งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบปฏิบัติการ DOS Disk Operating System. DOS คือ คือ ระบบปฏิบัติการ ( เริ่มแรกของคอมพิวเตอร์ ) หรือ หรือ MicroSoft Disk Operating System จัดอยู่ จัดอยู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบปฏิบัติการ DOS Disk Operating System. DOS คือ คือ ระบบปฏิบัติการ ( เริ่มแรกของคอมพิวเตอร์ ) หรือ หรือ MicroSoft Disk Operating System จัดอยู่ จัดอยู่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบปฏิบัติการ DOS Disk Operating System

2 DOS คือ คือ ระบบปฏิบัติการ ( เริ่มแรกของคอมพิวเตอร์ ) หรือ หรือ MicroSoft Disk Operating System จัดอยู่ จัดอยู่ ในประเภท ซอฟต์แวร์ ( ระบบ ) ทำหน้าที่ ทำหน้าที่ ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์ ผลิตโดย ผลิตโดย บริษัทไมโครซอฟต์คอร์เปอเรชัน

3 Over view MS - DOS Windows 9x || Me Window XP Windows Vista || 7

4 การใช้งาน DOS Using DOS

5

6

7

8

9

10 คำสั่งที่ 1 เลือกไดรว์ฟ C:\Documents and Settings\user> d: D:\>

11 คำสั่งที่ 2 สร้างไดเรคทอรี (mkdir) D:\> mkdir 12345678 D:\>

12 คำสั่งที่ 3 เข้าสู่ไดเรคทอรี (cd) D:\> cd 12345678 D:\12345678>

13 คำสั่งที่ 4 ดูรายละเอียดไดเรคทอรี (Dir) D:\12345678> dir Volume in drive D has no label. Volume Serial Number is 52PX-AJNJ Directory of D:\12345678 11/15/200701.15 PM. 11/15/200701.15 PM.. 0 File(s)0 bytes 2 Dir(s) 9,205,021,000 bytes free

14 คำสั่งที่ 5 ออกจากไดเรคทอรี D:\12345678> cd.. D:\> วิธีที่ 1

15 คำสั่งที่ 5 ออกจากไดเรคทอรี D:\12345678> cd\ D:\> วิธีที่ 2

16 HEIRARCHyHEIRARCHy HEIRARCHyHEIRARCHy PATHPATH C:\D:\X:\ Root

17 cd\ cd..

18 คำสั่งที่ 6 การสร้างไฟล์ D:\12345678> copy con t1.txt This is my test file create by DOS. 15 Nov 2007 D:\>cd 12345678 D:\ 12345678 >

19 คำสั่งที่ 7 การเปิดไฟล์ D:\12345678>t1.txt D:\>cd 12345678 D:\12345678>

20 คำสั่งที่ 8 การคัดลอกไฟล์ D:\12345678> D:\12345678>copy t1.txt t02.txt 1 file(s) copied. D:\12345678>

21 คำสั่งที่ 9 การเปลี่ยนชื่อไฟล์ D:\12345678> D:\12345678>ren t02.txt 12345678.txt D:\12345678>

22 Mission DOS

23 1. ใช้คำสั่ง DOS สร้างไดเรคทอรี ( โฟลเดอร์ ) ชื่อ _dos ไว้ในไดรว์ฟ D 2. สร้างไดเรคทอรีย่อย ชื่อ ex1 ไว้ในโฟลเดอร์ _dos 3. สร้างไฟล์ ชื่อ mission1.txt ไว้ในโฟลเดอร์ ex1 ซึ่งมีข้อมูลดังนี้ nisit code : name : major : หลังจากป้อนข้อมูลแล้วให้ทำการบันทึก โดย ctrl+z หลังจากป้อนข้อมูลแล้วให้ทำการบันทึก โดย ctrl+z 4. คัดลอกไฟล์ mission1.txt นำไปไว้ในโฟลเดอร์ _dos 5. เปลี่ยนชื่อไฟล์ mission1.txt ในโฟลเดอร์ _dos เป็นชื่อ mcopy.txt เป็นชื่อ mcopy.txt

24 To be continue… Download http://fscieng.csc.ku.ac.th/~psk/edp532/dos1.ppt


ดาวน์โหลด ppt ระบบปฏิบัติการ DOS Disk Operating System. DOS คือ คือ ระบบปฏิบัติการ ( เริ่มแรกของคอมพิวเตอร์ ) หรือ หรือ MicroSoft Disk Operating System จัดอยู่ จัดอยู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google