งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการของทุนนิยม กำไร สูงสุด ราคาขายแพงสุด ต้นทุนต่ำสุด - ผูกขาดกีดกัน คู่แข่ง - ค่าแรงต่ำสุด - ภาษีต่ำสุด - ค่าเช่า ต่ำสุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการของทุนนิยม กำไร สูงสุด ราคาขายแพงสุด ต้นทุนต่ำสุด - ผูกขาดกีดกัน คู่แข่ง - ค่าแรงต่ำสุด - ภาษีต่ำสุด - ค่าเช่า ต่ำสุด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการของทุนนิยม กำไร สูงสุด ราคาขายแพงสุด ต้นทุนต่ำสุด - ผูกขาดกีดกัน คู่แข่ง - ค่าแรงต่ำสุด - ภาษีต่ำสุด - ค่าเช่า ต่ำสุด

2 การเปิดเสรี : แรงขับของระบบ ทุนนิยม การล่าเมืองขึ้น การตั้งกลุ่มค้าเสรีภายในกลุ่ม ร่วมกันกีดกัน รายอื่นนอกกลุ่ม - จากตลาดร่วมยุโรป ถึง สหภาพยุโรป – FTA ( เขตการค้าเสรี ) การวางกลไกครอบงำโลก - ธนาคารโลก ไอ เอ็ม เอฟ

3 คนงานกับการแข่งขันกันครอบ โลกของทุนนิยม ทุนนิยม กำไร สูงสุด ต้นทุน ต่ำสุด แรงงาน การจ้างงานแบบ ยืดหยุ่น เขตเศรษฐกิจ พิเศษ

4 การจ้างงานแบบยืดหยุ่น ยืดหยุ่น : จ้างเมื่อไรก็ได้ เลิก จ้างเมื่อไรก็ได้ ไม่ เสียค่าป่วยการ ตัวอย่าง : ไม่มีค่าจ้างขั้นต่ำ : ไม่มีชั่วโมงทำงาน ขั้นต่ำและค่าล่วงเวลา : ไม่มีสภาพการจ้าง ที่มีความมั่นคง เลิก จ้างง่าย ไม่มี ค่าชดเชยหรือ ค่าเสียหาย

5 เขตเศรษฐกิจพิเศษ = การจ้างงานแบบยืดหยุ่น + การลดหย่อนภาษี + การจัดบริการอำนวยความ สะดวก ทุ่นค่าใช้จ่ายให้แก่นักลงทุน = เพื่อให้ต้นทุนต่ำสุด


ดาวน์โหลด ppt หลักการของทุนนิยม กำไร สูงสุด ราคาขายแพงสุด ต้นทุนต่ำสุด - ผูกขาดกีดกัน คู่แข่ง - ค่าแรงต่ำสุด - ภาษีต่ำสุด - ค่าเช่า ต่ำสุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google