งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

T HE S KELETAL S YSTEM BENJAWAN NUNTHACHAI. ขอบเขตเนื้อหา ประเภทของกระดูก และการทำหน้าที่ (Types of bone&Function) ส่วนประกอบภายใน กระดูก (Composition.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "T HE S KELETAL S YSTEM BENJAWAN NUNTHACHAI. ขอบเขตเนื้อหา ประเภทของกระดูก และการทำหน้าที่ (Types of bone&Function) ส่วนประกอบภายใน กระดูก (Composition."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 T HE S KELETAL S YSTEM BENJAWAN NUNTHACHAI

2 ขอบเขตเนื้อหา ประเภทของกระดูก และการทำหน้าที่ (Types of bone&Function) ส่วนประกอบภายใน กระดูก (Composition of bone) โครงสร้างของกระดูก (Structureof bones) ประเภทของกระดูก และการทำหน้าที่ (Types of bone&Function) ส่วนประกอบภายใน กระดูก (Composition of bone) โครงสร้างของกระดูก (Structureof bones) ชื่อกระดูกในส่วนต่างๆ ของร่างกาย (Descriptive Terms) ระบบโครงกระดูก (Skeletal System) ข้อต่อและเอ็น (Joints & Ligaments)

3 206 Bones Important Function  Shape & Form of our bodies  Supporting  Protecting  Body movement  Producing blood  Storing minerals Skeletal Function

4 (T YPES OF BONE & F UNCTION )  Long bones: มีความ ยาวมากกว่าความกว้าง ได้แก่ กระดูกแขน - ขา (arms & legs)  Short bones :มีความ ยาวและความกว้าง พอๆกัน ได้แก่ กระดูก ข้อมือ (wrists or carpal bone) กระดูกข้อเท้า (ankles or tarsal bone)  Flat bone:รูปร่างแบน เนื้อ กระดูกแน่น(compact bone) แผ่นกระดูกบาง โค้ง - ซี่โครง(ribs) -สะบัก(scapula) -กะโหลกศีรษะ(skull ) -กระดูกหน้าอก(sternum)  Irregular bone:รูปร่างแปลก -กระดูกสันหลัง(vertebrae) -กระดูกสะโพก(hipbones) -กระดูกขากรรไกร (maxillary bone )  Flat bone:รูปร่างแบน เนื้อ กระดูกแน่น(compact bone) แผ่นกระดูกบาง โค้ง - ซี่โครง(ribs) -สะบัก(scapula) -กะโหลกศีรษะ(skull ) -กระดูกหน้าอก(sternum)  Irregular bone:รูปร่างแปลก -กระดูกสันหลัง(vertebrae) -กระดูกสะโพก(hipbones) -กระดูกขากรรไกร (maxillary bone )

5 P ART OF A LONG BONE  Epiphysis  Diaphysis  Periosteum  Articular cartilage  Epiphysis  Diaphysis  Periosteum  Articular cartilage Spongy bone (cancellous bone) Compact bone  medullar cavity red marrow yellow marrow

6 Spongy bone (cancellous bone)

7 Compact bone : medullar cavity  red marrow  yellow marrow Compact bone : medullar cavity  red marrow  yellow marrow

8

9 โครงสร้างของกระดูก(S TRUCTURE OF BONES ) Long bones of the body  Diaphysis : medullary cavity(contains yellow bone marrow)  Epiphysis :spongy bone tissue (contains red bone marrow)  Metaphysis: epiphyseal (growth) plate or hyaline cartilage Long bones of the body  Diaphysis : medullary cavity(contains yellow bone marrow)  Epiphysis :spongy bone tissue (contains red bone marrow)  Metaphysis: epiphyseal (growth) plate or hyaline cartilage Outer surface of the bone  Periosteum :nerve lymphatic vessels capillaries nutrient artery Outer surface of the bone  Periosteum :nerve lymphatic vessels capillaries nutrient artery

10

11 Long bones of the body : Outer surface of the bone

12

13 ส่วนประกอบภายในกระดูก (C OMPOSITION OF BONE )  Inorganic matter:67% Calcium : ฟอสเฟต คาร์บอเนต ฟลูโอไรด์ แมกนีเซียม ฟอสเฟต เกลือโซเดียม  ทำให้กระดูกแข็ง ทึบ แน่นติดเป็นเนื้อเดียวกัน และประกอบกันขึ้นเป็น รูปร่าง  Inorganic matter:67% Calcium : ฟอสเฟต คาร์บอเนต ฟลูโอไรด์ แมกนีเซียม ฟอสเฟต เกลือโซเดียม  ทำให้กระดูกแข็ง ทึบ แน่นติดเป็นเนื้อเดียวกัน และประกอบกันขึ้นเป็น รูปร่าง  Organic matter: 33%bone cell  เส้นเลือด  สารที่มีลักษณะคล้ายวุ้น (gelatinoussubstance)  ทำให้กระดูกเหนียว ยืดหยุ่น และป้องกันการ หักของกระดูก  Organic matter: 33%bone cell  เส้นเลือด  สารที่มีลักษณะคล้ายวุ้น (gelatinoussubstance)  ทำให้กระดูกเหนียว ยืดหยุ่น และป้องกันการ หักของกระดูก

