสอบ..ของเทวดา.. ๑. ท่านคาดหวังว่าจะได้อะไรบ้าง? ใน ๓ วันนี้
๑. ท่านคาดหวังว่าจะได้อะไรบ้าง? ใน ๓ วันนี้ ๒. ความภูมิใจ..ในเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ของตัวเองที่มีอยู่ ? ๓. ท่านมีความสามารถอะไรบ้าง ? ในเรื่องนี้ ๔. กลับไป..ท่านจะเริ่มต้นทำอะไรบ้าง ? ที่ทำแล้วเป็นประโยชน์แก่หมู่บ้าน/ชุมชน ?

6 กลุ่มเหนือบน : เชียงราย – อุตรดิตถ์ (๘จ.)
กลุ่มเหนือล่าง : สุโขทัย – นครสวรรค์ (๗จ.) กลุ่มอีสานบน : หนองคาย – ร้อยเอ็ด (๑๐จ.) กลุ่มอีสานล่าง : อุบลราชธานี – โคราช (๙จ.) กลุ่มกลางบน : กทม.ปริมณฑล+กลางบน(๑๓จ.) กลุ่มกลางล่าง : ตะวันออก+ตะวันตก(๑๕จ.) กลุ่มใต้บน : ชุมพร+สุราษฎร์ฯ+อันดามัน(๗จ.) กลุ่มใต้ล่าง : นครฯ-นราธิวาส (๗จ.)

7 ใบงานที่ ๑ ..ขอให้ท่านนำคำตอบทั้งหมด...ไปดำเนินการติดที่กลุ่มจังหวัดของท่าน...โดยมีเงื่อนไขดังนี้... ทำงานท่ามกลางความไม่พร้อม ทำงานโดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด ทำงานด้วยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ประสิทธิภาพในการสื่อสารชัดเจน

8 (รู้จักตนเอง...ดีพอแล้วหรือยัง...ท่านเป็นคนอย่างไร?) ลองเลือกดู...
ใบงานที่ ๒ ก่อนที่จะร่วมเรียนรู้กับคนอื่น ๆ ลองค้นหาตัวตนของเราเอง..กันสักนิด..ดีไหมครับ.. (รู้จักตนเอง...ดีพอแล้วหรือยัง...ท่านเป็นคนอย่างไร?) ลองเลือกดู...

9

10 เป็นคนจิตใจอ่อนไหว..นุ่มนวล..รักคนอื่น
ภายนอกดูสงบเยือกเย็นแต่ภายในร้อนแรง เป็นคนดื้อเงียบ..ชอบท่องเที่ยวยามราตรี

11 เป็นคนน่าเกรงขาม..ชอบอยู่ในกรอบในกรง
ถ้าเป็นชายมัก..นิยมของเก่า..และแก่ ถ้าเป็นหญิง..มักชอบขู่..ให้คู่อยู่ในโอวาท.. แต่ถ้าเป็นเสือ..ไบ..จะน่ากลัวมาก..ฮา..ฮา..

12 เป็นคนเหลี่ยมจัด..ปรับตัวได้ดี..ไหลตามโลก
น่าเอาเป็นเยี่ยง(ขยัน)..แต่ไม่ควรเอาอย่าง(ขโมย) เป็นคนลึกลับน่าค้นหา..ใจดีชอบเอาลูกเขามาเลี้ยง เข้มแข็ง..พึ่งตนเอง..รักคู่ครองเป็นอย่างยิ่ง..

13 เป็นคนหลักแหลมชอบคิด..ความทรงจำดี
ซื่อสัตย์ต่อเจ้าของ/ชอบการเดินทางอย่างยิ่ง สร้างสัมพันธ์เก่งมาก..มักหมกหมุ่นในเรื่องเพศ..ที่ต้องระวัง..มักชอบแทงข้างหลังคนอื่น แต่มักนิยมและหมกมุ่นในเรื่อง..เพศ..?ฮิ..ฮิ..

14 รู้หน้าและรู้ใจกันแล้ว..
ใบงานที่ ๓ รู้หน้าและรู้ใจกันแล้ว.. ให้กลุ่มของท่านใช้ความรู้ ประสบการณ์ในการเป็นวิทยากร หรือวิทยากรกระบวนการของแต่ละท่าน สร้างกระบวนการกลุ่มย่อย ให้พร้อมที่จะเรียนรู้..ท่านจะดำเนินการอย่างไร? (ให้ได้ทีมที่พร้อมเรียนรู้ พร้อมนำเสนอ โดยมีรูปลักษณะที่สอดคล้องกับวิถีของกลุ่มตนเอง)

15 กรณีศึกษา..“นอกสุวรรณภูมิ”
ใบงานที่ ๔ กรณีศึกษา..“นอกสุวรรณภูมิ” ขอให้ทุกท่านนำกลับไปอ่านอย่างวิเคราะห์เพื่อเตรียมเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้..ในวันพรุ่งนี้

16 วิทยากรประจำกลุ่มย่อย
๑. พิรุณ จันทร์ธรรม กลุ่มเหนือตอนบน ๒. ไชยวัฒน์ เจริญผล กลุ่มเหนือตอนล่าง ๓. ค้ำ วิชาพูล กลุ่มอีสานตอนบน ๔. สุนทร ดุจดา กลุ่มอีสานตอนล่าง ๕. สุเนตรา ภาคเจริญ กลุ่มกลางตอนบน ๖. เจษฎา มิ่งสมร กลุ่มกลางตอนล่าง ๗. เอกลักษณ์ จันทร์อุดม กลุ่มใต้ตอนบน ๘. ณัชพล เกิดเกษม กลุ่มใต้ตอนล่าง


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคและกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน โดยประชาชนมีส่วนร่วม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google