งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ใบงานที่ 7 การรับและ แสดงผลข้อมูล.  หน้าตาของโปรแกรมมีดังนี้ แนะนำโปรแกรม Turbo c++

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ใบงานที่ 7 การรับและ แสดงผลข้อมูล.  หน้าตาของโปรแกรมมีดังนี้ แนะนำโปรแกรม Turbo c++"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ใบงานที่ 7 การรับและ แสดงผลข้อมูล

2  หน้าตาของโปรแกรมมีดังนี้ แนะนำโปรแกรม Turbo c++

3 ฟังก์ชั้นทีใช้ในการแสดงผลข้อมูลออก ทางจอภาพคือ printf () มีหน้าที่หลักคือ แปลงข้อมูลในลักษณะของเลขฐานสองที่ คอมประมวลผลได้ ให้อยู่ในรูปแบบที่ มนุษย์เข้าใจ ก่อนแสดงผลข้อมูลออกทาง จอภาพ การแสดงผลข้อมูล

4 Printf(“format string”,list of data); โดย - format string คือ ชุดข้อความสำหรับการ แสดงผล - list of data คือ รายการข้อมูลต่างๆ โดย ในการกำหนดใด้แสดงผลข้อมูลมากกว่า 1 ตัวจะใช้เครื่องหมาย, คั่นระหว่างรายการ รูปแบบคำสั่ง printf

5 ตัวอย่างการทำงาน คำสั่งผลลัพธ์ Printf(“ABCD”);ABCD Printf(“1234”);1234 Printf(“ABCD”); Printf(“1234”); Printf(“hello”); ABCD1234hello อักขระควบคุมการแสดงการใช้งาน \n ใช้ในการขึ้นบรรทัดใหม่ \t ใช้ในการเว้นช่องว่าง 1 แทป Printf(“ABCD\n”); Printf(“1234\n”); Printf(“hello\n”); ABCD1234hello

6 - เปิดโปรแกรมแล้วพิมพ์โค๊ดโปรแกรมลงไป วิธีการใช้งานโปรแกรม turbo c++

7 - เมื่อพิมพ์เสร็จแล้ว ก็ทำการรันโปรแกรม โดยไปที่ เมนู Debug>>Run วิธีการใช้งานโปรแกรม turbo c++

8 - สุดท้ายก็จะได้ผลลัพธ์ของโปรแกรมออกมา วิธีการใช้งานโปรแกรม turbo c++

9 ตัวอย่างโปรแกรมการ แสดงผลข้อมูล

10 1. ฟังก์ชั่นที่ใช้ในการแสดงผลข้อมูลออก ทางจอภาพคือ 2. List of data คือ 3. \n มีหน้าที่คือ 4. จากผลลัพธ์จะเขียนโค๊ดโปรแกรมได้อย่างไร 5. จากโค๊ด ผลลัพธ์ของโปรแกรมจะเป็นอย่างไร แบบทดสอบใบงานที่ 7


ดาวน์โหลด ppt ใบงานที่ 7 การรับและ แสดงผลข้อมูล.  หน้าตาของโปรแกรมมีดังนี้ แนะนำโปรแกรม Turbo c++

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google