14 B ONE D EVELOPMENT & G ROWTH  การเพิ่มความยาวของกระดูกในส่วนที่ กระดูก Diaphysis มาบรรจบกับEpiphysis โดยมีช่วงเวลาของอายุเป็นตัวกำหนดใน การเจริญเติบโตของกระดูก  การเจริญเติบโตโดยการเพิ่มความหนาและ ความกว้างของกระดูกที่เกิดขึ้นภายใต้ Periosteum

15

16

17

18

19 Osteoclasts: cells that help eat away old bone

20

21 D EVISION OF THE SKELETON The Axial Skeleton ( กระดูกแกน 80 ชิ้น ) Support & Protect the organs of head neck trunk The Axial Skeleton ( กระดูกแกน 80 ชิ้น ) Support & Protect the organs of head neck trunk  The Skull  The Sternum  The Ribs  The Vertebral column

22 D IVISION OF THE SKELETON Appendicular Skeleton (กระดูก รยางค์มี 126 ชิ้น) เป็นส่วนประกอบ ของแขน-ขา  The Upper Extremities  The Lower Extremities  The Shoulder Girdle  The pelvic Girdle (sacrum & coccyx )

23

24 Anatomy of Skull

25

26

27

28

29

30

31

32

33 Irregular bone

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47 Tibia &Fibula

48

49 การเคลื่อนไหวของกระดูกข้อต่อ 1.ข้อต่อเคลื่อนไหว ไม่ได้เลย เป็นข้อต่อที่ มีเยื่อมายึดเกาะ ระหว่างกระดูก และ เคลื่อนไหวไม่ได้ เช่น รอยต่อกระดูกกะโหลก ศีรษะ 1.ข้อต่อเคลื่อนไหว ไม่ได้เลย เป็นข้อต่อที่ มีเยื่อมายึดเกาะ ระหว่างกระดูก และ เคลื่อนไหวไม่ได้ เช่น รอยต่อกระดูกกะโหลก ศีรษะ 2. ข้อต่อเคลื่อนไหว ได้บ้างเล็กน้อย เป็น ข้อต่อที่เคลื่อนไหว ได้บ้างแต่ไม่มาก นัก เช่น ข้อต่อที่ กระดูกสันหลัง

50 เป็นข้อต่อที่มีช่องว่างหรือมี โพรง (A TICULAR C AVITY ) ระหว่าง กระดูกที่มาต่อกัน มีถุง หุ้มปลายแคปซูล (C APSULE ) ล้อมรอบด้วยผนังที่เรียกว่าเยื่อ บุข้อต่อ (S YNOVIAL M EMBRANE ) ซึ่งจะ ผลิตน้ำหล่อลื่นหรือน้ำมันไขข้อ (S YNOVIAL F LUID ) 3. ข้อต่อที่เคลื่อนไหว ได้มาก

51

52 ลักษณะการเคลื่อนไหว ของข้อต่อต่างๆ

53 1. การงอ (F LEXION ) เป็นการ เคลื่อนไหวแบบงอพับ เช่น การงอ ข้อศอก งอเข่า 2. การเหยียด (E XTENSION ) เป็นการ เคลื่อนไหวตรงข้ามกับ F LEXION คือ การเหยียดข้อต่อ 3. การกาง (A BDUCTION ) เป็นการ เคลื่อนไหวแบบกางแขน กางขา ออก จากแนวกลางของลำตัว 4. การหุบ (A DDUCTION ) เป็นการ เคลื่อนไหวแบบหุบแขน หุบขา เข้าหา แนวกลางของลำตัว

54 5. การแกว่ง (R OTATION ) เป็น การเคลื่อนไหวแบบแกว่งคล้าย กับลูกตุ้มนาฬิกา เช่น การแกว่ง แขน 6. การหมุน (C IRCUMDUCTION ) เป็นการเคลื่อนไหวแบบหมุน โดยรอบแบบกรวยฝาชี เช่น

55 H INGE J OINT

56 Gliding Joint

57 S ADDLE J OINT

58 P IVOT JOINT

59 C ONDYLOID JOINT

60 Q&A


ดาวน์โหลด ppt T HE S KELETAL S YSTEM BENJAWAN NUNTHACHAI. ขอบเขตเนื้อหา ประเภทของกระดูก และการทำหน้าที่ (Types of bone&Function) ส่วนประกอบภายใน กระดูก (Composition.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google