งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัญลักษณ์  เครื่องหมายรูปแบบต่างๆ ซึ่งใช้สำหรับ สื่อสารความหมายให้เข้าใจตรงกัน หน่วยงานต่างๆได้กำหนดสัญลักษณ์ไว้ เป็นมาตรฐานแล้ว สามารถนำไปใช้ได้ ตามความเหมาะสมต่อไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัญลักษณ์  เครื่องหมายรูปแบบต่างๆ ซึ่งใช้สำหรับ สื่อสารความหมายให้เข้าใจตรงกัน หน่วยงานต่างๆได้กำหนดสัญลักษณ์ไว้ เป็นมาตรฐานแล้ว สามารถนำไปใช้ได้ ตามความเหมาะสมต่อไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สัญลักษณ์  เครื่องหมายรูปแบบต่างๆ ซึ่งใช้สำหรับ สื่อสารความหมายให้เข้าใจตรงกัน หน่วยงานต่างๆได้กำหนดสัญลักษณ์ไว้ เป็นมาตรฐานแล้ว สามารถนำไปใช้ได้ ตามความเหมาะสมต่อไป ซึ่งมี รายละเอียด รูปแบบและความหมายที่ แตกต่างไป

3 การเขียนผังงานจะใช้รูปภาพที่เป็น มาตรฐานสากลนำไปเขียนแทนกิจกรรมต่างๆ ซึ่งกิจกรรมต่างๆก็จะใช้สัญลักษณ์แตกต่างกัน ออกไป การเขียนแสดงอัลกอริทึมด้วยผังงาน สามารถออกแบบได้ง่าย ผู้อื่นสามารถเข้าใจผัง งานได้ง่าย เพราะเป็นมาตรฐานสากล เมื่อนำ ผังงานไปเขียนโปรแกรมก็จะทำใด้สะดวก รวดเร็ว * อัลกอริธึม Algorithm คือ กระบวนการ การ ทำงานที่ใช้การตัดสินใจ โดยนำหลักเหตุผล และคณิตศาสตร์มาช่วยเลือกวิธีการหรือ ขั้นตอนการดำเนินงานต่อไป

4 ความหมายของสัญลักษณ์ FLOWCHART ภาพสัญลักษณ์ความหมาย เริ่มต้น / สิ้นสุด การเริ่มต้น หรือการลงท้าย การนำข้อมูลเข้า – ออก รับข้อมูลนำเข้าจากคีย์บอร์ด การคำนวณประมวลผล การตัดสินใจ หรือการ เปรียบเทียบ แสดงผลข้อมูลออกทาง เครื่องพิมพ์

5 ความหมายของสัญลักษณ์ ภาพสัญลักษณ์ความหมาย การทำงานย่อย จุดเชื่อม ทิศทาง แสดงผลออกทางจอภาพ

6 ประโยชน์ของผังงาน  ช่วยลำดับขั้นตอนการทำงานได้ง่าย ไม่ สับสน  ช่วยในการตรวจสอบ และแก้ไขงานได้ง่าย เมื่อเกิดข้อผิดพลาด  ช่วยให้การดัดแปลง แก้ไข ทำได้อย่าง สะดวกและรวดเร็ว  ช่วยให้ผู้อื่นสามารถศึกษาการทำงานได้ อย่างง่าย และรวดเร็วมากขึ้น

7 การวางแผนการไปโรงเรียน การจำลองความคิดเป็นข้อความการ จำลองความคิดเป็นสัญลักษณ์ เริ่มต้น ตื่นนอน อาบน้ำ ไปโรงเรียน จบ

8 การจำลองความคิดเป็นข้อความ การจำลอง ความคิดเป็นสัญลักษณ์ เริ่มต้น ยกหูโทรศัพท์ หยอดเหรียญ ฟังสัญญาณให้กดเลข กดเลขหมาย สนทนา หยอดเหรียญเพิ่มเมื่อมีสัญญาณเตือน วางหูโทรศัพท์ จบ

9 1. การเขียนผังงานคือ 2. จำลองความคิดเป็นสัญลักษณ์การ ขับมอเตอร์ไซค์มาโรงเรียน 3. จำลองความคิดป็นสัญลักษณ์การใช้ ชีวิตประจำวันในวันเสาร์ตั้งแต่ เช้า - เย็น 4. คือ 5. คือ


ดาวน์โหลด ppt สัญลักษณ์  เครื่องหมายรูปแบบต่างๆ ซึ่งใช้สำหรับ สื่อสารความหมายให้เข้าใจตรงกัน หน่วยงานต่างๆได้กำหนดสัญลักษณ์ไว้ เป็นมาตรฐานแล้ว สามารถนำไปใช้ได้ ตามความเหมาะสมต่อไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google