งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องมือและสารสนเทศสำหรับศูนย์ สอบในระบบโอเน็ต กรกฎาคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องมือและสารสนเทศสำหรับศูนย์ สอบในระบบโอเน็ต กรกฎาคม 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องมือและสารสนเทศสำหรับศูนย์ สอบในระบบโอเน็ต กรกฎาคม 2554

2 วางแผน ติดตาม ควมคุม ข้อมูล นักเรียน สนามสอบ ห้องสอบ ระดับชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 กำกับ ควบคุม การจัดสอบและสนาม สอบ ระดับชั้น ป.6 และ ม.3

3 ความสำเร็จของการจัดสอบ ขึ้นกับ ภาวะผู้นำและขีดความสามารถด้านการจัดการ ของศูนย์สอบ บทเรียนจากการจัดสอบโอเน็ต 2553 เป้าหมายร่วมกัน บทบาท กิจกรรม เครื่องมือ ของ ศูนย์สอบ กิจกรรม เครื่องมือในระบบโอเน็ต

4 รายการจำนวนข้อสังเกต ประเด็น 1: ข้อมูลผู้เข้าสอบและมีสิทธิ์สอบ ทำไม ? เทคนิค การปฏิบัติ การบริหาร ??? o ศูนย์สอบส่งรายชื่อโรงเรียนตกหล่น <5% o โรงเรียนส่งข้อมูลนักเรียนภายใน ก. ย. 95% o สนามสอบส่งข้อมูลห้องเรียนภายใน ส. ค. 85% o ศูนย์สอบจัดห้องสอบแล้วเสร็จภายในเดือน ก. ย. 85% o ศูนย์สอบจัดสนามสอบแล้วเสร็จภายในเดือน ก. ย. 70% o โรงเรียนส่งข้อมูลไม่ครบหรือผิดพลาดทางเทคนิค 5% o โรงเรียนส่งข้อมูลไม่ถูกต้อง 5%

5 รายการจำนวน ประเด็น 2: การจัดสอบแผ่น o สนามสอบใช้กระดาษคำตอบผิดวิชา < 20 o สนามสอบใช้กระดาษคำตอบถ่ายเอกสาร < 20 o สนามสอบส่งกระดาษคำตอบไม่ครบ และหาไม่พบ < 50 o สนามสอบออกเลขที่นั่งสอบให้กับผู้เข้าสอบเอง < 50 o สนามสอบบันทึก สทศ. 3 ไม่สมบูรณ์ > 200 o ศูนย์สอบส่งกล่อง / ซองกระดาษคำตอบไม่ครบ 2 แห่ง o ศูนย์สอบรวม / สลับซอง ปะปนกัน > 1 แห่ง

6 รายการผลกระทบ สรุปผลกระทบต่อผู้เข้าสอบ o รายชื่อโรงเรียน / นักเรียนตกหล่นยุ่งยาก เสี่ยงต่อการไม่ได้สอบ o ข้อมูลนักเรียนผิดพลาดยุ่งยาก ในการนำผลสอบไปใช้ o กระดาษคำตอบหาย / ผิดวิชานักเรียนได้คะแนนเป็น 0 o ออกเลขที่นั่งสอบเองเสี่ยงต่อการประกาศผลไปผิด รร o สทศ. 3 ไม่สมบูรณ์เสี่ยงต่อการประกาศผลไปผิด รร o ระบุเด็กพิเศษผิดไม่คำนวนค่าสถิติ

7 100 %

8

9 จัดสอบถูกต้อง แม่นยำ และทันเวลา -- ผลสอบ ถูกต้อง แม่นยำ ทันเวลา ทุกคนได้สอบ โรงเรียนทุกแห่งต้องส่ง นักเรียนเข้าสอบ นักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบทุกคน ได้สอบ ทุกผลการสอบ ถูกต้อง ทันต่อการนำไปใช้

10 ปัจจัยของความสำเร็จ : ระบบ สารสนเทศ (O-NET) ขั้นตอนที่ 1. เข้าเว็บไซต์ สทศ. ที่ http://www.niets.or.th “ เข้าระบบ O-NET คลิกที่นี่ ” ขั้นตอนที่ 2. เลือกเมนู เข้าระบบ O-NET ( อยู่ด้านซ้ายมือ ) เลือกคำว่า “ เข้าระบบ O-NET คลิกที่นี่ ” ขั้นตอนที่ 3. กรอก ชื่อ ผู้ใช้ (username) และ รหัสผ่าน (password) ขั้นตอนที่ 4. ถ้าชื่อ ผู้ใช้ / รหัสผ่าน ถูกต้อง หน้าต่าง ใหม่ของระบบ โอเน็ตจะ ปรากฏขึ้น

11 เมนู หน้าหลัก

12 ปัจจัยของความสำเร็จ : คน กระบวนการ เทคโนโลยี

13 15 ม. ค.

14

15

16 ศูนย์สอบคือหัวใจของความสำเร็จ ด้วย คน กระบวนการ เทคโนโลยี


ดาวน์โหลด ppt เครื่องมือและสารสนเทศสำหรับศูนย์ สอบในระบบโอเน็ต กรกฎาคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google