งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการข้อมูลกับฐานข้อมูล [ การแก้ไขข้อมูล ] Teerapong Sangraksawong.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการข้อมูลกับฐานข้อมูล [ การแก้ไขข้อมูล ] Teerapong Sangraksawong."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการข้อมูลกับฐานข้อมูล [ การแก้ไขข้อมูล ] Teerapong Sangraksawong

2 คำสั่ง include การนำไฟล์อื่นมาร่วมประมวลผลโดยใช้คำสั่ง include mysql_connect; mysql_select_db; include(“connect.php”); connect.php employee.phpemp_edit.php

3 แนวคิดในการออกแบบการแก้ไข หน้าหลัก _________ หน้าแก้ไขข้อมูล _________ หน้าบันทึกข้อมูล employee.php emp_edit.phpemp_save.php

4 employee.php เพิ่มลิงค์และส่งค่า emp_id ไปยังหน้า emp_edit.php emp_edit.php?emp_id=

5 emp_edit.php empid txtname txttel txtemail txtaddress btnedit

6 เพิ่ม code ให้กับหน้า emp_edit.php $empid = $_GET["emp_id"]; $sql = "select * from employee where emp_id = '$empid'"; $result = mysql_query($sql); $row = mysql_fetch_array($result);

7 emp_save.php $empid= $_POST["empid"]; $empname = $_POST["txtname"]; $emptel = $_POST["txttel"]; $empemail = $_POST["txtemail"]; $empaddress = $_POST["txtaddress"]; $sql = "UPDATE employee SET emp_name= '$empname', emp_tel='$emptel', emp_email='$empemail', emp_address='$empaddress' WHERE emp_id ='$empid' "; echo $sql; mysql_query($sql);


ดาวน์โหลด ppt การจัดการข้อมูลกับฐานข้อมูล [ การแก้ไขข้อมูล ] Teerapong Sangraksawong.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google