งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครือข่ายแผนแม่บทชุมชน พึ่งตนเอง ๔ ภาค เทคนิคและกระบวนการจัดทำ แผนพัฒนาหมู่บ้าน / ชุมชน โดยประชาชนมีส่วนร่วม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครือข่ายแผนแม่บทชุมชน พึ่งตนเอง ๔ ภาค เทคนิคและกระบวนการจัดทำ แผนพัฒนาหมู่บ้าน / ชุมชน โดยประชาชนมีส่วนร่วม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครือข่ายแผนแม่บทชุมชน พึ่งตนเอง ๔ ภาค เทคนิคและกระบวนการจัดทำ แผนพัฒนาหมู่บ้าน / ชุมชน โดยประชาชนมีส่วนร่วม

2 ข้อตกลงร่วมกัน.. เพื่อการกลับไปเป็นวิทยากร กระบวนการที่ดี ๒. ทุกท่านเท่ากันหมด...( ๒๐ หรือ ๓๐ปีดีครับ ) ๑. ว่าไง ?.. ว่ากัน.. ได้ไหมครับ.. ๓. มีอะไร ? ค้างมาจากบ้านฝากไว้ที่ ตู้เซฟของโรงแรมก่อน..

3 เนื้อหาสาระวันนี้.. วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ( เวลา ๑๖. ๓๐. ๑๘. ๐๐น.) ๒. เตรียมความพร้อมกระบวนการ เรียนรู้ของกลุ่มย่อย ๑. กระบวนการแบ่งกลุ่มย่อย ๘ กลุ่ม ๓. นัดหมาย ฝากการบ้านยามเย็น

4 ก่อนอื่น.. ขอทดสอบ แบบมีส่วนร่วมกันหน่อย.. ครับ ให้ทุกท่านฉีกกระดาษ เอ ๔ ออกเป็น ๔ ส่วน

5 ข้อสอบ.. ของเทวดา.. ๑. ท่านคาดหวังว่าจะได้ อะไรบ้าง ? ใน ๓ วันนี้ ๒. ความภูมิใจ.. ในเรื่องการ จัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน / ชุมชน ของตัวเองที่มีอยู่ ? ๓. ท่านมีความสามารถ อะไรบ้าง ? ในเรื่องนี้ ๔. กลับไป.. ท่านจะเริ่มต้นทำ อะไรบ้าง ? ที่ทำแล้วเป็น ประโยชน์แก่หมู่บ้าน / ชุมชน ?

6 กลุ่มเหนือบน : เชียงราย – อุตรดิตถ์ ( ๘จ.) กลุ่มเหนือล่าง : สุโขทัย – นครสวรรค์ ( ๗จ.) กลุ่มอีสานบน : หนองคาย – ร้อยเอ็ด ( ๑๐จ.) กลุ่มอีสานล่าง : อุบลราชธานี – โคราช ( ๙จ.) กลุ่มกลางบน : กทม. ปริมณฑล + กลางบน ( ๑๓จ.) กลุ่มกลางล่าง : ตะวันออก + ตะวันตก ( ๑๕จ.) กลุ่มใต้บน : ชุมพร + สุราษฎร์ ฯ + อันดามัน ( ๗จ.) กลุ่มใต้ล่าง : นครฯ - นราธิวาส ( ๗จ.)

7 ใบงานที่ ๑.. ขอให้ท่านนำคำตอบทั้งหมด... ไปดำเนินการติดที่กลุ่ม จังหวัดของท่าน... โดยมี เงื่อนไขดังนี้... ๑. ทำงานท่ามกลางความไม่ พร้อม ๒. ทำงานโดยใช้ทรัพยากร อย่างประหยัด ๓. ทำงานด้วยกระบวนการ เรียนรู้ร่วมกัน ๔. ประสิทธิภาพในการสื่อสาร ชัดเจน

8 ใบงานที่ ๒ ก่อนที่จะร่วมเรียนรู้กับคน อื่น ๆ ลองค้นหาตัวตน ของเราเอง.. กันสักนิด.. ดี ไหมครับ.. ( รู้จักตนเอง... ดีพอแล้วหรือยัง... ท่านเป็นคนอย่างไร ?) ลอง เลือกดู...

