งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนผังงาน (Flowchart).  หลังจากทำความเข้าใจและวิเคราะห์ปัญหา โจทย์จนได้ข้อสรปุว่าโจทย์ต้องการอะไรแล้ว ผู้เขียนโปรแกรมก็จะทำการกำหนดแผนในการ แก้ไขปัญหาโดยการเขียนผังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนผังงาน (Flowchart).  หลังจากทำความเข้าใจและวิเคราะห์ปัญหา โจทย์จนได้ข้อสรปุว่าโจทย์ต้องการอะไรแล้ว ผู้เขียนโปรแกรมก็จะทำการกำหนดแผนในการ แก้ไขปัญหาโดยการเขียนผังงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนผังงาน (Flowchart)

2  หลังจากทำความเข้าใจและวิเคราะห์ปัญหา โจทย์จนได้ข้อสรปุว่าโจทย์ต้องการอะไรแล้ว ผู้เขียนโปรแกรมก็จะทำการกำหนดแผนในการ แก้ไขปัญหาโดยการเขียนผังงาน ( Flowchart ) ซึ่ง การเขียนผังงานคือการเขียนแผนภาพที่เป็น ลำดับ เพื่อแสดงขั้นตอนการทำงานของ โปรแกรมเพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ การเขียนผังงานมี 3 แบบคือ - แบบเรียงลำดับ ( Sequential ) - แบบมีทางเลือก ( Condition ) - แบบมีการทำงานวนรอบหรือทำซ้า ( Looping ) การเขียนผังงาน

3  ช่วยลำดับขั้นตอนการทำงานได้ง่าย ไม่ สับสน  ช่วยในการตรวจสอบ และแก้ไขงานได้ ง่าย เมื่อเกิดข้อผิดพลาด  ช่วยให้การดัดแปลง แก้ไข ทำได้อย่าง สะดวกและรวดเร็ว  ช่วยให้ผู้อื่นสามารถศึกษาการทำงานได้ อย่างง่าย และรวดเร็วมากขึ้น ประโยชน์ของผังงาน

4 ผังงานการมา โรงเรียน การเขียนผังงานแบบเรียงลำดับ ผังงานการใช้ โทรศัพท์

5 การทำงานแบบทางเลือก ( Selection) หรือเรียกอีก อย่างหนึ่งว่า การทำงานแบบตัดสินใจ ( Decision) นั่น คือเราสามารถให้โปรแกรมเลือกทำงานอย่างใด อย่างหนึ่งได้ โดยใช้เงื่อนไขเป็นตัวกำหนดการ ทำงานตามคำสั่ง ในชีวิตประจำวันของเราก็มีทางเลือกให้เราทำอยู่ มากมาย เช่นจะออกจากบ้านวันนี้จะใส่ชุดอะไร จะ ไปทานข้าวร้านไหนดี จะซื้อหนังสือเล่มไหน จะนั่ง ด้านหน้าหรือหลังชั้นเรียน เป็นต้น โดยทางเลือกแต่ ละอย่างก็จะมีเงื่อนไขเป็นตัวกำหนดว่าจะไปทางใด ดังนั้นเงื่อนไขจึงเป็นตัวกำหนดทางเลือก การ กำหนดเงื่อนไขในโปรแกรมมักจะใช้คำว่า if ( ถ้า ) นำหน้าเสมอ โดยมีกฎเกณฑ์ว่า ถ้าเงื่อนไขเป็นจริง จะทำอะไร ถ้าเป็นเท็จทำอะไร การเขียนผังงานแบบมีทางเลือก

6 ส่วนประกอบ ที่สำคัญของสัญลักษณ์การ ตัดสินใจ คือ 1. มีเงื่อนไขสำหรับตัดสินใจ 2. มีลูกศรออกได้ 2 ทางเสมอ คือ จริง / เท็จ หรือ yes/no หรือ true/false วิธีการเขียนผังงานแบบมี ทางเลือกมีลักษณะดังนี้

7 ตัวอย่าง ผังงานโปรแกรมแบบมี ทางเลือก จบ รับเงิน ได้เงิน 25000 ซื้อไอโฟน 5 ซื้อซัมซุงฮี โร่ เริ่มต้น YESNO

8 1. การเขียนผังงานคืออะไร มีกี่แบบ อะไรบ้าง 2. ผังงานแบบมีทางเลือกเรียกอีกอย่าง หนึ่งได้ว่าอะไร 3. ให้นักเรียนเขียนผังงานแบบลำดับในการ ต้มมาม่ากิน 4. ให้นักเรียนเขียนผังงานการใช้ชีวิตประจำวัน ในวันเสาร์ตั้งแต่ เช้า - เย็น 5. เริ่มต้น >> เดินออกจากบ้าน >> ถ้ามีเงิน มากกว่า 20 >> ถ้าจริงก็นั่งมอเตอร์ไซต์ >> ถ้าไม่จริงก็เดิน >> ถึงโรงเรียน >> จบ จาก โจทย์ให้นักเรียนเขียนผังงานแบบมี ทางเลือก แบบฝึกหัดใบงานที่ 5


ดาวน์โหลด ppt การเขียนผังงาน (Flowchart).  หลังจากทำความเข้าใจและวิเคราะห์ปัญหา โจทย์จนได้ข้อสรปุว่าโจทย์ต้องการอะไรแล้ว ผู้เขียนโปรแกรมก็จะทำการกำหนดแผนในการ แก้ไขปัญหาโดยการเขียนผังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google