งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนผังงาน (Flowchart)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนผังงาน (Flowchart)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนผังงาน (Flowchart)

2 การเขียนผังงาน หลังจากทำความเข้าใจและวิเคราะห์ปัญหาโจทย์จนได้ข้อสรปุว่าโจทย์ต้องการอะไรแล้ว ผู้เขียนโปรแกรมก็จะทำการกำหนดแผนในการแก้ไขปัญหาโดยการเขียนผังงาน (Flowchart) ซึ่งการเขียนผังงานคือการเขียนแผนภาพที่เป็นลำดับ เพื่อแสดงขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมเพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ การเขียนผังงานมี 3 แบบคือ - แบบเรียงลำดับ(Sequential) - แบบมีทางเลือก(Condition) - แบบมีการทำงานวนรอบหรือทำซ้า(Looping) 

3 ประโยชน์ของผังงาน ช่วยลำดับขั้นตอนการทำงานได้ง่าย ไม่สับสน
ช่วยในการตรวจสอบ และแก้ไขงานได้ง่าย เมื่อเกิดข้อผิดพลาด ช่วยให้การดัดแปลง แก้ไข ทำได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ช่วยให้ผู้อื่นสามารถศึกษาการทำงานได้อย่างง่าย และรวดเร็วมากขึ้น

4 การเขียนผังงานแบบเรียงลำดับ
ผังงานการมาโรงเรียน ผังงานการใช้โทรศัพท์

5 การเขียนผังงานแบบมีทางเลือก
การทำงานแบบทางเลือก (Selection) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การทำงานแบบตัดสินใจ (Decision) นั่นคือเราสามารถให้โปรแกรมเลือกทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งได้ โดยใช้เงื่อนไขเป็นตัวกำหนดการทำงานตามคำสั่ง ในชีวิตประจำวันของเราก็มีทางเลือกให้เราทำอยู่มากมาย เช่นจะออกจากบ้านวันนี้จะใส่ชุดอะไร จะไปทานข้าวร้านไหนดี จะซื้อหนังสือเล่มไหน จะนั่งด้านหน้าหรือหลังชั้นเรียน เป็นต้น โดยทางเลือกแต่ละอย่างก็จะมีเงื่อนไขเป็นตัวกำหนดว่าจะไปทางใด ดังนั้นเงื่อนไขจึงเป็นตัวกำหนดทางเลือก การกำหนดเงื่อนไขในโปรแกรมมักจะใช้คำว่า if (ถ้า) นำหน้าเสมอ โดยมีกฎเกณฑ์ว่า ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงจะทำอะไร ถ้าเป็นเท็จทำอะไร

6 วิธีการเขียนผังงานแบบมีทางเลือกมีลักษณะดังนี้
 วิธีการเขียนผังงานแบบมีทางเลือกมีลักษณะดังนี้ ส่วนประกอบ ที่สำคัญของสัญลักษณ์การตัดสินใจ คือ 1.มีเงื่อนไขสำหรับตัดสินใจ 2.มีลูกศรออกได้ 2 ทางเสมอ คือ  จริง/เท็จ หรือ yes/no หรือ true/false

7 ตัวอย่าง ผังงานโปรแกรมแบบมีทางเลือก
เริ่มต้น รับเงิน ได้เงิน 25000 YES NO ซื้อไอโฟน5 ซื้อซัมซุงฮีโร่ จบ

8 แบบฝึกหัดใบงานที่ 5 1. การเขียนผังงานคืออะไร มีกี่แบบอะไรบ้าง 2. ผังงานแบบมีทางเลือกเรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่าอะไร 3. ให้นักเรียนเขียนผังงานแบบลำดับในการต้มมาม่ากิน 4. ให้นักเรียนเขียนผังงานการใช้ชีวิตประจำวันในวันเสาร์ตั้งแต่ เช้า-เย็น 5. เริ่มต้น>>เดินออกจากบ้าน >>ถ้ามีเงินมากกว่า20 >>ถ้าจริงก็นั่งมอเตอร์ไซต์ >>ถ้าไม่จริงก็เดิน >>ถึงโรงเรียน >>จบ จากโจทย์ให้นักเรียนเขียนผังงานแบบมีทางเลือก


ดาวน์โหลด ppt การเขียนผังงาน (Flowchart)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google