งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO การปูผิวแบบเว้นร่องระบายน้ำ ข้าง curb แขวงการทางอุตรดิตถ์ที่ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO การปูผิวแบบเว้นร่องระบายน้ำ ข้าง curb แขวงการทางอุตรดิตถ์ที่ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO การปูผิวแบบเว้นร่องระบายน้ำ ข้าง curb แขวงการทางอุตรดิตถ์ที่ 1

2 ความเป็นมาและปัญหา ในสายทางที่เป็นถนน 4 ช่องจราจร มี เกาะกลางแบ่งทิศทางการจราจร และ มีสภาพภูมิประเทศเป็นทางคดเคี้ยว มี ความลาดชัน ในบริเวณที่มีการยกโค้ง ในช่วงฤดูฝน น้ำฝนที่ตกลงมาบนผิว ทาง จะไหลเข้าหาเกาะกลาง และ สะสมปริมาณเป็นจำนวนมาก เมื่อไหล มาถึงจุดหนึ่งน้ำจะไหลข้ามผิวทาง ทำ ให้เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ทางที่วิ่งมาด้วย ความเร็วสูง การบังคับทิศทางน้ำ ไม่ให้ไหลข้ามผิวทางจะช่วยลดการ เกิดอุบัติเหตุบนทางหลวงได้

3 หลักการและเหตุผล การปูผิวโดยการเว้นให้มีช่องห่างจาก เกาะกลางประมาณ เซนติเมตร จะทำให้มีช่องขนาดเล็ก ซึ่งจะคอยรับ ปริมาณน้ำฝน ไม่ให้กระจายไปบนผิว ทาง และยังช่วยดักตะกอนดิน ทำให้ ง่ายต่อการทำความสะอาดผิวทาง แขวงการทางอุตรดิตถ์ที่ 1

4 การดำเนินการ  ตรวจสอบ และกำหนดจุดดำเนินการ ในพื้นที่ ที่มีความลาดชัน มีการยกโค้ง  เว้นระยะห่างการปูผิวจากขอบเกาะ กลาง เซนติเมตร  ปูผิวทาง แขวงการทางอุตรดิตถ์ที่ 1

5 รูปตัด ทางที่ปูผิวแบบปกติ แขวงการทางอุตรดิตถ์ที่ 1

6 รูปตัดทางที่ปูผิวแบบเว้นร่องข้าง curb แขวงการทางอุตรดิตถ์ที่ 1

7 การปูผิวแบบเว้น ร่อง เปรียบเทียบทางที่ปูผิวปกติ กับ ทางที่ปูผิว แบบเว้นร่องข้าง curb การปูผิวแบบปกติ แขวงการทางอุตรดิตถ์ที่ 1

8 การไหลของน้ำเมื่อมีฝนตกทางที่ปูผิวปกติ แขวงการทางอุตรดิตถ์ที่ 1

9 การไหลของน้ำเมื่อมีฝนตกทางที่ปูผิว แบบเว้นร่อง curb แขวงการทางอุตรดิตถ์ที่ 1

10 ประโยชน์ที่ได้รับ  ช่วยระบายน้ำไม่ให้ไหลมาบนผิวทาง  ลดอุบัติเหตุจากถนนลื่น แขวงการทางอุตรดิตถ์ที่ 1

11 LOGO


ดาวน์โหลด ppt LOGO การปูผิวแบบเว้นร่องระบายน้ำ ข้าง curb แขวงการทางอุตรดิตถ์ที่ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google