งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 9 การใช้งานเมนู ไดอะล็อก และทูลบาร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 9 การใช้งานเมนู ไดอะล็อก และทูลบาร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 9 การใช้งานเมนู ไดอะล็อก และทูลบาร์
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

2 รูปแบบการใช้งานของเมนู
Pull Down Menu หรือ Main Menu เป็นเมนูที่มีตำแหน่งแน่นอน โดย เป็นแถบคำสั่งอยู่ตอนบนของฟอร์ม Popup Menu หรือ Context Menu เป็นเมนูที่มีตำแหน่งไม่แน่นอน ปกติ มันเกิดจากผู้ใช้คลิกขวาในคอนโทรลหรือพื้นที่ของฟอร์ม

3 การสร้างเมนู ใช้งานคอนโทรล MenuStrip ในการสร้าง MainMenu
ใช้งานคอนโทรล Context Menu ในการสร้าง Popup Menu ใช้งานคอนโทรล ToolStrip ในการสร้าง Tool bar

4 สร้างแอพพลิเคชันด้วยฟอร์มมากกว่า 1 ฟอร์ม
แอพพลิเคชันแบบ MDI (Multiple Document Interface) จะมีฟอร์ม หลักและฟอร์มลูก โดยฟอร์มลูกจะต้องอยู่ในฟอร์มหลักเสมอ แอพพลิเคชันแบบ Non MDI แอพพลิชันจะมีฟอร์มหลักที่ถูกโหลดเป็น ฟอร์มแรก จากนั้นจะเรียกฟอร์มลูกอื่นๆ มาใช้งาน ซึ่งฟอร์มหลักและ ฟอร์มลูกจะเป็นอิสระจากกัน

5 แบบฝึกหัด การสร้างแอพพลิเคชันแบบ MDI
1 2 Parent Form Child Form 3


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 9 การใช้งานเมนู ไดอะล็อก และทูลบาร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google