งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การออกกำลังกาย ( EXERCISE ) 2 ออกกำลังกาย คือ การทำให้ มีการเคลื่อน ไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย โดยเน้นกล้าม เนื้อที่ใหญ่ ๆ เพื่อการ :- ๑. สร้างเสริมสุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การออกกำลังกาย ( EXERCISE ) 2 ออกกำลังกาย คือ การทำให้ มีการเคลื่อน ไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย โดยเน้นกล้าม เนื้อที่ใหญ่ ๆ เพื่อการ :- ๑. สร้างเสริมสุขภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1 การออกกำลังกาย ( EXERCISE )

3 2 ออกกำลังกาย คือ การทำให้ มีการเคลื่อน ไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย โดยเน้นกล้าม เนื้อที่ใหญ่ ๆ เพื่อการ :- ๑. สร้างเสริมสุขภาพ ๒. ป้องกันโรค ๓. รักษาโรค ๔. ฟื้นฟูสมรรถภาพ

4 3 ประโยชน์ของการออกกำลัง กาย / โทษ ๑. ระบบกล้ามเนื้อและเอ็น ขนาด ความคงทน ทำงาน นาน เก็บอาหาร การยอก ความ ปลอด ภัยของอวัยวะภายใน ภาวะฉุกเฉิน ตะคริว

5 4 หมายเหตุ : ต้องสะสมมาตั้งแต่อายุน้อย

6 5 ตะคริว ระดับแค ลเซี่ยม - รับประทาน ระดับเกลือ แกง - รับประทาน - เสีย เลือดไป เลี้ยงไม่พอ - ความ เย็น - เกร็ง +CO 2

7 6 ๒. ระบบ กระดูก ต้องรับน้ำหนัก แรงกด แรงบิด แรงดัด จึงไม่ผุ แข็งแรง เก็บ แคลเซี่ยม ต้องสะสมมา ตั้งแต่อายุ น้อย

8 7 ยายแก่หลังโกง พบมากใน ญ. ที่ขาดแคลเซี่ยม

9 8 ๓. ระบบการ ทรงตัว ฝึกการ ตอบสนอง ของอวัยวะการ ทรงตัวที่ หูฝึกประสาน การทำงาน ของอวัยวะต่าง ๆ เพื่อ การทรงตัว

10 9 ๔. ระบบการไหลเวียนของ เลือด เลือดไปหล่อเลี้ยงยัง อวัยวะต่าง ๆ ทำให้ชะลอ ความชรา ไปยังสมอง หัว ใจ ปอด ตับ ใต ลำไส้ ผิว หนัง ผม ขน เล็บ ฟัน

11 10 ๕. ระบบหัวใจหัวใจ ความแข็งแรง อดทน ทำงานได้นาน มีกำลัง สำรองในยามฉุกเฉิน การขยายตัว / ยืดหยุ่น ของหลอดเลือดเต็มที่

12 11 ๖. ระบบหายใจ ปอด หลอดลม ถุงลม กล้ามเนื้อเกี่ยว กับการหายใจ กระบัง ลม.

13 12 ๗. ทางเดินอาหาร กระเพาะ ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ การย่อย การ ขับลม ท้องอืด ท้องเฟ้อ เลอเปรี้ยว กรดในกระ เพาะ แผลในกระเพาะ ท้องผูก ตดเหม็นมาก

14 13 ๘. ระบบทางเดินปัสสาวะ ใต กรวยใต ท่อใต กระเพาะปัสสาวะ ต่อมลูกหมาก

15 14 ๙. ระบบ ฮอร์โมน ไทรอยด์ หมวกใต การ เจริญเติมโต ( ต่อมที่ใต้ สมอง ) หลังไข่ ลูก อัณทะ ภูมิแพ้ หอบหืด ท้องอืด ความดัน การ อักเสบ

16 15 ๑๑. ระบบประสาทอัตโนมัติ การเต้นของหัวใจ การหด / ขยายตัวของหลอด เลือดทั้งตัว หดและขยายตัวของหลอด ลม ลำไส้บีบตัว / คลายตัว

17 16 ๑๒. ระบบความต้านทาน ต่อการติดเชื้อโรคต่าง ๆ - แบคทีเรีย รา ไววัส มะเร็ง การหายป่วย

18 17 ๑๓. ระบบน้ำและเกลือแร่ สมดุล จากการขับ น้ำและเกลือ แร่ออกจาก ร่างกายทางผิวหนัง และ ปัสสาวะ ( ดีกว่าห้องแอร์ )

19 18 การออกกำลังกายมี ๓ แนวทาง ๑. การงาน ซึ่งเน้นเรื่อง กล้ามเนื้อใหญ่ ๆ การทำงานเบา ๆ : นั่งโต้ะ ทำงาน เป็นการทำกิจที่ใช้กล้าม ขนาดใหญ่ ? ออกกำลัง ?. การทำงานบ้าน : มีการเดิน ? ยกของ ? ใช้กล้ามเนื้อใหญ่ ?. การทำงานหนัก : เป็นการ ออกกำลังกายจากการทำกิจต่าง ๆ ใช่หรือไม่ ? เราควรออกกำลังกายแบบ ไหนดี ?

