งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2546 สินค้าทั้งหมดมีอัตราอากรขาเข้าร้อยละ 0-5

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2546 สินค้าทั้งหมดมีอัตราอากรขาเข้าร้อยละ 0-5"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การลดอากรขาเข้าระหว่างประเทศสมาชิก ASEAN Common Effective Preferential Tariff : CEPT
2546 สินค้าทั้งหมดมีอัตราอากรขาเข้าร้อยละ 0-5 (ประเทศไทยมีทั้งหมด 9110 รายการ) 2546 ใช้อัตราอากรร้อยละ 0 (5466 รายการหรือ 60%) 2549 สินค้า 9 กลุ่มอุตสาหกรรมจะมีอัตราภาษีร้อยละ 0 (85% ต่อกลุ่มสินค้า) Roadmap 2553 ใช้อัตราอากรร้อยละ 0 ทั้งหมด (FTA) 2563 เปิดเสรีทุกรูปแบบ (Hanoi Action Plan)

2 เงื่อนไข AFTA (CEPT) ใช้กับการลดภาษี
1. ได้แหล่งกำเนิดสินค้า WO or Content 40% 2. ใช้ Content 20% ขึ้นไปมาสะสมใน CEPT จนถึง 40% ได้ (ASEAN Cumulative Rule of Origin: CRO) 1 / 7 / 2548 3. ใช้เกณฑ์ Substantial Transformation สำหรับสินค้าที่มี Content < 40% 2549RM

3 การคำนวณค่า % Local Content
Originating Materials วัตถุดิบในประเทศ Production Cost ต้นทุนการผลิต Other Costs ค่าใช้จ่ายและต้นทุนอื่นๆ SUM = Local Content ส่วนที่ใช้ในประเทศ %Local Content = Local Content x (40) F.O.B. Price หรือ = F.O.B. Price - Non-ASEAN Content x 100 F.O.B. Price Non-ASEAN Content is calculated from the summation of C.I.F prices of non-ASEAN originating materials

4 ASEAN and Other Regional Areas
ลดอากรขาเข้า Sensitive List ROO 1. ASEAN CER (Australia & New Zealand) 2. ASEAN-Korea 3. ASEAN-China, ASEAN-India, ASEAN-Japan อยู่ในระหว่างดำเนินการเจรจาเปิดการค้าเสรี

5 ประเด็นพิจารณาโอกาสและอุปสรรคการเปิดการค้าเสรี
กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า 1. วัตถุดิบนำเข้า เช่น หนังวัว ปลาทูน่า ถั่วเหลือง ปลาป่น...... 2. เครื่องจักร(ใหญ่-เล็ก) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ 3. Technology “การฟอกย้อม” “CT” “Tan & Finishing”… 4. ความรู้ ความเชี่ยวชาญของบุคลากร การศึกษาและภาษา 5. การปรับตัวของผู้บริหาร (เจ้าของกิจการ)

6 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สอบถามข้อมูล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย The End


ดาวน์โหลด ppt 2546 สินค้าทั้งหมดมีอัตราอากรขาเข้าร้อยละ 0-5

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google