9

10 เป็นคนจิตใจอ่อนไหว.. นุ่มนวล.. รักคนอื่น ภายนอกดูสงบเยือกเย็น แต่ภายในร้อนแรง เป็นคนดื้อเงียบ.. ชอบ ท่องเที่ยวยามราตรี

11 เป็นคนน่าเกรงขาม.. ชอบ อยู่ในกรอบในกรง ถ้าเป็นชายมัก.. นิยมของ เก่า.. และแก่ ถ้าเป็นหญิง.. มักชอบขู่.. ให้คู่อยู่ในโอวาท.. แต่ถ้าเป็นเสือ.. ไบ.. จะน่า กลัวมาก.. ฮา.. ฮา..

12 เป็นคนเหลี่ยมจัด.. ปรับตัวได้ดี.. ไหลตามโลก น่าเอาเป็นเยี่ยง ( ขยัน ).. แต่ไม่ ควรเอาอย่าง ( ขโมย ) เป็นคนลึกลับน่าค้นหา.. ใจดี ชอบเอาลูกเขามาเลี้ยง เข้มแข็ง.. พึ่งตนเอง.. รัก คู่ครองเป็นอย่างยิ่ง..

13 เป็นคนหลักแหลมชอบคิด.. ความทรงจำดี ซื่อสัตย์ต่อเจ้าของ / ชอบ การเดินทางอย่างยิ่ง สร้างสัมพันธ์เก่งมาก.. มัก หมกหมุ่นในเรื่องเพศ.. ที่ ต้องระวัง.. มักชอบแทงข้าง หลังคนอื่น แต่มักนิยมและหมกมุ่นใน เรื่อง.. เพศ..? ฮิ.. ฮิ..

14 ใบงานที่ ๓ รู้หน้าและรู้ใจกันแล้ว.. ให้กลุ่มของท่านใช้ความรู้ ประสบการณ์ในการเป็นวิทยากร หรือวิทยากรกระบวนการของแต่ ละท่าน สร้างกระบวนการกลุ่ม ย่อย ให้พร้อมที่จะเรียนรู้.. ท่านจะ ดำเนินการอย่างไร ? ( ให้ได้ทีมที่พร้อมเรียนรู้ พร้อมนำเสนอ โดยมีรูปลักษณะที่สอดคล้องกับวิถีของ กลุ่มตนเอง )

15 ใบงานที่ ๔ กรณีศึกษา..“ นอกสุวรรณ ภูมิ ” ขอให้ทุกท่านนำกลับไปอ่าน อย่างวิเคราะห์เพื่อเตรียมเข้าสู่ กระบวนการเรียนรู้.. ในวัน พรุ่งนี้

16 วิทยากรประจำกลุ่มย่อย ๑. พิรุณ จันทร์ธรรม กลุ่มเหนือ ตอนบน ๒. ไชยวัฒน์ เจริญผล กลุ่ม เหนือตอนล่าง ๓. ค้ำ วิชาพูล กลุ่มอีสาน ตอนบน ๔. สุนทร ดุจดา กลุ่มอีสาน ตอนล่าง ๕. สุเนตรา ภาคเจริญ กลุ่ม กลางตอนบน ๖. เจษฎา มิ่งสมร กลุ่มกลาง ตอนล่าง ๗. เอกลักษณ์ จันทร์อุดม กลุ่ม ใต้ตอนบน ๘. ณัชพล เกิดเกษม กลุ่มใต้ ตอนล่าง


ดาวน์โหลด ppt เครือข่ายแผนแม่บทชุมชน พึ่งตนเอง ๔ ภาค เทคนิคและกระบวนการจัดทำ แผนพัฒนาหมู่บ้าน / ชุมชน โดยประชาชนมีส่วนร่วม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google