20 19 ๒. การออกกำลังกายเพื่อสร้าง เสริมสุขภาพ มี ๒ แบบ ๑. แบบแอนแอร์โรบิค คือ การ ออกแรงของกล้ามเนื้อขนาดใหญ่ เป็นระยะเวลาสั้น ๆ. การออกกำลัง แบบนี้ไม่ต้องการอากาศ คือ กลั้นใจ ก็ทำได้เช่น ตอนยกของ ยกน้ำหนัก เล่นก็อฟ ( ขณะเหวี่ยงไม้ )..... ข้อดี.... ความแรง ทิศทาง ความ แม่นยำ กำลัง ข้อเสีย..... ขาดอากาศ หัวใจ ทำงานหนัก ความดันโลหิตขึ้น เส้น โลหิตแตก หัวใจวาย.....

21 20 แอร์โรบิก / แอนแอร์โรบิด

22 21 ๒. แบบแอร์โรบิค คือ การออก แรงของกล้ามเนื้อขนาดใหญ่เป็น ระยะนาน เพื่อการขนส่งอาหารอ็ อก - ซิเจน และเพื่อขนถ่ายของเสียออก จากกล้ามเนื้ออย่างต่อเนื่อง เช่น การเดิน วิ่ง ว่ายน้ำ ตีแบท เท็นนิส ปิง - ปอง การทำกิจที่ใช้กำลังหรือ การเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อ ใหญ่ ๆ อย่างต่อเนื่อง. ข้อดี.... เพิ่มกำลังหัวใจ / กล้ามเนื้อ ความคงทน การ ไหลเวียน ความยืดหยุ่นของหลอด เลือด กระดูก. ข้อเสีย..... ผู้สูงอายุอาจทำได้ ยาก.

23 22

24 23 กลั้นหายใจ / หายใจ + ออกกำลัง ว่ายน้ำ / ดำน้ำ ?

25 24 ๓. การแพทย์ แบ่งออกเป็น ๕ ชนิด ก่อนอื่นควรรู้จักคำว่า - มุมของการ เคลื่อนไหว - กำลัง - ความคงทน - การ ประสานการทำงาน..... ๑. ออกกำลังชนิดให้ผู้อื่นทำให้ โดย ไม่มีแรงต้านทาน ๒...... ชนิดใช้แรงของตนเองเอง โดยมีการใช้แรงจาก ภายนอกช่วย ๓...... ออกแรงชนิดด้วยตนเอง + ไม่ มีแรงต้าน ๔..... ออกแรงชนิดด้วยตนเอง + มี แรงต้าน ๕...... ออกแรงต้านมากขึ้นเรื่อยๆ

26 25 ๑. ออกกำลังชนิดให้ผู้อื่นทำให้ โดยไม่มีแรงต้านทาน (passive exercise) ต้านทาน อัมพาต ต้องช่วยโดยแรงภายนอก - เพื่อการเคลื่อนไหว - ป้องกันการหดรั้งของ กล้ามเนื้อ เอ็น ผังผืด บอกวิธีออกกำลังกายผู้ป่วย อัมพาต

27 26 ๒..... ชนิดใช้แรงของตนเองเอง โดยมีการใช้แรงจากภายนอก ช่วย (active assistive exercise) สำหรับผู้ที่มีกำลังน้อย เช่น ผู้ป่วยอัมพาต

28 27 ๓...... ออกแรงชนิดด้วย ตนเอง + ไม่มีแรงต้าน (active exercise) Med. active exercise of hand Med. act. exer.

29 28 Med.exercise

30 29 ๔...... ออกแรงชนิดด้วย ตนเอง + มีแรงต้าน (active resistive exercise)

31 30 ๕...... ออกแรงต้านมากขึ้น เรื่อยๆ (active progressive resistive exercise)

32 31

33 32 เดิน วื่ง

34 33

35 34 ออกกำลังแบบชกมวยไทย

36 35

37 36 สวัสดีครับ


ดาวน์โหลด ppt 1 การออกกำลังกาย ( EXERCISE ) 2 ออกกำลังกาย คือ การทำให้ มีการเคลื่อน ไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย โดยเน้นกล้าม เนื้อที่ใหญ่ ๆ เพื่อการ :- ๑. สร้างเสริมสุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google