งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 คือ การประกาศเลิกทาส ทำให้ปวงชนชาวไทยได้เป็นไท มาจวบจนทุกวันนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 คือ การประกาศเลิกทาส ทำให้ปวงชนชาวไทยได้เป็นไท มาจวบจนทุกวันนี้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 คือ การประกาศเลิกทาส ทำให้ปวงชนชาวไทยได้เป็นไท มาจวบจนทุกวันนี้

2 สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านทุกท่าน จดหมายข่าวบ้านทักษิณยะลา ฉบับนี้เป็นฉบับประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน เป็นฉบับที่สิบ แล้วนะค่ะ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา ได้นำเสนอเรื่องราวความเคลื่อนไหวและความเป็นอยู่ ของคุณตาคุณยาย พร้อมด้วยกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกที่ ทางศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา ที่มีการดำเนินงานเป็นประจำ พร้อมทั้งเกร็ดความรู้ ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อคุณผู้อ่านทุกท่านมาฝากด้วย. จดหมายข่าวบ้านทักษิณยะลา เดือน ต. ค.- พ. ย. 2555 หน้า 2 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2555 ชมรมเพลงดนตรี เข้ามาจัดกิจกรรม พร้อม เลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่ คุณตาคุณยาย ภายในศูนย์ฯ บ้านทักษิณ จ. ยะลา

3 จดหมายข่าวบ้านทักษิณยะลา เดือน ต. ค.- พ. ย. 2555 หน้า 3 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 ศูนย์ฯบ้านทักษิณ จ. ยะลา จัดงานเลี้ยงต้อนรับผอ. คนใหม่ ผอ. เนตรนภิส แก้วน้อย

4 จดหมายข่าวบ้านทักษิณยะลา เดือน ต. ค.- พ. ย. 2555 หน้า 4 ผอ. เนตรนภิส แก้วน้อย และคณะ เลี้ยงอาหาร กลางวัน แก่ คุณ ตาคุณยาย ศุนย์ฯ บ้านทักษิณ จ. ยะลา เมื่อวันที่ 11 พ. ย 55 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 มหาวิทยาลัยสงขลาน ครินทร์ วิทยาเขต ปัตตานี เลี้ยงอาหาร พร้อมแจก เครื่อง อุปโภค - บริโภค แก่ คุณตาคุณยาย

5 จดหมายข่าวบ้านทักษิณยะลา เดือน ต. ค.- พ. ย. 2555 หน้า 5 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ศูนย์ฯ บ้านทักษิณ จ. ยะลา ร่วมกับ คุณ ตาคุณยาย ประดิษฐ์กระทง สืบ สานประเพณีลอยกระทง

6 ที่ปรึกษา นางเนตรนภิส แก้วน้อย ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการ จัดสวัสดิการ สังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา นางศิริรัตน์ สตรอว์ หัวหน้าฝ่ายบริหาร นางดุษฎี นามวิเศษ หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม ผู้สูงอายุภายในสถาบัน นางภาวนา ละมุล หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาการจัดสวัสดิการ สังคมผู้สูงอายุเรียบเรียง นางสาวมณิสรา ชูหวาน เจ้าหน้าที่ธุรการ ข้อมูล / ภาพ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ บ้านทักษิณ ทุกท่าน จดหมายข่าวบ้านทักษิณยะลา เดือน ต. ค.- พ. ย. 2555 หน้า 6


ดาวน์โหลด ppt พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 คือ การประกาศเลิกทาส ทำให้ปวงชนชาวไทยได้เป็นไท มาจวบจนทุกวันนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google