งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

By MIS Team, PR-DDC GF Area Mapping Area GF grants AIDS, TB & Malaria Geographic Information System : GIS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "By MIS Team, PR-DDC GF Area Mapping Area GF grants AIDS, TB & Malaria Geographic Information System : GIS."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 By MIS Team, PR-DDC GF Area Mapping Area GF grants AIDS, TB & Malaria Geographic Information System : GIS

2 www.thaiprddc.org

3 Address : www.thaiprddc.org/gisme Register before login การเข้าใช้งานระบบ GIS ต้องมี การสมัครสมาชิกเพื่อรับ Username กับ Password โดย สามารถสมัครโดยการคลิก กรุณาสมัครสมาชิกก่อนเข้า ระบบ การติดตั้งโปรแกรม SVGView สำหรับดูข้อมูลจาก แผนที่ โดยสามารถดาวน์โหลด โปรแกรมได้สำหรับเข้าใช้งาน ระบบ GIS ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

4 Address : www.thaiprddc.org/gisme Register before login 2 3 1

5 ส่วนประกอบหลักของ ระบบ GIS GF Area Mapping: AIDS Round1 & 2 1. ส่วนแสดงแผนที่ 2. ส่วนเมนูสำหรับเลือกรายงานแสดงผลข้อมูลแผนที่ - จำแนกตาม 3 โรค ได้แก่ โรคเอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย - จำแนกตามการรายงานข้อมูล พื้นที่ดำเนินงาน - โรคเอดส์ จำแนกตาม Sub-Recipients (SR) - วัณโรค จำแนกตาม 4 TB Program (Prison, Border, Urban, TB-HIV) ใน TB Round 1 และจำแนกตาม PR-DDC & PR-WVFT ใน TB Round 6 - มาลาเรีย จำแนกตาม Malaria Round 2 และ Malaria Round 7 และพื้นที่การแพร่ระบาดของ มาลาเรียระดับ A1 & A2 - จำแนกตามการรายงานข้อมูล พื้นที่ดำเนินงานที่ทับซ้อน - โรคเอดส์ จำแนกตาม Area Prevention (Community setting, School setting และ Workplace setting) และ Care & Treatment (Hospital based Care และ Community based Care) - วัณโรค จำแนกตามพื้นที่ทับซ้อนของ 4 TB Program และ PR- DDC & PR-WVFT - มาลาเรีย จำแนกตามพื้นที่ทับซ้อนของ Malaria Round 2 และ Malaria Round 7 3. ส่วนแสดงข้อมูลสรุป ของจังหวัด อำเภอ และตำบล จำนวนพื้นที่ที่ ดำเนินงาน และรายชื่อของ SR, SSR และผู้ประสานงานในแต่ละพื้นที่ โดยสามารถดูรายละเอียดของอำเภอที่ดำเนินงานโดยการ คลิกที่จังหวัดที่ ต้องการ และสามารถดูรายละเอียดของตำบลที่ดำเนินงานโดยการ คลิกที่อำเภอที่ต้องการ ตามลำดับ

6 AIDS Round 1 & Round 2

7 Sub Recipient: SR AIDS Round 1 GF Area Mapping: AIDS Round1 & 2 Prevention : AIDS-Prevention, Bureau of AIDS TB and STIs (BATS-Prevention) Program for Appropriate Technology in Health (PATH) Thailand Business Coalition on AIDS (TBCA) Duang Prateep Foundation (DPF) Payao Development Foundation (PDF) Raks Thai Foundation (Raks Thai) Young Muslim Foundation of Thailand (YMAT)

8 Sub Recipient: SR AIDS Round 1 & Round 2 GF Area Mapping: AIDS Round1 & 2 Care and Treatment : Round 1 AIDS-Care, Bureau of AIDS TB and STIs(BATS-Care) Program for HIV Prevention and Treatment (PHPT) The HIV Netherlands Australia Thailand Research Collaboration, Thai Red Cross, AIDS Research Centre (HIV-NAT) AIDS Access Foundation (ACCESS) Norwegian Church Aid (NCA) Care and Treatment : Round 2 Department of Health (DoH) Thai National AIDS Foundation(TNAF)

