งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พุทธประวัติ - ชาดก สาระการเรียนรู้ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เสนอ อ. วรรณดี จิตต์จนะ จัดทำโดย ด. ช. กันต์ปภพ รักแก้ว เลขที่ 3 ด. ญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พุทธประวัติ - ชาดก สาระการเรียนรู้ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เสนอ อ. วรรณดี จิตต์จนะ จัดทำโดย ด. ช. กันต์ปภพ รักแก้ว เลขที่ 3 ด. ญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พุทธประวัติ - ชาดก สาระการเรียนรู้ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เสนอ อ. วรรณดี จิตต์จนะ จัดทำโดย ด. ช. กันต์ปภพ รักแก้ว เลขที่ 3 ด. ญ. นันทิชา ชีพเมืองแมน เลขที่ 24 ด. ช. สมศักดิ์ เจียมศรี เลขที่ 11 ด. ญ. วริศรา สมศรี เลขที่ 34 ด. ญ. อนิรุต มีณรงค์ เลขที่ 13 ด. ญ. ศุภรัตน์ ยะภักดี เลขที่ 35 ด. ญ. แสงนภา วงษ์ศรีดี เลขที่ 17 ด. ญ. อาภา วรรณ จันทาบ เลขที่ 40 ด. ญ. นลพรรณ พ่วงนาคพันธุ์ เลขที่ 23 ด. ญ. อารดา บุณเกียรติ เลขที่ 41 ด. ช. อุดมโชค กลิ่นระรวย เลขที่ 14 นักเรียนช่วงชั้นที่ ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ / ๒

2 สุวรรณหงส์ชาดก ในสมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้าประทับ อยู่วันเชตวัน เมืองสาวัตถี ทรง ปรารภภิกษุณีชื่อ ๔ุลนันทา ผู้ไม่ รู้จักประมาณในการบริโภค กระเทียม สร้างความเดือดร้อนให้ ชาวบ้าน ได้ตรัสอดีตนิทานมา สาธก ว่า... กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว พระ โพธิสัตว์เกิดเป็นพราหมณ์ตระกูล หนึ่ง มีภรรยาและลูกสาว ๓ คน ชื่อ นันทา นันทวดี และสุนันทา พอลูก สาวทั้ง ๓ ได้สามีแล้วทุกคน พราหมณ์ก็เสียชีวิตไปเกิดเป็น หงส์ทองคำระลึกชาติได้ วันหนึ่งได้เห็นความลำบากของ นางพราหมณีและลูกสาวของตนที่ ต้องรับจ้างคนอื่นเลี้ยงชีพ จึงเกิด ความสงสาร ได้โผบินไปจับที่บ้าน นางพราหมณีแล้วเล่าเรื่องราวให้ นางพราหมณีและลูกสาวฟัง และ ได้สลัดขนให้แก่พวกเขาเหล่านั้น คนละหนึ่งขนแล้วก็บินหนีไป หงส์ทองได้มาเป็นระยะๆ มาครั้งใด ก็สลัดขนให้ครั้งละหนึ่งขนโดย ทำนองนี้ นางพราหมณีและลูกสาว จึงร่ำรวยและมีความสุขไปตามๆ กัน

3 สุวรรณหงส์ชาดก ต่อมาวันหนึ่งนางพราหมณีเกิดความโลภอยากได้มาก กว่าเดิมจึงปรึกษากับลูกๆ ว่า " ถ้าหงส์มาครั้งนี้ พวกเราจะจับถอนขนเสียให้หมด เพื่อจะได้มีทรัพย์สมบัติมาก " พวกลูกๆ ไม่เห็นดีด้วย แต่นางพราหมณีไม่สนใจ ครั้ง วันหนึ่งพญาหงส์ทองมาอีก นางก็ได้จับถอนขนเสียให้ หมด ขนเหล่านั้นกลายเป็นขนนกธรรมดาเท่านั้น เพราะ พญาหงส์ทองมิได้ให้ด้วยความสมัครใจ นางพราหมณี ได้เลี้ยงหงส์นั้นจนขนงอกขึ้นมาใหม่เต็มตัว หงส์ก็ได้ บินหนีไปโดยไม่ได้กลับมาอีกเลย พระพุทธองค์ เมื่อนำอดีตนิทานมาสาธกแล้ว ได้ตรัส พระคาถาว่า " บุคคลได้สิ่งใดควรยินดีสิ่งนั้น เพราะความโลภเกิน ประมาณเป็นความชั่วแท้ นางพราหมณีจับเอาพญา หงส์ทองแล้วจึงเสื่อมจากทองคำ " นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า โลภมาก มักลาภหาย


ดาวน์โหลด ppt พุทธประวัติ - ชาดก สาระการเรียนรู้ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เสนอ อ. วรรณดี จิตต์จนะ จัดทำโดย ด. ช. กันต์ปภพ รักแก้ว เลขที่ 3 ด. ญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google