งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การลดอากรขาเข้าระหว่าง ประเทศสมาชิก ASEAN Common Effective Preferential Tariff : CEPT 2546 สินค้าทั้งหมดมีอัตราอากร ขาเข้าร้อยละ 0-5( ประเทศ ไทยมีทั้งหมด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การลดอากรขาเข้าระหว่าง ประเทศสมาชิก ASEAN Common Effective Preferential Tariff : CEPT 2546 สินค้าทั้งหมดมีอัตราอากร ขาเข้าร้อยละ 0-5( ประเทศ ไทยมีทั้งหมด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การลดอากรขาเข้าระหว่าง ประเทศสมาชิก ASEAN Common Effective Preferential Tariff : CEPT 2546 สินค้าทั้งหมดมีอัตราอากร ขาเข้าร้อยละ 0-5( ประเทศ ไทยมีทั้งหมด 9110 รายการ ) 2546 ใช้อัตราอากรร้อยละ 0 (5466 รายการหรือ 60%) 2549 สินค้า 9 กลุ่มอุตสาหกรรม จะมีอัตราภาษีร้อยละ 0 (85% ต่อกลุ่มสินค้า ) Roadmap 2553 ใช้อัตราอากรร้อยละ 0 ทั้งหมด (FTA) 2563 เปิดเสรีทุกรูปแบบ (Hanoi Action Plan)

2 เงื่อนไข AFTA (CEPT) ใช้กับการลดภาษี 1. ได้แหล่งกำเนิดสินค้า WO or Content 40% 2. ใช้ Content 20% ขึ้นไปมาสะสมใน CEPT จนถึง 40% ได้ (ASEAN Cumulative Rule of Origin: CRO) 1 / 7 / 2548 3. ใช้เกณฑ์ Substantial Transformation สำหรับสินค้าที่มี Content < 40% 2549RM

3 การคำนวณค่า % Local Content Originating Materials วัตถุดิบ ในประเทศ Production Cost ต้นทุน การผลิต Other Costs ค่าใช้จ่ายและต้นทุนอื่นๆ SUM = Local Content ส่วนที่ ใช้ในประเทศ %Local Content = Local Content x 100 (40) F.O.B. Price หรือ = F.O.B. Price - Non- ASEAN Content x 100 F.O.B. Price Non-ASEAN Content is calculated from the summation of C.I.F prices of non-ASEAN originating materials

4 ASEAN and Other Regional Areas 1. ASEAN CER (Australia & New Zealand) 2. ASEAN-Korea อยู่ในระหว่างดำเนินการเจรจาเปิดการค้าเสรี 3. ASEAN-China, ASEAN-India, ASEAN-Japan ลดอากรขาเข้า Sensitive List ROO

5 ประเด็นพิจารณาโอกาสและอุปสรรคการเปิดการค้าเสรี กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า 1. วัตถุดิบนำเข้า เช่น หนังวัว ปลาทูน่า ถั่วเหลือง ปลาป่น...... 2. เครื่องจักร ( ใหญ่ - เล็ก ) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ 3. Technology “ การฟอกย้อม ” “CT” “Tan & Finishing”… 4. ความรู้ ความเชี่ยวชาญของบุคลากร การศึกษาและภาษา 5. การปรับตัวของผู้บริหาร ( เจ้าของกิจการ )

6 สอบถามข้อมูล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย www.fti.or.th


ดาวน์โหลด ppt การลดอากรขาเข้าระหว่าง ประเทศสมาชิก ASEAN Common Effective Preferential Tariff : CEPT 2546 สินค้าทั้งหมดมีอัตราอากร ขาเข้าร้อยละ 0-5( ประเทศ ไทยมีทั้งหมด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google