9 Area Mapping : BATS- Prevention GF Area Mapping: AIDS Round1 & 2 27 Province

10 Area Mapping : DPF GF Area Mapping: AIDS Round1 & 2 2 Province

11 Area Mapping - PDF GF Area Mapping: AIDS Round1 & 2 4 Province

12 Area Mapping : Raks Thai GF Area Mapping: AIDS Round1 & 2 5 Province

13 Area Mapping : YMAT GF Area Mapping: AIDS Round1 & 2 4 Province

14 Area Mapping : PATH GF Area Mapping: AIDS Round1 & 2 68Province

15 Area Mapping : TBCA GF Area Mapping: AIDS Round1 & 2 61Province

16 Area Mapping : BATS-Care GF Area Mapping: AIDS Round1 & 2 76 Province

17 Area Mapping : PHPT GF Area Mapping: AIDS Round1 & 2 24 Province

18 Area Mapping : ACCESS GF Area Mapping: AIDS Round1 & 2 55 Province

19 Area Mapping : NCA GF Area Mapping: AIDS Round1 & 2 27 Province

20 Area Mapping : TNAF GF Area Mapping: AIDS Round1 & 2 33 Province

21 Drill down GF Area Mapping: AIDS Round1 & 2 Province level Province level District level District level Sub-district level Sub-district level

22 Area Mapping : BATS- Prevention: Province

23 BATS-Prevention : District Muang Si Kew Kornburi

24 BATS-Prevention : Sub- District Kokgroad Ban-mai

25 Overlapping Area Prevention and Care and Treatment GF Area Mapping: AIDS Round1 & 2 Khon Kaen Songkla

26 Overlapping Area: Prevention GF Area Mapping: AIDS Round1 & 2

27 Overlapping Area: Prevention-Community setting GF Area Mapping: AIDS Round1 & 2

28 Overlapping Area: Care & Treatment GF Area Mapping: AIDS Round1 & 2

29 Care & Treatment : Hospital based Care Overlapping Area GF Area Mapping: AIDS Round1 & 2

30 Care & Treatment : Community based Care Overlapping Area GF Area Mapping: AIDS Round1 & 2

31 TB Round 1

32 GF Area Mapping: TB Round1 Large prisons 1 Depart of Correction (DOC) 2 Bureau of Tuberculosis (BTB) Border area 1 Bureau of Tuberculosis (BTB) 2 World Vision Thailand-Ranong (WVFT-Ranong) 3 World Vision Thailand-Phang-nga (WVFT-Phang-nga) 4 Kwai River Christian Hospital (KRCH) Urban poor area 1 Bureau of Tuberculosis (BTB) 2 Anti-TB Association Thailand: Chiang Mai (ATAT-Chiang Mai) 3 Srivichai 5 Hospital TB-HIV 1 Bureau of Tuberculosis (BTB) 2 Thailand Business Coalition on AIDS (TBCA) Sub Recipient: SR TB R1

33 Area Mapping : Prison TB Round1 GF Area Mapping: TB Round1 58 Province

34 Area Mapping : Border TB Round1 GF Area Mapping: TB Round1 14 Province

35 Area Mapping : Urban TB Round1 GF Area Mapping: TB Round1 34 Province

36 Area Mapping : TB/HIV TB Round1 GF Area Mapping: TB Round1 68 Province

37 Overlapping Area TB Round1 GF Area Mapping: TB Round1

38 TB Round 6

39 Sub Recipient: SR TB R6 GF Area Mapping: TB Round1 PR-DDC SR: Bureau of Tuberculosis (BTB) SR: Thailand Business Coalition on AIDS (TBCA) PR-WVFT SR: World Vision Foundation of Thailand (WVFT) SR: The American Refugee committee (ARC)

40 Area Mapping : PR-DDC TB Round6 GF Area Mapping: TB Round6 11 Province

41 Area Mapping : PR-WVFT TB Round6 GF Area Mapping: TB Round6 6 Province

42 Overlapping Area TB Round6 PR-DDC & PR-WVFT GF Area Mapping: TB Round6 Phuket

43 Malaria Round 2 & Round 7

44 Malaria Round 2 - Bureau of Vector Borne Disease, Department of Disease Control Sub recipients (SR): Malaria Round 7 1. Bureau of Vector Borne Disease, Department of Disease Control (BVBD) 2. The American Refugee committee (ARC) 3. Mahidol-Oxford Tropical Medicine Research Unit, Shoklo Malaria Research Unit (MORU- SMRU)

45 Area Mapping : Malaria Round2 GF Area Mapping: Malaria Round2 & 7 9 Province

46 Area Mapping : Malaria Round7 GF Area Mapping: Malaria Round2 & 7 43Province

47 Overlapping Area of Malaria GF Area Mapping: Malaria Round2 & 7

48 Overlapping Area Malaria Rond7 A1 and A2 area GF Area Mapping: Malaria Round2 & 7


ดาวน์โหลด ppt By MIS Team, PR-DDC GF Area Mapping Area GF grants AIDS, TB & Malaria Geographic Information System : GIS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google