งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง. ช่องทางที่เปิดให้ ประชาชนร้องเรียน 1. เว็บไซต์ www.doh.go.th ( ผ่าน Banner ศูนย์รับ เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ) www.doh.go.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง. ช่องทางที่เปิดให้ ประชาชนร้องเรียน 1. เว็บไซต์ www.doh.go.th ( ผ่าน Banner ศูนย์รับ เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ) www.doh.go.th."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง

2 ช่องทางที่เปิดให้ ประชาชนร้องเรียน 1. เว็บไซต์ www.doh.go.th ( ผ่าน Banner ศูนย์รับ เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ) www.doh.go.th 2. โทรศัพท์ - โทรสาร 4. สายด่วน 1586 5. อีเมล์ prdoh@doh.go.th prdoh@doh.go.th 6. จดหมาย 7. รายการสื่อกลาง ทางหลวง 8. อื่นๆ เช่น มาด้วย ตัวเอง 1. หนังสือพิมพ์ 2. สายด่วน กทม. 1555 3. ศูนย์ปลอดภัย กระทรวงคมนาคม 4. ศูนย์บริการภาครัฐ 1111 5. ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย 6. สื่อวิทยุ เช่น จส.100, สวพ.91 กรมทางหลวง จัดให้มี สื่อ ภายนอก

3 สำนักงาน ประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบ พิจารณาเสนออธิบดีกรม ทางหลวง รับทราบ / สั่ง การ อธิบดีกรมทางหลวง สั่งการหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง แก้ไข ชี้แจง ตรวจสอบ เรื่องร้องเรียนจากช่องทาง ต่างๆ เว็บไซต์กรมทางหลวง www.doh.go.th นำเสนอผ่านระบบสารสนเทศ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตอบข้อร้องเรียนผ่าน ระบบสารสนเทศ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตรวจสอบ / แก้ไข / ชี้แจง

4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แจ้งตอบทาง สำนักงาน ประชาสัมพันธ์ สำนักงาน ประชาสัมพันธ์ ตอบตามแหล่งที่มา สิ้นสุด / ในกรณีนั้น ๆ สำนักงานประชาสัมพันธ์สรุปภาพรวม เรื่อง ร้องเรียนเสนอ อธิบดีกรมทาง หลวงเพื่อทราบนำข้อมูลมากำหนดเป็น นโยบาย สำนักงานประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบคำตอบ เผยแพร่ผ่านระบบ


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง. ช่องทางที่เปิดให้ ประชาชนร้องเรียน 1. เว็บไซต์ www.doh.go.th ( ผ่าน Banner ศูนย์รับ เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ) www.doh.go.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google