งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 10 มรรยาทไทย 第十单元礼貌、礼节

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 10 มรรยาทไทย 第十单元礼貌、礼节"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 10 มรรยาทไทย 第十单元礼貌、礼节
บทที่ 10 มรรยาทไทย 第十单元礼貌、礼节 授课教师 刀云香

2 课程名称 泰语口语 หัวข้อบรรยาย (Topic) บทที่ ๑๐ มรรยาทไทย 讲授主题 第10单元 礼貌 礼节
课程名称 泰语口语 หัวข้อบรรยาย (Topic) บทที่ ๑๐ มรรยาทไทย 讲授主题 第10单元 礼貌 礼节 ชั่วโมงเรียน 8 ชั่วโมง 教学课时 8小时

3 教学目的 ชาติไทยเป็นชาติที่มีวัฒนธรรมอันดีงาม เป็นที่ประทับใจของชาวต่างประเทศมาช้านาน โดยเฉพาะมรรยาทอันนุ่มนวล อ่อนน้อมนักศึกษารู้จักมรรยาทไทย การไหว้และประเพณีไทย และสามารถใช้คำสุภาพมาใช้ในชีวิตประจำวันและเหมาะสมกับสถานที่ได้อย่างถูกต้อง นักศึกษาสามารถใช้ภาษาไทยไปต้อนรับแขกคนไทย นักศึกษาสามารถใช้โครงสร้างประโยคภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม นักศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีไทย

4 教学内容 ความหมายของมรรยาท มารยาท เป็นระเบียบแบบแผนการประพฤติที่ดีงามอันแสดงถึงพฤติกรรมที่สุภาพเรียบร้อย ละมุนละไมทั้งทางกาย วาจาโดยมีใจเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมให้แสดงออกได้อย่างเหมาะสม เป็นองค์ประกอบย่อยของวัฒนธรรมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติที่สมควรจะถ่ายทอดสืบต่อไป มารยาทไทยเป็นกิริยามารยาทที่    คนไทยได้สร้างสรรค์ให้เหมาะกับลักษณะนิสัยของคนไทยและสภาพแวดล้อมของประเทศไทย

5 教学内容 ประเพณีวันลอยกระทง เป็นประเพณีโบราณของไทย แต่ไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าทำกันมาตั้งแต่เมื่อไร เท่าที่ปรากฏ กล่าวได้ว่ามีมาตั้งแต่สุโขทัยเป็นราชธานี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสันนิษฐาน ว่า เดิมทีเดียวเห็นจะเป็นพิธีของพราหมณ์ กระทำเพื่อบูชาพระผู้เป็นเจ้าทั้งสาม คือ พระอิศวร พระนารายณ์ และพระพรหม ต่อมาได้ถือตามแนวทางพระพุทธศาสนา มีการชักโคมเพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุพระจุฬามณีในชั้นดาวดึงส์ และลอยโคมเพื่อบูชารอยพระพุทธบาท ซึ่งประดิษฐาน ณ หาดทรายแม่น้ำนัมมทา ในสมัยสุโขทัย นางนพมาศพระสนมของพระร่วงได้คิดทำกระทงถวายเป็นรูปดอกบัวและรูปต่างๆให้ทรงลอยตามสายน้ำไหล

6 教学内容 ประเพณีสงกรานต์ ถือเป็นประเพณีการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ที่ยึดถือปฏิบัติมาแต่โบราณช่วง วันสงกรานต์ จึงเป็นวันแห่งความ เอื้ออาทร ความรัก ความผูกพัน ที่มีต่อกันทั้งในครอบครัว ชุมชน สังคม และ ศาสนา ดังนี้ คุณค่าต่อต่อครอบครัวทำให้สมาชิกของครอบครัวได้มีโอกาสมาอยู่ร่วมกัน เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตา เช่นช่วยกันทำความสะอาดบ้าน จัดบ้านใหม่ ช่วยกันทำขนมไว้ทำบุญและเลี้ยงลูกหลาน ขนมไทย สงกรานต์ กะละแม ลอดช่องน้ำกะทิ ฯลฯ

7 การไหว้ การไหว้ -- การกราบ -- การนั่งพับเพียบต่อหน้าผู้ใหญ่
-- การยืนสนทนากับผู้ใหญ่ -- การเดินผ่านผู้ใหญ่ -- การต้อนรับแขก -- การรับประทานอาหาร -- การโดยสารรถประจำทาง

8 บทสนทนา พิชชา : สวัสดีค่ะ ธีรดา : สวัสดีค่ะ
พิชชา : สวัสดีค่ะ ธีรดา : สวัสดีค่ะ พิชชา : คุณพิชเคยเรียนประเพณีไทยมาบ้างหรือเปล่าคะ ธีรดา : เคยเรียนมาบ้างค่ะ เช่น ประเพณีวันสงกรานต์ วันลอยกระทง วันมาฆบูชาเป็นต้นค่ะ พิชชา : ก็เยอะเหมือนกันค่ะ คุณคิดว่าเทศกาลไหนสนุกที่สุด ธีรดา : ฉันคิดว่าวันลอยกระทงค่ะ ฉันยังจำได้ว่าตอนที่ฉันไปลอยกระทงที่เชียงใหม่ คนเยอะมาก บนท้องฟ้าก็เต็มไปด้วยโคมไฟ ทกคนต่างก็ยิ้มแย้มแจ่มใส สนุกมาก

9 บทสนทนา พิชชา : ใช้ค่ะ คิดเหมือนกันเลย อีกไม่กี่วันก็จะถึงวันลอยกระทงแล้วนะคะ อย่าลืมชวนฉันไปลอยกระทงนะ ธีรดา : ค่ะ ไม่ลืมหรอก

10 คำศัพท์เพิ่มเติม วันมาฆบูชา วันลอยกระทง วันสงกรานต์

11 แบบฝึกหัด ให้นักศึกษาอ่านบทสนทนาและท่องคำศัพท์ใหม่ที่เรียนนั้น ชั่วโมงหน้าเขียนตามคำบอกในเวลาเรยีน อาจารย์หาประโยคที่เเกี่ยวข้องกับบทเรียนมาให้นักศึกษาฝึกแปลเป็นไทยหรือจีนเพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในด้านแปล

12 สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 10 มรรยาทไทย 第十单元礼貌、礼节

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google