งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ใบงานที่ 3 โครงสร้างของโปรแกรมภาษาซี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ใบงานที่ 3 โครงสร้างของโปรแกรมภาษาซี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ใบงานที่ 3 โครงสร้างของโปรแกรมภาษาซี

2 โครงสร้างของโปรแกรมภาษาซีแบ่งออกเป็น 3 ส่วน
1.ส่วนหัวของโปรแกรม ส่วนหัวของโปรแกรม เรียกว่า Preprocessing Directives ใช้ระบุเพื่อบอกคอมไพเลอร์กระทำการใดๆก่อนการแปลผลโปรแกรม ในที่นี้คำสั่ง #include<stdio.h> ใช้บอกคอมไพเลอร์ให้นำเฮดเดอร์ไฟล์ที่ระบุ คือ stdio.h เข้าร่วมในการแปลโปรแกรมด้วย

3 2. ส่วนของฟังก์ชั่นหลัก
ฟังก์ชั่นหลักของภาษาซี คือ ฟังก์ชั่น main() ซึ่งภาษาซีทุกโปรแกรมต้องมีฟังก์ชั่นนี้อยู่ในโปรแกรมเสมอ จะเห็นได้จากฟังก์ชั่น คือ main แปลว่า หลัก ดังนั้นการเขียนโปรแกรมภาษาซีจึงขาดฟังก์ชั่นนี้ไปไม่ได้ โดยขอบเขตจะถูกกำหนดด้วยเครื่องหมาย {และ} การทำงานของฟังก์ชั่นจะเริ่มต้นที่เครื่องหมาย {จะสิ้นสุดที่เครื่องหมาย}

4 3. ส่วนรายละเอียดของโปรแกรม
เป็นส่วนของการเขียนคำสั่ง เพื่อให้โปรแกรมทำงานตามที่ออกแบบไว้

5 คอมเมนต์ในภาษาซี คอมเมนต์(comment) คือส่วนที่เป็นหมายเหตุของโปรแกรม มีไว้เพื่อให้ผู้เขียนโปรแกรมใส่ข้อความอธิบายกำกับลงไปใน source code ซึ่งคอมไพเลอร์จะข้ามการแปลผลในส่วนที่เป็นคอมเมนต์นี้ไป มีอยู่ 2 แบบ คอมเมนต์แบบบรรทัดเดียวใช้เครื่องหมาย // คอมเมนต์แบบหลายบรรทัดใช้เครื่องหมาย/* และ*/

6 แบบฝึกหัดใบงานที่ 3 1. โครงสร้างของโปรแกรมมีกี่ส่วนอะไรบ้าง 2. ฟังก์ชั่นหลักของภาษาซี คือ 3. ส่วนหัวของโปรแกรมเรียกว่า 4. คอมเมนต์ของภาษาซีมีกี่แบบอะไรบ้าง 5. ให้นักเรียนเขียนโครงสร้างของโปรแกรมภาษาซี


ดาวน์โหลด ppt ใบงานที่ 3 โครงสร้างของโปรแกรมภาษาซี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google