งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ใบงานที่ 5 สัญลักษณ์ (Flowchart)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ใบงานที่ 5 สัญลักษณ์ (Flowchart)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ใบงานที่ 5 สัญลักษณ์ (Flowchart)

2 สัญลักษณ์  เครื่องหมายรูปแบบต่างๆ ซึ่งใช้สำหรับสื่อสารความหมายให้เข้าใจตรงกัน หน่วยงานต่างๆได้กำหนดสัญลักษณ์ไว้เป็นมาตรฐานแล้ว สามารถนำไปใช้ได้ตามความเหมาะสมต่อไป ซึ่งมีรายละเอียด รูปแบบและความหมายที่แตกต่างไป

3 การเขียนผังงาน Flowchart
การเขียนผังงานจะใช้รูปภาพที่เป็นมาตรฐานสากลนำไปเขียนแทนกิจกรรมต่างๆ ซึ่งกิจกรรมต่างๆก็จะใช้สัญลักษณ์แตกต่างกันออกไป การเขียนแสดงอัลกอริทึมด้วยผังงานสามารถออกแบบได้ง่าย ผู้อื่นสามารถเข้าใจผังงานได้ง่าย เพราะเป็นมาตรฐานสากล เมื่อนำผังงานไปเขียนโปรแกรมก็จะทำใด้สะดวกรวดเร็ว *อัลกอริธึม Algorithm คือ กระบวนการ การทำงานที่ใช้การตัดสินใจ โดยนำหลักเหตุผลและคณิตศาสตร์มาช่วยเลือกวิธีการหรือขั้นตอนการดำเนินงานต่อไป

4 ความหมายของสัญลักษณ์ flowchart
ภาพสัญลักษณ์ ความหมาย เริ่มต้น/สิ้นสุด การเริ่มต้น หรือการลงท้าย การนำข้อมูลเข้า – ออก รับข้อมูลนำเข้าจากคีย์บอร์ด การคำนวณประมวลผล การตัดสินใจ หรือการเปรียบเทียบ แสดงผลข้อมูลออกทางเครื่องพิมพ์

5 ความหมายของสัญลักษณ์
ภาพสัญลักษณ์ ความหมาย การทำงานย่อย จุดเชื่อม ทิศทาง แสดงผลออกทางจอภาพ

6 ประโยชน์ของผังงาน ช่วยลำดับขั้นตอนการทำงานได้ง่าย ไม่สับสน
ช่วยในการตรวจสอบ และแก้ไขงานได้ง่าย เมื่อเกิดข้อผิดพลาด ช่วยให้การดัดแปลง แก้ไข ทำได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ช่วยให้ผู้อื่นสามารถศึกษาการทำงานได้อย่างง่าย และรวดเร็วมากขึ้น

7 การวางแผนการไปโรงเรียน
การจำลองความคิดเป็นข้อความ การจำลองความคิดเป็นสัญลักษณ์ เริ่มต้น ตื่นนอน อาบน้ำ ไปโรงเรียน จบ

8 การคุยโทรศัพท์โดยใช้ตู้สาธารณะ
การจำลองความคิดเป็นข้อความ การจำลองความคิดเป็นสัญลักษณ์ เริ่มต้น ยกหูโทรศัพท์ หยอดเหรียญ ฟังสัญญาณให้กดเลข กดเลขหมาย สนทนา หยอดเหรียญเพิ่มเมื่อมีสัญญาณเตือน วางหูโทรศัพท์ จบ

9 แบบทดสอบใบงานที่ 5 1. การเขียนผังงานคือ 2. จำลองความคิดเป็นสัญลักษณ์การขับมอเตอร์ไซค์มาโรงเรียน 3. จำลองความคิดป็นสัญลักษณ์การใช้ชีวิตประจำวันในวันเสาร์ตั้งแต่ เช้า-เย็น 4. คือ 5. คือ


ดาวน์โหลด ppt ใบงานที่ 5 สัญลักษณ์ (Flowchart)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google