งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

The Skeletal System BENJAWAN NUNTHACHAI.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "The Skeletal System BENJAWAN NUNTHACHAI."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 The Skeletal System BENJAWAN NUNTHACHAI

2 ขอบเขตเนื้อหา ประเภทของกระดูก และการทำหน้าที่ (Types of bone&Function)
ส่วนประกอบภายใน กระดูก (Composition of bone) โครงสร้างของกระดูก (Structureof bones) ชื่อกระดูกในส่วนต่างๆ ของร่างกาย (Descriptive Terms) ระบบโครงกระดูก (Skeletal System) ข้อต่อและเอ็น (Joints & Ligaments)

3 Skeletal Function Shape & Form of our bodies Supporting Protecting
Body movement Producing blood Storing minerals 206 Bones Important Function

4 (Types of bone & Function)
Flat bone:รูปร่างแบน เนื้อ กระดูกแน่น(compact bone) แผ่นกระดูกบาง โค้ง - ซี่โครง(ribs) -สะบัก(scapula) -กะโหลกศีรษะ(skull ) -กระดูกหน้าอก(sternum) Irregular bone:รูปร่างแปลก -กระดูกสันหลัง(vertebrae) -กระดูกสะโพก(hipbones) -กระดูกขากรรไกร (maxillary bone) Long bones: มีความ ยาวมากกว่าความกว้าง ได้แก่ กระดูกแขน - ขา (arms & legs) Short bones :มีความ ยาวและความกว้าง พอๆกัน ได้แก่ กระดูก ข้อมือ (wrists or carpal bone) กระดูกข้อเท้า (ankles or tarsal bone)

5 Part of a long bone Compact bone medullar cavity red marrow
Epiphysis Diaphysis Periosteum Articular cartilage Spongy bone (cancellous bone) Compact bone medullar cavity red marrow yellow marrow

6 Spongy bone (cancellous bone)

7 Compact bone : medullar cavity
red marrow yellow marrow

8

9 โครงสร้างของกระดูก(Structure of bones)
Long bones of the body Diaphysis : medullary cavity(contains yellow bone marrow) Epiphysis :spongy bone tissue (contains red bone marrow) Metaphysis: epiphyseal (growth) plate or hyaline cartilage Outer surface of the bone Periosteum :nerve lymphatic vessels capillaries nutrient artery

10

11 Long bones of the body : Outer surface of the bone

12

13 ส่วนประกอบภายในกระดูก (Composition of bone)
Inorganic matter:67% Calcium : ฟอสเฟต คาร์บอเนต ฟลูโอไรด์ แมกนีเซียม ฟอสเฟต เกลือโซเดียม ทำให้กระดูกแข็ง ทึบ แน่นติดเป็นเนื้อเดียวกัน และประกอบกันขึ้นเป็น รูปร่าง Organic matter: 33%bone cell เส้นเลือด สารที่มีลักษณะคล้าย วุ้น(gelatinoussubstance) ทำให้กระดูกเหนียว ยืดหยุ่น และป้องกัน การหักของกระดูก

14 Bone Development & Growth
การเพิ่มความยาวของกระดูกในส่วนที่ กระดูก Diaphysis มาบรรจบกับEpiphysis โดยมีช่วงเวลาของอายุเป็นตัวกำหนดใน การเจริญเติบโตของกระดูก การเจริญเติบโตโดยการเพิ่มความหนา และความกว้างของกระดูกที่เกิดขึ้น ภายใต้Periosteum

15

16

17

18

19 Osteoclasts: cells that help eat away old bone

20

21 Devision of the skeleton
The Axial Skeleton (กระดูกแกน80 ชิ้น) Support & Protect the organs of head neck trunk The Skull The Sternum The Ribs The Vertebral column

22 Division of the skeleton
Appendicular Skeleton (กระดูก รยางค์มี 126 ชิ้น) เป็น ส่วนประกอบ ของแขน- ขา The Upper Extremities The Lower Extremities The Shoulder Girdle The pelvic Girdle (sacrum & coccyx )

23

24 Anatomy of Skull

25

26

27

28

29

30

31

32

33 Irregular bone

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47 Tibia &Fibula

48

49 การเคลื่อนไหวของกระดูกข้อต่อ
1.ข้อต่อเคลื่อนไหว ไม่ได้เลย เป็นข้อต่อ ที่มีเยื่อมายึดเกาะ ระหว่างกระดูก และ เคลื่อนไหวไม่ได้ เช่น รอยต่อกระดูก กะโหลกศีรษะ 2. ข้อต่อเคลื่อนไหว ได้บ้างเล็กน้อย เป็นข้อต่อที่ เคลื่อนไหวได้บ้าง แต่ไม่มากนัก เช่น ข้อต่อที่กระดูกสัน หลัง

50 3. ข้อต่อที่เคลื่อนไหวได้มาก
3. ข้อต่อที่เคลื่อนไหวได้มาก เป็นข้อต่อที่มีช่องว่างหรือมีโพรง (Aticular Cavity) ระหว่าง กระดูกที่มาต่อกัน มีถุงหุ้มปลายแคปซูล (Capsule) ล้อมรอบด้วยผนังที่เรียกว่าเยื่อบุข้อต่อ (Synovial Membrane) ซึ่งจะผลิตน้ำหล่อลื่นหรือน้ำมันไขข้อ (Synovial Fluid)

51

52 ลักษณะการเคลื่อนไหวของข้อต่อต่างๆ

53 1. การงอ (Flexion) เป็นการเคลื่อนไหวแบบงอพับ เช่น การงอข้อศอก งอเข่า 2
1. การงอ (Flexion) เป็นการเคลื่อนไหวแบบงอพับ เช่น การงอข้อศอก งอเข่า 2. การเหยียด (Extension) เป็นการเคลื่อนไหวตรงข้ามกับ Flexion คือการเหยียดข้อต่อ 3. การกาง (Abduction) เป็นการเคลื่อนไหวแบบกางแขน กางขา ออกจากแนวกลางของลำตัว 4. การหุบ (Adduction) เป็นการเคลื่อนไหวแบบหุบแขน หุบขา เข้าหาแนวกลางของลำตัว

54 5. การแกว่ง (Rotation) เป็นการเคลื่อนไหวแบบแกว่งคล้ายกับลูกตุ้มนาฬิกา เช่น การแกว่งแขน 6. การหมุน (Circumduction) เป็นการเคลื่อนไหวแบบหมุนโดยรอบแบบกรวยฝาชี เช่น

55 Hinge Joint

56 Gliding Joint

57 Saddle Joint

58 Pivot joint

59 Condyloid joint

60 Q&A


ดาวน์โหลด ppt The Skeletal System BENJAWAN NUNTHACHAI.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google