งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ใบงานที่ 3 โครงสร้างของ โปรแกรมภาษาซี. 1. ส่วนหัวของโปรแกรม  ส่วนหัวของโปรแกรม เรียกว่า Preprocessing Directives ใช้ระบุเพื่อบอกคอมไพเลอร์กระทำการใดๆก่อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ใบงานที่ 3 โครงสร้างของ โปรแกรมภาษาซี. 1. ส่วนหัวของโปรแกรม  ส่วนหัวของโปรแกรม เรียกว่า Preprocessing Directives ใช้ระบุเพื่อบอกคอมไพเลอร์กระทำการใดๆก่อน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ใบงานที่ 3 โครงสร้างของ โปรแกรมภาษาซี

2 1. ส่วนหัวของโปรแกรม  ส่วนหัวของโปรแกรม เรียกว่า Preprocessing Directives ใช้ระบุเพื่อบอกคอมไพเลอร์กระทำการใดๆก่อน การแปลผลโปรแกรม ในที่นี้คำสั่ง #include ใช้บอกคอมไพเลอร์ให้นำเฮดเดอร์ไฟล์ที่ระบุ คือ stdio.h เข้าร่วมในการแปลโปรแกรมด้วย โครงสร้างของโปรแกรม ภาษาซีแบ่งออกเป็น 3 ส่วน

3  ฟังก์ชั่นหลักของภาษาซี คือ ฟังก์ชั่น main() ซึ่งภาษาซีทุกโปรแกรมต้องมีฟังก์ชั่นนี้อยู่ ในโปรแกรมเสมอ จะเห็นได้จากฟังก์ชั่น คือ main แปลว่า หลัก ดังนั้นการเขียน โปรแกรมภาษาซีจึงขาดฟังก์ชั่นนี้ไปไม่ได้ โดยขอบเขตจะถูกกำหนดด้วยเครื่องหมาย { และ } การทำงานของฟังก์ชั่นจะเริ่มต้นที่ เครื่องหมาย { จะสิ้นสุดที่เครื่องหมาย } 2. ส่วนของฟังก์ชั่นหลัก

4  เป็นส่วนของการเขียนคำสั่ง เพื่อให้โปรแกรม ทำงานตามที่ออกแบบไว้ 3. ส่วนรายละเอียดของ โปรแกรม

5  คอมเมนต์ (comment) คือส่วนที่เป็นหมายเหตุของ โปรแกรม มีไว้เพื่อให้ผู้เขียนโปรแกรมใส่ข้อความ อธิบายกำกับลงไปใน source code ซึ่งคอมไพเลอร์จะ ข้ามการแปลผลในส่วนที่เป็นคอมเมนต์นี้ไป มีอยู่ 2 แบบ  คอมเมนต์แบบบรรทัดเดียวใช้เครื่องหมาย //  คอมเมนต์แบบหลายบรรทัดใช้เครื่องหมาย /* และ */ คอมเมนต์ในภาษาซี

6 1. โครงสร้างของโปรแกรมมีกี่ส่วน อะไรบ้าง 2. ฟังก์ชั่นหลักของภาษาซี คือ 3. ส่วนหัวของโปรแกรมเรียกว่า 4. คอมเมนต์ของภาษาซีมีกี่แบบ อะไรบ้าง 5. ให้นักเรียนเขียนโครงสร้างของ โปรแกรมภาษาซี แบบฝึกหัดใบงานที่ 3


ดาวน์โหลด ppt ใบงานที่ 3 โครงสร้างของ โปรแกรมภาษาซี. 1. ส่วนหัวของโปรแกรม  ส่วนหัวของโปรแกรม เรียกว่า Preprocessing Directives ใช้ระบุเพื่อบอกคอมไพเลอร์กระทำการใดๆก่อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google