งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter 6 Internet Recruiting กระบวนการจัดหางานผ่าน Internet.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter 6 Internet Recruiting กระบวนการจัดหางานผ่าน Internet."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter 6 Internet Recruiting กระบวนการจัดหางานผ่าน Internet

2 Internet Trends and The Recruitment Process องค์การมากกว่า 70 % สรรหาผ่าน Internet และมีการจ้างพนักงาน ประมาณ 1 -20 % 35 % ขององค์กรที่มีพนักงานมากกว่า 100,000 คน มีเจ้าหน้าที่สรรหาอย่างน้อย 1 คน องค์กร 80% มีการเปิด Web Site การ จ้างงานของบริษัท

3 Requirement For Effective Internet Recruiting

4 Limitation of Internet Recruiting A New HR Position - Cyber Recruiter Internal Recruitment - using the internet

5 The corporate web site and homepage Employment web site Niche sites

6 Control worker’ sites and job agent service site Personliby - based job placement The Process of designing a web site for jobseekers External course of recruitment and the internet

7 วิธีการสรรหาจากภายนอกและ อินเตอร์เน็ต การโฆษณา บริษัทจัดหางานเอกชน บริษัทจัดหางานของรัฐบาล การคัดเลือกของวิทยาลัย นิทรรศการงานออนไลน์

8 วิธีการสรรหาจากภายนอกและ อินเตอร์เน็ต ( ต่อ ) การฝึกหัด ผู้บริหารค้นหาธุรกิจ Professional Association Employee Enlistment Unsolicited Walk - In Applicats

9 Posting Resumes on The Internet ละเว้นตัวอักษรพิเศษต่าง ๆ ห้ามใช้ “TABS” และ “SPACE BAR” ห้ามใช้คำสั่งการจัดรูปแบบ ย่อหน้า ใช้ขนาดของตัวอักษร ตามที่กำหนด ห้ามใช้ตัวอักษรที่เป็น ตัวหนาและตัวเอียง

10 Resume Management System แนวทางในการเขียนประวัติส่วนตัว เพื่อจะถูกค้นพบในร ะบบ พิมพ์ชิดซ้ายโดยไม่ต้องย่อหน้า ใช้ตัวอักษรขนาด 10 แบบ “Sans Serif” ละเว้นการใช้ “TABs” ละเว้นการใช้ตัวอักษรที่เป็นตัวเอน ตัวยก ขีดเส้นใต้ รูปภาพ ตัวหนา และตัวบาง ละเว้นบรรทัดที่เป็นแนวนอนและ แนวดิ่ง ละเว้นข้อความในวงเล็บหรือ เครื่องหมายคำพูด ละเว้นการบีบอัดข้อความเพื่อการ พิมพ์ ละเว้นการส่งทางโทรสาร

11 THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt Chapter 6 Internet Recruiting กระบวนการจัดหางานผ่าน Internet.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google