งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 9 การใช้งานเมนู ไดอะล็อก และทูลบาร์ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิค ฉะเชิงเทรา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 9 การใช้งานเมนู ไดอะล็อก และทูลบาร์ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิค ฉะเชิงเทรา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 9 การใช้งานเมนู ไดอะล็อก และทูลบาร์ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิค ฉะเชิงเทรา

2 รูปแบบการใช้งานของเมนู  Pull Down Menu หรือ Main Menu เป็นเมนู ที่มีตำแหน่งแน่นอน โดยเป็นแถบคำสั่งอยู่ ตอนบนของฟอร์ม  Popup Menu หรือ Context Menu เป็น เมนูที่มีตำแหน่งไม่แน่นอน ปกติมันเกิดจากผู้ใช้ คลิกขวาในคอนโทรลหรือพื้นที่ของฟอร์ม

3 การสร้างเมนู  ใช้งานคอนโทรล MenuStrip ในการสร้าง MainMenu  ใช้งานคอนโทรล Context Menu ในการสร้าง Popup Menu  ใช้งานคอนโทรล ToolStrip ในการสร้าง Tool bar

4 สร้างแอพพลิเคชันด้วยฟอร์ม มากกว่า 1 ฟอร์ม  แอพพลิเคชันแบบ MDI (Multiple Document Interface) จะมีฟอร์มหลักและ ฟอร์มลูก โดยฟอร์มลูกจะต้องอยู่ในฟอร์มหลัก เสมอ  แอพพลิเคชันแบบ Non MDI แอพพลิชันจะมี ฟอร์มหลักที่ถูกโหลดเป็นฟอร์มแรก จากนั้นจะ เรียกฟอร์มลูกอื่นๆ มาใช้งาน ซึ่งฟอร์มหลักและ ฟอร์มลูกจะเป็นอิสระจากกัน

5 แบบฝึกหัด การสร้างแอพพลิเคชัน แบบ MDI Parent Form 1 2 3 Child Form


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 9 การใช้งานเมนู ไดอะล็อก และทูลบาร์ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิค ฉะเชิงเทรา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google